Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Εξαφανίζουν και ...τα ρέματα

Ως πλυντήριο αναδρομικού ξεπλύματος παρανομιών εις βάρος των ρεμάτων αποδεικνύεται πως λειτουργεί ο νόμος 4258/2014 του ΥΠΕΚΑ "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα", ο οποίος ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου.

Στις Σκουριές Χαλκιδικής, περιοχή την οποία λυμαίνονται οι χρυσοθήρες, όπου οι κάτοικοι αγωνίζονται για τα αυτονόητα, με ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 25 Ιουνίου οριοθετούνται τμήματα και όχι το σύνολο τριών ρεμάτων "Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα".

Σε κάθε περίπτωση η οριοθέτηση, βάσει της νομοθεσίας, έπρεπε να προηγηθεί της 201745/26.7.2011 Κοινής Υπουργική Απόφασης «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων" για τα έργα: α) "Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) "Απομάκρυνση, καθαρισμό χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας" της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ στον νομό Χαλκιδικής». Στο Π.Δ. αναγράφεται ως ημερομηνία έκδοσής του η 26η Μαΐου και μεταξύ άλλων, στα "έχοντας υπόψη", γίνεται αναφορά στις διατάξεις του (άρθρα 3 και 9) του νέου νόμου, αλλά και σε γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας την υπ' αριθμ. 97/2014 "με πρόταση του υπουργού αναπληρωτή ΠΕΚΑ" Ν. Ταγαρά. Ασυνήθιστη σβελτάδα, εκτός αν το σχέδιο Π.Δ. περιέργως πήγε χέρι με χέρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Έτσι "επικυρώνεται ο καθορισμός οριογραμμών τμημάτων τριών ρεμάτων, 'Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα', που βρίσκονται στη θέση 'Σκουριές' του Δήμου Αριστοτέλη (Ν. Χαλκιδικής), όπως εγκρίθηκαν στις 26.9.2012 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Ν. Χαλκιδικής) και αποτυπώνονται με κόκκινη γραμμή στα τριάντα τέσσερα (34) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 (με τις συντεταγμένες των κορυφών τους), αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση, θεωρημένα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 23172/2014 πράξη του συνδημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα".

Γραμματικό

Με τη βοήθεια του ίδιου νόμου (άρθρο 1 και 4) επιχειρείται να εξαφανιστεί και το ρέμα εντός του ΧΥΤΑ Γραμματικού, αφού βαφτίστηκε πρώτα μικρό ρέμα, οπότε και δεν απαιτείται η οριοθέτησή του. Και όπως γνωμοδότησε αναρμοδίως στις 29.4.2014, με εργαλείο τον νέο νόμο, ο ειδικός γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Κ. Τριάντης, "η εν λόγω επιφανειακή πτύχωση απορροής δεν χαρακτηρίζεται ως ρέμα".

Η σκανδαλώδης μεθόδευση υπονομεύει το πόρισμα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος (7.3.2014), οι οποίοι εντόπισαν καραμπινάτες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με πρώτη και βασική τις παράνομες εργασίες στο μη οριοθετημένο ρέμα που διατρέχει τον ΧΥΤΑ. Διαπίστωσαν έξι παραβάσεις και εισηγήθηκαν την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 160.000 ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής και στην κοινοπραξία των εργολάβων που κατασκευάζει ο ΧΥΤΑ (Λάμβδα Τεχνική - Ηλέκτωρ - Μεσόγειος). Με απόφαση υπουργού (16 Απριλίου) ο ειδικός γραμματέας Υδάτων εξουσιοδοτείται να αποφασίζει την επιβολή προστίμων που εισηγούνται οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος...

"Κεραίες παντού"

Το μήνυμα "κεραίες παντού" δίνει η κυβέρνηση και νομιμοποιεί όλες τις υφιστάμενες κεραίες και αλλάζει την αδειοδότηση κατασκευής κεραιών. Συγκεκριμένα: -παύει η υποχρέωση των κατόχων κεραιών, για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες υπάρχουν σχετικές μελέτες, καθώς και των κατόχων κατασκευών κεραιών που ήδη λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, για λήψη σχετικών αδειών εντός της ρητά οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, οι οποίοι, εφεξής, οφείλουν ν α συμπληρώσουν μόνο το φάκελο της αίτησης για χορήγηση από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) της προαναφερόμενης άδειας με τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας. -η ΕΕΤΤ υποχρεούται να εκδώσει την άδεια ή να την απορρίψει εντός της οριζόμενης προθεσμίας. -μέχρι την έκδοση της άδειας ή την απόρριψή της από την ΕΕΤΤ οι εγκατεστημένες κεραίες θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων δικαστικών αποφάσεων.

Παραλίες στη ...τύχη τους

Προβλήματα κακοδιοίκησης που αφορούν την παράκτια ζώνη και σχετίζονται, κυρίως, με τη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού- παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της, αναδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται ως συνέπεια της απροθυμίας των υπηρεσιών να συνεργαστούν, της ανεπαρκούς εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και των πρόσφατων διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αναμονή εκδίκασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές. Η αξιοποίηση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας με την προσωρινή ή μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης τους, καθώς και του τμήματός της που περιλαμβάνει τη χερσαία ζώνη λιμένα, αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αξιοποίησης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, αλλά είναι, παράλληλα, ένα από τα θέματα που θίγονται, κατά κόρον, στις αναφορές των πολιτών που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν, κυρίως, σε κατάληψη του χώρου, χωρίς σύννομη παραχώρηση, ή καθ” υπέρβαση των όρων παραχώρησης. Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει τα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας της παράκτιας ζώνης, η οποία παρεμποδίζεται από την καθυστέρηση διαδικασιών καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, ή και λόγω έργων, που θα υλοποιούνταν ή είχαν, ήδη, υλοποιηθεί, μετά τον καθορισμό.

Εκθεση κόλαφος

Η πιο έντονη περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση στη χώρα μας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης καταγράφεται στην 9η ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς που τιτλοφορείται «Δεσμεύσεις για εφαρμογή – Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα». Η έκθεση καταγράφει ραγδαίο περιβαλλοντικό πισωγύρισμα σε εποχές διάτρητης έως ανύπαρκτης νομοθεσίας για το περιβάλλον. Σε σημαντικό βαθμό, η οπισθοδρόμηση αποτέλεσε ξεκάθαρη κυβερνητική επιλογή με πρόσχημα την κρίση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήλθε ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, αναφέρεται. Σημειώθηκε όμως και μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση της ποιότητας της νομοθέτησης, με διάσπαρτες διατάξεις για παρόμοια θέματα σε εντελώς άσχετα νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις, αλλά και ρυθμίσεις που είναι κακογραμμένες ή και ακατανόητες από το κοινό.

Από το 2011, οπότε άρχισαν να γίνονται ευρύτερα αισθητές οι πολλαπλές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ξεκίνησε μια αδιάκοπη πορεία καταιγιστικής απώλειας πολύτιμου περιβαλλοντικού κεκτημένου, η οποία σημείωσε ύφεση κατά την περίοδο της μεταβατικής κυβέρνησης Πικραμμένου, αλλά στη συνέχεια εντάθηκε δίχως αναστολές. Οπως προκύπτει από τα δεδομένα και της φετινής έκθεσης, η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται ασύστολα ως πολιτική δικαιολογία για εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική. Με αιχμή τις πολιτικές που αποτελούν σαφείς μνημονιακές δεσμεύσεις και με δεδομένο ότι το Μνημόνιο δεν περιέχει αναφορές και δεν περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, πολλά διαφορετικά υπουργεία έβαλαν στο στόχαστρο την περιβαλλοντική νομοθεσία που επηρεάζει τον τομέα πολιτικής ευθύνης τους μέσα από απανωτές τροποποιητικές πρωτοβουλίες από διαφορετικά υπουργεία. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, οι κατευθύνσεις για περιβαλλοντικές εκπτώσεις προήλθαν όντως από την τρόικα ή την Task Force. Κατά την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από τη φετινή έκθεση (Ιούνιος 2012 – Μάιος 2013), οι τομείς που υπέστησαν τα σημαντικότερα πλήγματα ήταν η νομοθεσία για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, τη χωροταξία και τις χρήσεις γης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την προστασία δασών και αιγιαλών. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημάδεψαν την περίοδο αναφοράς ήταν:

● Η πρακτική διάλυση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και η δίχως λογική και οικονομικό αντίκρισμα για τον κρατικό προϋπολογισμό βιαστική νομοθετική ρύθμιση για καταργήσεις ή και συγχωνεύσεις των φορέων διαχείρισής τους.

● Οι απανωτές προσβολές υποβάθμισης του περιβαλλοντικού δικαίου με ρυθμίσεις και νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για «επιτάχυνση» των μεγάλω

ν τουριστικών επενδύσεων. ● Ο περιορισμός στο 2,5% των ανά έτος διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου και τα πρώτα πλήγματα στην ανεξαρτησία και επιστημονική επάρκεια της διοίκησής του.

● Η παραχώρηση σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου της ιδιοκτησίας και διαχείρισης δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων που πρέπει, με βάση κοινοτική νομοθεσία, να διατίθενται από το Δημόσιο δωρεάν στο κοινό.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο επίπεδο της νομολογίας, με πλέον αξιοσημείωτη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. για την υπόθεση του Αχελώου, με την οποία απαντώνται 14 προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ερμηνεία κοινοτικών οδηγιών. Παρά όμως τη σαφώς διαφαινόμενη νέα ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων λαμβάνουν την απόφαση ότι το έργο θα συνεχιστεί με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και δίχως σ’ αυτό το έργο η κρίση να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. Επίσης σημαντική, αλλά πάντα θλιβερή, εξέλιξη ήταν η ανακοίνωση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης της καταδίκης της Ελλάδας για την τραγική κατάσταση της λίμνης Κορώνειας – ένα οικολογικό έγκλημα με βαθιές πολιτικές διαστάσεις, που πλέον χρονίζει απαράδεκτα.

Ξέφραγο αμπέλι αλλά για λίγους

Την ασυδοσία κατά την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα, εντός και εκτός σχεδίου, σε δάση, περιοχές Ναtura, αρχαιολογικούς χώρους, ενισχύει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης κατ' εφαρμογήν του νόμου 4014/2011 του Γ. Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο καταργείται η υποχρέωση για εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη συνέχεια έκδοσης περιβαλλοντικών όρων σε έργα κατηγορίας β. Σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία, αυθαίρετα, κρίνονται εκ των προτέρων ότι δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, παρά μόνον τοπικές, κατά το σχέδιο ΚΥΑ οι εξής δραστηριότητες: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. Συνεδριακά κέντρα, ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία, κ.λπ.), δασικά χωριά. Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της ΚΥΑ 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι, κ.λπ.).

Εφεξής, για την αδειοδότηση των παραπάνω έργων θα εκδίδονται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ως ένα τυπικό χαρτί, το οποίο θα επισυνάπτεται στην έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου ή στο ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας κ.λπ. Επιπλέον, καταργείται κάθε έλεγχος, αφού "ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων". Καθιερώνεται διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ με την υποβολή δήλωσης και ως πρόσθετα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, απαιτούνται: ειδική οικολογική αξιολόγηση για περιοχές Natura "και σχετική απόφαση του περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους", πράξη χαρακτηρισμού και γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Για νέα έργα που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ και για υφιστάμενα στα οποία θα υλοποιηθούν επεκτάσεις επιπρόσθετες, προβλέπεται βεβαίωση από την πολεοδομική υπηρεσία για τον αν επιτρέπεται η χρήση από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τα περιφερειακά χωροταξικά και το χωροταξικό τουρισμού. Το σχέδιο ΚΥΑ περιλαμβάνει το περιεχόμενο της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΔΔ, τα γενικά χαρακτηριστικά και τα επιμέρους ανάλογα με την κατάταξη του έργου, όπως και το περιεχόμενο των δεσμεύσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Δεσμεύσεις για τα μάτια του κόσμου, καθώς καλούνται να τις εφαρμόσουν οι ιδιώτες που κατασκευάζουν ή λειτουργούν τα έργα και τις δραστηριότητες, ελέγχοντας τον εαυτό τους. Ενδεικτικά, "για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, π.χ. παιχνίδια με νερό, να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις, για τη λειτουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης να ελέγχεται η συγκέντρωση CO με εγκατάσταση εξοπλισμού ανίχνευσης".

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki