Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Ακίνητα σωσίβιο

Εταιρείες ρευστοποιούν περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να... βελτιώσουν τη ρευστότητά τους και να... «γλυκάνουν» τις πιστώτριες τράπεζες. Επιπλέον, πολλές άλλες εισηγμένες σχεδιάζουν να πράξουν αναλόγως στο προσεχές μέλλον.

Η Pasal Development πουλώντας ένα σημαντικό ακίνητο πέρυσι και τη συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ φέτος, κατάφερε να μειώσει κατά αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το δανεισμό της και τώρα βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.

Η Μπ. Βωβός ΒΩΒΟΣ διέθεσε ένα μέρος των ακινήτων της στις τράπεζες προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της.

Σε πώληση ακινήτου της προχώρησε πέρυσι και η νηματουργία Βαρβαρέσος, με αποτέλεσμα να περιορίσει την έκθεσή της προς τις τράπεζες και να βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητά της.

Αντίστοιχα, η κατασκευαστική εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ υποστηρίζει πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε τις τράπεζες προκειμένου να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της. «Όπλα» σ' αυτή τη διαπραγμάτευση θα είναι η εκχώρηση απαιτήσεων από το ελληνικό δηµόσιο, η μέθοδος των debt assets (ακίνητα έναντι χρεών), καθώς και η επιµήκυνση των υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων.

Πωλήσεις ορισμένων μη λειτουργικών ακινήτων και κάποιων συμμετοχών εξετάζει η κατασκευαστική εταιρεία Δομική Κρήτης.

Σε ανάλογη φάση, η διοίκηση της Alpha Grissin επιδιώκει να εκποιήσει ακίνητα που διαθέτει σε Βουλγαρία και Ρουμανία, να διαθέσει συμμετοχές στην Πολωνία, ή/και να προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές.

Γκρίζο τοπίο

Τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (πρώην Eurobank Properties) υποχώρησαν σημαντικά κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, καθώς διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 15,4 εκατ. ευρώ. Η πτώση αυτή του 31% αποδίδεται στην αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των ακινήτων στην εύλογη αξία τους. Αλλωστε, η προσθήκη νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώματα σε 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, άνοδος της τάξεως του 32%, που προήλθε από την προσθήκη νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Αυτό βέβαια είχε και την αρνητική του χροιά, καθώς περισσότερα ακίνητα σήμαναν και υψηλότερους φόρους, με τον ΕΝΦΙΑ να ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, από 1 εκατ. ευρώ. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το νέος έτος και για τον όμιλο REDS, με τον κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου να αυξάνεται κατά 12,3% σε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα έσοδα αυτά αφορούν εξ ολοκλήρου τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου Smart Park. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 7%, με την επισκεψιμότητα να ενισχύεται κατά 2,5% σε ετήσια βάση.

Τα σχέδια της Trastor

Η Trastor, η οποία πλέον βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς, εμφάνισε βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο, με τα έσοδα από ενοίκια να ανέρχονται σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν ελαφρώς και διαμορφώθηκαν σε 694.000 ευρώ, έναντι 666.000 ευρώ. Οσον αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου, παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το τέλος του 2014 σε 74,8 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Trastor δρομολογεί την πλήρη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, ενώ προτίθεται να αναζητήσει και νέους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές, είτε εγχώριους είτε από το εξωτερικό. Αυτό προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που έχει καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αύξηση του ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς προήλθε ως αποτέλεσμα συμφωνίας με την Pasal Development, κατόχου του 37% των μετοχών της Trastor μέχρι πρότινος. Στόχος της Πειραιώς είναι να ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, προκειμένου να καταστήσει την Trastor περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή η εξαγορά κάποιων από τα ακίνητα που έχει συσσωρεύσει η Πειραιώς από την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, της Marfin, αλλά και της Αγροτικής. Παράλληλα, στο ενημερωτικό δελτίο τονίζεται η πρόθεση άμεσης πώλησης μη σημαντικών ακινήτων της Trastor, όπως π.χ. επιμέρους πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε εμπορικά αδύναμες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα επανεπενδυθούν σε ακίνητα εισοδήματος μεγαλύτερης μισθωτικής απόδοσης, που βρίσκονται σε εμπορικότερα σημεία, ενώ πιθανή είναι και η τοποθέτηση σε ξενοδοχειακά ακίνητα.

Smart ...κέρδη

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2015 ο όμιλος Reds. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 12,3% και ανήλθε σε ποσό 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ποσού 1,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2014. Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου "Smart Park". O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ περίπου του αντίστοιχου τριμήνου 2014, ήτοι 37% αύξηση. Τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το τρίμηνο του 2015 σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,1 εκατ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου τριμήνου 2014.

Γράφει κέρδη...

Στα 445.000 ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Pasal Development Α.Ε. στο πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι κερδών 307.000 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας συρρικνώθηκαν σε 170.000 ευρώ από 1,193 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) διαμορφώθηκαν σε 982.000 ευρώ έναντι 1,080 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 113,766 εκατ. ευρώ από 141,037 εκατ. ευρώ την 31.12.2014. Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 31.03.2015 σε 137,567 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Pasal έχει σαν προτεραιότητα την επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, την 23 Μαρτίου 2015 μεταβίβασε στην τράπεζα Πειραιώς την συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ ενώ η διευθέτηση της σχέσης με την συγκεκριμένη τράπεζα θα οδηγήσει στην εξάλειψη του συνολικού δανεισμού του ομίλου (ύψους 35,487 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες, βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης επιχειρηματικού προγράμματος, που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη της.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki