Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Η ιστορία του Real Estate

Τα "χρωστούμενα" της Γερμανίας σε ακίνητα

Ποιοι τελικά είναι αυτοί που προτείνουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αποικία. Εμείς γυρίσαμε λίγο στο παρελθόν και αναζητήσαμε στοιχεία για τον λογαριασμό που άφησαν στη χώρα οι Γερμανοί κατά την περίοδο 1941-1994. Επικεντρωθήκαμε –λόγω αντικειμένου – στην αγορά ακινήτων . Ανακαλύψαμε ένα βιβλίο –ίσως το πιο πλήρες- για τις επιπτώσεις της γερμανικής κατοχής στην ελληνική οικονομία με τίτλο :«Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα κατοχής 1941-1944». Εκδόθηκε περι τα τέλη της δεκαετίας του ΄40 που ο συγγραφέας του , ο Δ. Μαγκριώτης , κατέγραψε τις ζημιές στο οικοδομικό κεφάλαιο χρησιμοποιώντας ως πηγή στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει ο αείμνηστος Κ. Δοξιάδης.

Στο κεφάλαιο «Καταστροφαί και ζημίαι εις το οικοδομικόν κεφάλαιον» αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής: «οι πρώτοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί Ιταλών και Γερμανών κατέστρεψαν 24.000 κτίρια είς τας μεγαλύτερας πόλεις της χώρας. …. Δια να σχηματισθή μία συνθετική αντίληψις των οικοδομικών καταστροφών και εν γένει των συνεπειών της κατοχής από απόψεως οικήσεως του πληθυσμού θα παρατεθούν τα παρακάτω στοιχεία:

α) κατεστράφησαν από βομβαρδισμούς , πυρπολήσεις και λεηλασίας πόλεις και οικισμοί 3.700

β) Αστεγοι συνεπεία, των ανωτέρω καταστροφών 1.200.00 κάτοικοι ήτοι το 18% του πληθυσμού της Ελλάδος

γ) Επώλησαν τας οικίας κατά την κατοχή 80.000 οικογένειαι

δ) Κατεστράφησαν ή υπέστησαν ζημίαι 5.000 σχολεία.»

ε) Ζούν υπο ανθυγιεινάς συνθήκας 88.000 αγροτικαί οικογένειαι εντός ερειπίων 30.000 -"- -"- -"- προσωρινών στεγάστρων 16.000 -"- -"- -"- ημικατεστραμ. οικιών 100.000 αστικαί οικογένειαι ζούν υπο άθλιας οικοδομικάς συνθήκας

στ) 15.000 καταστηματάρχει έχασαν την επαγγελματική των στέγη" Αυτή η παράθεση αστοιχείων για την γερμανική ¨συνεισφορά" στην αγορά ακινήτων πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη και εξίσου χρήσιμη.

ΠΗΓΗ:«Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα κατοχής 1941-1944 (αναρτήθηκε την 18η Οκτωβρίου , 05:48)

Ενα κτήμα με μεγάλη ιστορία

Το κτήμα Τατοϊου εκτείνεται σε 42.000 περίπου στρέμματα στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Πάρνηθας. Η έκταση είναι κατά το πλείστον δασική και περικλείει στον κεντρικό της πυρήνα τις εγκαταστάσεις του πρώην βασιλικού κτήματος σε έκταση 1.500 στρεμμάτων. Με απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. (ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003) χαρακτηρίζονται ως μνημεία όλα τα επιμέρους κτίσματα του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι Αττικής, καθώς επίσης χαρακτηρίζεται ως ιστορικός τόπος το κεντρικό τμήμα του πρώην Βασιλικού Κτήματος εντός του οποίου περιλαμβάνεται και κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Το ξεχωριστό κτιριακό δυναμικό (14.340 τ.μ.) αντιμετωπίζει πλήθος από δομικά και οικοδομικά προβλήματα που έχουν προκύψει κυρίως από την έλλειψη συντήρησης λόγω εγκατάλειψης καθώς και τη μη ελεγχόμενη ανάπτυξη της βλάστησης. Τα προβλήματα αυτά απειλούν μεγάλο αριθμό κτισμάτων με τον κίνδυνο κατάρρευσης, ενώ παράλληλα υπάρχουν πάντα οι αυξημένοι κίνδυνοι πυρκαγιάς, ρύπανσης και βανδαλισμού. Ανάλογα με τη χρήση αλλά και τη χωροθέτηση τους στο κτήμα τα κτήρια οργανώνονται στις παρακάτω ενότητες:

α) ανακτορική ενότητα,

β) Υποστηρικτική ενότητα ανακτόρων,

γ) Διοικητική ενότητα,

δ) Ενότητα αγροτικής παραγωγής και Κτηνοτροφίας,

ε) Ταφική ενότητα.

Είναι κατασκευασμένα σε περιόδους ακμής του κτήματος, οι οποίες χαρακτηρίζουν και το αρχιτεκτονικό τους ύφος. Διακρίνουμε πέντε βασικές περιόδους:

α) περίοδος με κτήρια του ελληνοελβετικού ρυθμού (1873-74),

β)περίοδος με κτήρια του ρομαντικού ρυθμού (1878-1892),

γ) η προπολεμική περίοδος (1913-16),

δ) η μεσοπολεμική (1930-39) και ε) η μεταπολεμική περίοδος (1948-1952).

Όλα τα κτίσματα καθώς και το σύνολό τους έχουν μεγάλη ιστορική αξία. Τα περισσότερα ξεχωρίζουν λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού τους ενδιαφέροντος. Από τα κτίσματα του κτήματος διατηρούνται τα 10 σε καλή κατάσταση, τα 16 σε μέτρια κατάσταση, τα 19 σε κακή, ενώ 4 είναι ερειπωμένα. Με εξαίρεση τα τέσσερα κτήρια στα οποία έχουν γίνει επεμβάσεις αποκατάστασης, η κατάσταση διατήρησης των κτηρίων επιδεινώνεται συνεχώς. Από την κατηγορία των κτηρίων που χρειάζονται άμεση στερέωση διακρίνουμε τέσσερα με υψηλή ιστορική και αρχιτεκτονική αξία στα οποία θα έπρεπε να δοθεί άμεση προτεραιότητα με σκοπό την διάσωσή τους. Αυτά είναι:

• η οικία Sturm (240 τ.μ.): Το παλαιότερο κτήριο του κτήματος (1874). Το ισόγειο είναι κατασκευασμένο από εμφανή λιθοδομή, ενώ ο όροφος από εμφανή οπτοπλινθοδομή με συμπαγείς οπτόπλινθους και περιμετρική στέψη από επίχρισμα. Από τα μορφολογικά στοιχεία ξεχωρίζουν οι μεταλλικοί ελκυστήρες, ο κοσμήτης και το γείσο από συμπαγείς οπτόπλινθους καθώς και οι οροφογραφίες στο εσωτερικό του. Έχουν καταρρεύσει η στέγη, τα ταβάνια και τα πατώματά του σε μεγάλο βαθμό, ενώ η εισροή υδάτων στο εσωτερικό προκαλεί επιταχυνόμενη φθορά στο κτήριο.

• το Οινοποιείο (940 τ.μ.): Ένα από τα πλέον σημαντικά και παλαιότερα σωζόμενα κτίσματα της αγροτικής - κτηνοτροφικής ενότητας. Κατασκευασμένο το 1879 (με επεκτάσεις σε αυτό μέχρι το 1937). Τα τελευταία χρόνια η επιδείνωση της οικοδομικής του κατάστασης είναι ραγδαία. Η κατάρρευση της ξύλινης στέγης σε όλα τα κτίσματα του συγκροτήματος καθώς και του πατώματος του δυόροφου τμήματος, έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων στην τοιχοποιία και στα υπόλοιπα οικοδομικά στοιχεία του συγκροτήματος.

• το Βουτυροκομείο (108 τ.μ.): Το κτήριο κτίσθηκε μεταξύ του 1895 και 1898 και είναι το παλαιότερο σωζόμενο βουτυροκομείο στον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελούν οι επικλινείς στέγες του και η εμφανής λιθοδομή από ημιλαξευτούς λίθους πολυγωνικής διατομής που τονίζεται με το προεξέχον αρμολόγημα. Η κατάστασή του κρίνεται κακή με τη στέγη να έχει υποστεί τμηματικές καθιζήσεις που επιτρέπουν την είσοδο των βρόχινων υδάτων στο εσωτερικό του κτηρίου, στον ξύλινο φορέα της στέγης και στην τοιχοποιία.

• η οικία Αρχικηπουρού (153 τ.μ.): Είναι κατασκευασμένη κατά την δεκαετία του 1880. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτηρίου ξεχωρίζουν οι μεταλλικοί ελκυστήρες, η διακοσμητική ζώνη από τσιμεντοκονίαμα, τα χαμηλωμένα τοξωτά ανοίγματα και οι έντονοι χρωματισμοί στο εσωτερικό του. Η στέγη έχει καταρρεύσει αφήνοντάς το εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι απειλούνται με κατάρρευση και οι υπόλοιπες κατασκευές του κτήματος (τα τοξωτά γεφύρια, ο παλαιόπυργος, τα φυλάκια). Ακόμα συντήρησης και αποκατάστασης χρήζουν ο κήπος του ανακτόρου, τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, πηγές, δεξαμενές, κ.ά.

Το κείμενο είναι του :Φίλιππος Γεροντάκης, αρχιτέκτονας, MSc Ε.Μ.Π. «Προστασία μνημείων» και αναδημοσιευται απο το monumenta.org

Πόσο κόστιζε η γη στην Ηρώδου Αττικού πριν 150 χρόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα , κάθε τετραγωνικό μέτρο γης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις πολύ ακριβές του συνοικίες κοστίζει χρυσάφι. Αυτό , είναι το αποτέλεσμα της «τρελής» κούρσας των τιμών γης από τότε που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδος. Σήμερα , υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπολογίσει κανείς την τρέχουσα αξία της γης σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Όμως , μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού είναι εκείνοι που έχουν στοιχεία για την αξία της γης πριν ενάμισι αιώνα. Το realestatenews.gr ανακάλυψε και κατέγραψε σημαντικές αγορές οικοπέδων στους πιο λαμπερούς δρόμους της Αθήνας πριν 150 χρόνια και τις παρουσιάζει:

Ηρώδου Αττικού

Σίγουρα είναι από τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας. Το 1856 πουλήθηκε ένα οικόπεδο 5.440 τετραγωνικών πήχεων στην τιμή 13.600 δραχμών δηλαδή περί τις 2,5 δραχμές το πήχυ.

Πολυτεχνείο

Την περίοδο της βαυαροκρατίας στην Ελλάδα , αγοράστηκε ένα τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται σήμερα το Πολυτεχνείο από βαυαρούς οι οποίοι πλήρωσαν το 1834 για την αγορά 65 ισπανικά τάληρα (1 ισπανικό τάλληλο=6 χρυσές δραχμές) .

Πλατεία Καρύκη

Το Μέγαρο Παρνασσού που βρίσκεται πίσω από την πλατεία Κλαυθμώνος είναι από τα γνωστά κτίρια  στην Αθήνα. Το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε το κτίριο ήταν εμβαδού 1.103 τ.πήχεων και αγοράστηκε το 1890 προς 52 δραχμές ο πήχυς.

Πλ.Κλαυθμώνος

Το 1834, πουλήθηκε επι της πλατείας οικόπεδο ενός στρέμματος στην τιμή των 430 ισπανικών ταλλήρων . σημειώνεται ότι η ισοτιμία ήταν 1 ισπανικό τάλληλο=6 χρυσές δραχμές .

Μέγαρο Μαξίμου

Ναι, πρόκειται για το κτίριο που στεγάζει το πρωθυπουργικό γραφείο. Ο ιδιοκτήτης του, ο Μάξιμος, το 1955, το πούλησε στο Δημόσιο στην εξευτελιστική τιμή των 25.000 λιρών.

Τα μεγάλα έργα της Α΄Χρεωκοπίας

Θα μπορούσε κανείς να πεί ότι η Αθήνα πήρε δύο κληρονομιές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού κανείς δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει την σημασία που είχαν για την πόλη οι αγώνες του ΄96. Σύμφωνα με ιστορικούς της εποχής οι Ολυμπιακοί Αγώνες τότε δημιούργησαν το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών της πόλης. Ουσιαστικά τα πρώτα απτά σημάδια της ανάγκης για την προσαρμογή της πόλης στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές άρχισαν να εμφανίζονται αμέσως μετά τους αγώνες.

Το 1896 έκανε την εμφανισή του στους αθηναϊκούς δρόμους (;) το πρώτο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης το, ο Κ. Χριστομάνος, το είχε φέρει από την Γαλλία αλλά οι τεχνικές «ταλαιπωρίες» -και όχι μόνο- είχαν ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «ζήσει» μόλις τρία χρόνια. Σίγουρα όμως είχε πολύ καλύτερη τύχη από το ΙΧ ενός ομογενή από την Ρωσία το οποίο «επιβίωσε» μόλις λίγες μέρες. Το αυτοκίνητο όμως ήταν ο προπομπός μεγάλων αλλαγών σε όλο το δίκτυο των υποδομών. Η αρχή έγινε με την ηλεκτροδότηση της πόλης . Το 1902 ξεκινά τη λειτουργία του το εργοστάσιο ηλεκτρισμού στο Νέο Φάληρο η παραγωγή ενέργειας του οποίου μπορούσε να καλύψει όχι μόνο τις οικιακές αλλά και τη ζήτηση από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μεταφοράς. Δύο χρόνια μετα ο μέχρι τότε ατμοκίνητος σιδηρόδρομος Αθήνα-Πειραιά μετατράπηκε σε ηλεκτροκίνητο ενώ απέκτησε και διπλή γραμμή. Περι το 1908 μάλιστα ξεκίνησε η γραμμή ηλεκτροκίνητου τραμ Ομόνοιας-Σταθμού Λαρίσσης με εισιτήριο 10 λεπτών.

Το 1900 η Αθήνα απέκτησε και ένα οδικό άξονα. Ηταν η λεωφόρος που συνεδεε το Φάληρο με την Αθήνα –η γνωστή ως Λεωφόρος Συγγρού-.Η έναρξης της λειτουργίας της όμως καθυστέρησε αρκετά χρόνια λόγω προβλημάτων με τις απαλλοτριώσεις των οικοπέδων που ήταν απαραίτητα για την κατασκευή της –η ιστορία επαναλήφθηκε μετα από ένα αιώνα με του σύγρχονους ολυμπιακούς-. Οι επενδύσεις στις μεταφορές ολοκληρώθηκαν με την ασφαλτόστρωση της πόλης της Αθήνας. Πρώτα ασφαλτοστρώθηκε η οδός Αιόλου και ακολούθησαν η Σταδίου, η πλατεία Ομονοίας , η Αθηνάς , Πανεπιστημίου και η Πλατεία Συντάγματος. Αν και δεν ακούσθηκαν γκρίνιες για κακοτεχνίες εντούτοις δημιουργήθηκε τεράστιο θόρυβος για το κόστος αφού το τίμημα των 20 φράγκων το τετραγωνικό που καταβλήθηκε στην αγγλική εταιρία που είχε αναλάβει την ασφαλτόστρωση της Αιόλου ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό ζητήθηκε από την ανάδοχο των έργων της ασφαλτόστρωσης της Σταδίου (άλλη μία περίπτωση επανάληψης της ιστορίας). Σημαντικές ήταν όμως και οι επενδύσεις στις επικοινωνίες .

Το 1908 έγινε η εγκατάσταση στο ταχυδρομείο δύο τηλεφωνικών μηχανημάτων τα οποία μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 1000 περίπου συνδρομητές. Αντίθετα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ήταν σε τραγική κατάσταση αφού το πανάρχαιο δίκτυο ύδρευσης και διανομής ήταν εκτεθειμένο όχι μόνο σε μικρόβια αλλά και σε… βατράχια. Περι το 1907 ένας Αθηναίος που κατοικούσε στο κέντρο της πρωτευουσας είδε να ξεπετάγονται από τη βρύση του σπιτιού του …25 βατράχια. Ακόμα μεγαλύτερα ήταν τα προβλήματα με την αποχέτευση το οποίο ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο και οι οικοδομές της πρωτεύουσας εξυπηρετούντο από βόθρους, Αποτέλεσμα ήταν ο υδροφόρος ορίζοντας αλλά και το δίκτυο ύδρευσης να βρίσκεται συνεχώς όμηρος των μικροβίων .

Η γερμανική συμβολή στην ελληνική αγορά ακινήτων

Γυρίσαμε λίγο στο παρελθόν και αναζητήσαμε στοιχεία για τον λογαριασμό που άφησαν στη χώρα οι Γερμανοί κατά την περίοδο 1941-1994.

Επικεντρωθήκαμε –λόγω αντικειμένου – στην αγορά ακινήτων . Ανακαλύψαμε ένα βιβλίο –ίσως το πιο πλήρες- για τις επιπτώσεις της γερμανικής κατοχής στην ελληνική οικονομία με τίτλο :«Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα κατοχής 1941-1944». Εκδόθηκε περι τα τέλη της δεκαετίας του ΄40 που ο συγγραφέας του , ο Δ. Μαγκριώτης , κατέγραψε τις ζημιές στο οικοδομικό κεφάλαιο χρησιμοποιώντας ως πηγή στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει ο αείμνηστος Κ. Δοξιάδης.

Στο κεφάλαιο «Καταστροφαί και ζημίαι εις το οικοδομικόν κεφάλαιον» αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής:

«οι πρώτοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί Ιταλών και Γερμανών κατέστρεψαν 24.000 κτίρια είς τας μεγαλύτερας πόλεις της χώρας. ….

Δια να σχηματισθή μία συνθετική αντίληψις των οικοδομικών καταστροφών και εν γένει των συνεπειών της κατοχής από απόψεως οικήσεως του πληθυσμού θα παρατεθούν τα παρακάτω στοιχεία:

α) κατεστράφησαν από βομβαρδισμούς , πυρπολήσεις και λεηλασίας πόλεις και οικισμοί 3.700

β) Αστεγοι συνεπεία, των ανωτέρω καταστροφών 1.200.00 κάτοικοι ήτοι το 18% του πληθυσμού της Ελλάδος

γ) Επώλησαν τας οικίας κατά την κατοχή 80.000 οικογένειαι

δ) Κατεστράφησαν ή υπέστησαν ζημίαι 5.000 σχολεία.»

ε) Ζούν υπο ανθυγιεινάς   συνθήκας

88.000 αγροτικαί οικογένειαι εντός ερειπίων

30.000  -"-            -"-              -"- προσωρινών στεγάστρων

16.000  -"-           -"-              -"-  ημικατεστραμ. οικιών

100.000 αστικαί οικογένειαι ζούν υπο άθλιας οικοδομικάς συνθήκας

στ) 15.000 καταστηματάρχει έχασαν την επαγγελματική των στέγη"

Αυτή η παράθεση αστοιχείων για την γερμανική ¨συνεισφορά"  στην αγορά ακινήτων πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη και εξίσου χρήσιμη.

ΠΗΓΗ:«Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα κατοχής 1941-1944 (αναρτήθηκε την 18η Οκτωβρίου , 05:48)

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki