Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Αγορά Ακινήτων

Ο εμποράκος, τα ψιλικατζίδικα και τα ακίνητα

Ο θάνατος του εμποράκου είναι ένα συνηθισμένο σλόγκαν της δημοσιογραφικής "γλώσσας" , το οποιο χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά προκειμένου να δείξει το οικονομικό αδιέξοδο στο οποιο έχουν βρεθεί πολλές μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Αν και τις περισσότερες φορές η έκφραση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το οικονομικό αδιέξοδο των μικροεπαγγελματιών τις περισσότερες φορές αγνοήθηκαν οι προεκτάσεις που μπορεί να έχει σε μία σειρά συνδεδεμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΄πως για παράδειγμα στη αγορά ακινήτων.Για παράδειγμα τα μικρά παντοπωλεία , τα mini market και τα καταστήματα ψιλικών-περίπτερα είναι εγκατεστημένα σε περίπου 31,4 χιλ. καταστήματα το 2015. Τα καταστήματα αυτά, που ανήκουν κυρίως είτε σε μικροϊδιοκτήτες είτε στους ίδιους τους εμπόρους απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό του αποθέματος των περιφερειακών εμπορικών χώρων και ουσιαστικά λειτουργούν ως ασπίδα στις τοπικές αγορές. Οι επίσημες έρευνες δείχνουν ότι η ασπίδα αυτή σιγά σιγά εμφανίζει ρωγμές καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που κλείνουν και επομένως η λίστα των κενών χώρων μεγαλώνει.Εκτιμάται ότι αριθμός των κενών καταστημάτων με αυτά τα χαρακτηριστικά αυξήθηκε 2,5% σε σχέση με το 2014 και κατά 6% σε σχέση με το 2013. Σε αριθμούς αυτή η σωρευτική ποσοστιαία μείωση σημαίνει ότι σε διάστημα δύο μόλις ετών περισσότεροι απο 3.000 μικροί εμπορικοί χώροι παραμένουν κενοί στερώντας με το τρόπο αυτό εισόδημα όχι μόνο απο τους ιδιοκτήτες τους αλλά και εσοδα απο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Τα παντοπωλεία/mini markets καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό αριθμό των καταστημάτων, συμμετέχοντας με 53,8% το 2015 (από 52,8% το 2014 και 51,2% το 2013). Ακολουθούν τα περίπτερα με 24,9% το 2015 (2014: 25,3%) και τα καταστήματα ψιλικών με 21,3% (2014: 21,9%). Επί του συνόλου των καταγεγραμμένων καταστημάτων μικρής λιανικής, τα περισσότερα βρίσκονται στο νομό Αττικής (6,4 χιλ. καταστήματα). Επισημαίνεται ότι στην Αττική καταγράφηκε μείωση 4,5% στον αριθμό των καταστημάτων το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, ο αριθμός τους το 2015 εμφανίζεται μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το 2013. Το μερίδιό της διαμορφώθηκε σε 20,5% το 2015 από 22,5% το 2013. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 8,2% το 2015 και με μεγάλη διαφορά έπονται η Αχαΐα (3,9%), και το Ηράκλειο (3,9%). Και φυσικά είναι αυταπόδεικτες οι επιπτώσεις στην ανεργία και στην συρρίκνωση του διαθεσίμου εισοδήματος χιλιάδων οικογενειών καθώς τα περισσότερα απασχολούν μικρό αριθμό ή και καθόλου προσωπικό, δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις.

Τα ακίνητα δίνουν κέρδη

Στα €47,9εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών €36,0εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα €31,0εκ. έναντι €32,4εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

 

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% (€42,3εκ. έναντι €36,7εκ.) λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της περιόδου, καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

 

2. Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (€1,38εκ. έναντι €1,59εκ.) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (€0,32εκ. έναντι €5,19εκ.) μειώθηκαν λόγω των μειωμένων χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

 

3. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €16,95εκ. έναντι κερδών €2,38εκ. της προηγούμενης περιόδου. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά την κλειόμενη περίοδο προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή €18,75εκ., ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 πρόκυψε ζημία ποσού €1,80εκ..

 

4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 43% (€4,40εκ. έναντι €3,07εκ.) λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στον υπολογισμό της πρόβλεψης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

 

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

 

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 5,8x

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 7%

• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €31,0εκ.

 

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτέμβριου 2015 ανήλθαν σε €106εκ. από €185εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €60εκ. από €64εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30,4εκ. από τα κέρδη της χρήσης 2014, στην απόκτηση δυο ακινήτων επένδυσης από την Praktiker Hellas, καθώς επίσης και στην απόκτηση χαρτοφυλακίου εννέα (9) καταστημάτων από τη ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ εντός της κλειόμενης περιόδου.

 

Την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €871εκ. ή €8,61 ανά μετοχή, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όλοι ψάχνουν για επενδυτές

Σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές βρίσκεται η διοίκηση της REDS, θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ στον κλάδο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αναφορικά με την πιθανή πώληση μέρους ή και του συνόλου του εμπορικού πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού των Σπάτων. Από την εξέλιξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων και κυρίως από το τίμημα που θα εξασφαλιστεί, θα εξαρτηθεί και το πλάνο ανάπτυξης του έτερου μεγάλου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, του ακινήτου της Κάντζας στην Παλλήνη (Κτήμα Καμπά), όπου δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου. Μεταξύ των ενδιαφερομένων για το Smart Park, βρίσκεται και ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος της Hines, που έχει συστήσει ελληνικό τμήμα ήδη από το 2014, αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει εξετάσει, μεταξύ άλλων, την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα Trastor ΑΕΕΑΠ, αλλά και την εξαγορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Πόρτο Καρράς, χωρίς να υπάρξει πάντως θετική κατάληξη για καμία από τις δύο περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Smart Park είναι πλέον μισθωμένο σε ποσοστό 100%, ενώ καταγράφει και ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, συγκριτικά πάντα με το σύνολο του λιανεμπορίου, καθώς κατά το 2014 η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 15% και ο τζίρος των καταστημάτων ενισχύθηκε κατά 12%. Στο πλαίσιο αυτό, η REDS δρομολογεί και την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης της επένδυσης, που προβλέπει την ανάπτυξη επιπλέον 18.000 τ.μ., με έμφαση στην ψυχαγωγία και κυρίως την προσθήκη πολυκινηματογράφων, καθώς υφίσταται συμφωνία με τη Village.

Βουλιάζουν κατασκευές και κατασκευαστικές

Κραυγή αγωνίας για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του κατασκευαστικού κόσμου εκφράζουν σύσσωμοι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ). Ως «τραγελαφική» περιγράφει ο ΣΑΤΕ τη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων που έχουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατά του Δημοσίου, και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κάθε τύπου οφειλές τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του, από τον Ιανουάριο του 2012, επιτρέπεται ο συμψηφισμός χρεών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Μάλιστα, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τις ΔΟΥ για τη διαδικασία συμψηφισμού, όμως, παρόλα αυτά οι ΔΟΥ αρνούνται να την εκτελέσουν με διάφορες δικαιολογίες, όπως ότι δεν υπάρχει ανάλογη εφαρμογή στο TAXIS κ.λπ., χωρίς, όμως, να προβλέπεται ότι ο συμψηφισμός πρέπει να γίνει μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΕ, η κατάσταση είναι τραγελαφική, καθώς στις εταιρείες - μέλη κοινοπραξιών οι οποίες έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, και ταυτόχρονα έχουν καθ' όλα νόμιμες, βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, μέσω των Κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχουν, δεν τους επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτών, με το αιτιολογικό ότι «αποτελούν διαφορετικά φορολογικά πρόσωπα»! Την ίδια στιγμή, ο ΣΤΕΑΤ με επιστολή προς τον υφυπουργό Εξωτερικών, τονίζει ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος επεκτάθηκε και επεκτείνεται συνεχώς στο εξωτερικό, σε απάντηση των δηλώσεων του Δ. Μάρδα. Όπως αναφέρει ο ΣΤΕΑΤ, στον οποίο ανήκουν οι μεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας (με τα ανώτερα πτυχία 6ης και 7ης τάξης), τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν πως το 2014 το εισαχθέν συνάλλαγμα από κατασκευαστικές υπηρεσίες έφτασε τα 845,3 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο δηλαδή από το συνάλλαγμα που ήρθε την ίδια χρονιά στη χώρα από εξαγωγές λαδιού (231 εκατ. ευρώ) και διπλάσιο από εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (324,5 εκατ. ευρώ εξαγωγές τυριών και 111,9 εκατ. ευρώ εξαγωγές γιαουρτιού). Η ανάδειξη του κατασκευαστικού τομέα σε πρωταγωνιστικό εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία είναι πραγματικός άθλος, αναφέρει ο ΣΤΕΑΤ, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες βαθύτατης οικονομικής ύφεσης. Την έντονη ανησυχία του για την πρωτοφανή μεγάλη πτώση άνω του 80% των κατασκευών στη χώρα μας εκφράζει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ), κάνοντας λόγο για πρόσθετες επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ το χρόνο σε ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα εφόσον υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα από την Πολιτεία, που θα δίνουν πρόσθετα δημόσια έσοδα 1,65 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν επιπλέον περίπου 220.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΑΚ, με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο θα εισπράττει σε φόρους και εισφορές 1,65 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ανάγκες από τον ΕΝΦΙΑ να περιοριστούν σε 1,0 δισ. ευρώ τον χρόνο, όπως ήταν το 2009 και δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα στον κλάδο των κατασκευών.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Χαμηλές πτήσεις

Η κτηματαγορά θα παραμείνει σε τροχιά συρρίκνωσης τουλάχιστον έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016, με την οικοδομική δραστηριότητα να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε πτωτική τροχιά, παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει μια σχετική ανάκαμψη κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανεγέρσεις νέων κατοικιών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε μόλις 3.766 κατά το φετινό πρώτο πεντάμηνο, υποχωρώντας κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν ανεγέρθηκαν 3.808 κατοικίες. Κατά τον μήνα Μάιο, οι νέες κατοικίες περιορίστηκαν σε μόλις 868 πανελλαδικά, έναντι 903 κατοικιών κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2014, υποχωρώντας σχεδόν κατά 4%. Πάντως, η αντίστοιχη περσινή πτώση (πεντάμηνο 2014 - πεντάμηνο 2013) είχε διαμορφωθεί σε 21,1%, δείγμα του ότι τουλάχιστον φαίνεται ότι φέτος η αγορά προσεγγίζει το χαμηλότατο όριό της. Σε σχετική ς ανάλυση, αναφέρεται ότι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (σε κατοικήσιμα και μη κτίρια) σημείωσε νέα πτώση κατά 25,2% τον φετινό Ιούλιο, σε ετήσια βάση, ύστερα από την πτώση της τάξεως του 15,1% που σημειώθηκε τον Ιούνιο, έναντι πτώσης κατά 24,1% που είχε παρατηρηθεί τον Ιούλιο του 2014. Ωστόσο, σωρευτικά στο επτάμηνο του 2015 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας (σε κυβικά μέτρα) κατά 1,9% έναντι μείωσης κατά 4,3% στο επτάμηνο του 2014. Κατά τους αναλυτές , «είναι εμφανές ότι η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, κυρίως διά του ΕΝΦΙΑ, έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση, ενώ έχει συμπράξει στην απραξία της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι πιέσεις στον όγκο των ιδιωτικών οικοδομών εμφανίσθηκαν από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, εξαιτίας της αναζωπύρωσης της αβεβαιότητας, και κατά συνέπεια οι επενδύσεις σε κατοικίες δεν θα ανακάμψουν ούτε στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της στέγασης βρίσκεται από καιρού σε στασιμότητα», τονίζουν οι αναλυτές.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki