Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Αγορά

Στην δίνη της υφεσης

Ύφεση (-0,2%) κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε ανάπτυξη (0,4%). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαίωσε σήμερα η Eurostat που έδωσε στη δημοσιότητα τη δεύτερη εκτίμησή της για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015 στην ΕΕ. Συγκεκριμένα στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» η αύξηση του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014 στο (0,4%). Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως από την κατανάλωση των νοικοκυριών που αυξήθηκε κατά 0,4% (έναντι αύξησης 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2014). Σε σύγκριση με τα στοιχεία του πρώτο τριμήνου 2014, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1% και στην «ΕΕ των 28» κατά 1,5%. Τα κράτη μέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η η Τσεχία (3,1%), η Κύπρος και η Ρουμανία (1,6%), η Πολωνία (1%), η Βουλγαρία και η Ισπανία (0,9%). Αντίθετα, ύφεση σημειώθηκε στη Λιθουανία (-0,6%), στην Εσθονία (-0,3%), στην Ελλάδα (-0,2%) και στη Φινλανδία (-0,1%). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,2%, έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Δύσκολοι καιροί...

Αναιμική ανάπτυξη, μόλις 0,1% το 2015, προβλέπει για την Ελλάδα ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη στην εξαμηνιαία έκθεσή του, στην οποία αναθεωρεί επί τα χείρω όλες τις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία. Η απειλή, ωστόσο, που επικρέμεται πάνω σε όλες τις προβλέψεις είναι «το ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να μην καταλήξει σε μια ικανοποιητική συνεργασία με τους δανειστές της», κάτι που θα οδηγούσε «σε σημαντική περιστολή της παραγωγής και του εισοδήματος των νοικοκυριών», επισημαίνει ο Οργανισμός. Το στοίχημα για την ελληνική οικονομία παραμένει η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οποιαδήποτε αποτυχία θα πλήξει την ανάπτυξη, που εκτιμάται οριακή για το 2015 και στο 2,3% για το 2016. Πρόκειται για προβλέψεις πολύ κατώτερες αυτών που είχε κάνει ο ΟΟΣΑ στην προηγούμενη έκθεσή του τον Νοέμβριο, με βάση τις οποίες το ΑΕΠ της χώρας θα αυξανόταν κατά 2,3% το 2015 και 3,3% το 2016, ενώ η Ε.Ε. προβλέπει ανάπτυξη 0,5% φέτος και 2,9% το 2016. Οι στόχοι για τις επενδύσεις και την ενίσχυση της κατανάλωσης, εκτιμά ο ΟΟΣΑ, υπονομεύονται από τις πιστωτικές συνθήκες και τη χαμηλή εμπιστοσύνη στην οικονομία, ενώ τα κέρδη από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι αρκετά για να ωθήσουν τις εξαγωγές, εάν δεν συνοδευθούν από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Η ανεργία, αν και σε καθοδική πορεία, θα επιμείνει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 25,7% το 2015 και στο 24,7% το 2016 (έναντι 25,2% και 24,1% της προηγούμενης πρόβλεψης) και ο αποπληθωρισμός θα συνεχίσει και το 2015, για να περάσει σε θετικό έδαφος το 2016. Το χρέος θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 180% του ΑΕΠ το 2015 και 178,1% το 2016 (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 174,3% και 171,4% αντίστοιχα) και η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει σε ένα πολύ χαμηλό δημοσιονομικό αποτέλεσμα - ως έλλειμμα του προϋπολογισμού - της τάξης του -3,4% και -2,8% του ΑΕΠ το 2015 και 2016 αντίστοιχα. Κομβικό σημείο αποτελεί η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και της ικανότητας συλλογής φόρων, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση των εσόδων του κράτους, ενώ αναπόφευκτες θεωρούνται και οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, όπως η μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, προκειμένου να συγκρατηθούν οι δαπάνες. Η ανάκαμψη των επενδύσεων εξαρτάται άμεσα από την αποκατάσταση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία. Η καλύτερη πρόσβαση στις πιστώσεις είναι καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, προοπτική που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, συνδέεται άμεσα με τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι σημαντικό μέρος των «κόκκινων» δανείων μπορεί να ανακτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, που χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή μόχλευση. Ο εξορθολογισμός των διαδικασιών πλειστηριασμού και η υιοθέτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του προβλήματος. Περαιτέρω η μείωση των κανονιστικών διατάξεων στη βιομηχανία, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές, μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα.

Το προφιλ της ιδιοκτησίας

Από την επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 οι φορολογούμενοι προκύπτουν τα εξής:

- 5.569.336 άτομα διαθέτουν κτίσματα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κλπ) και οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού που η συνολική αντικειμενική αξία τους υπερβαίνει τα 520,49 δισ. ευρώ. Κατά μέσο όρο η αξία των ακινήτων τους ανέρχεται σε 93.456,65 ευρώ.

- Ένας στους δυο ιδιοκτήτες ακινήτων ή 2.769.177 φορολογούμενοι έχουν στην κατοχή τους μικρή ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Η συνολική αξία των ακινήτων που έχουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 63,56 δισ. ευρώ με τη μέση αξία να φθάνει τις 22.954,80 ευρώ.

- Κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αξίας από 50.000 έως 100.000 ευρώ διαθέτουν 1.356.081 φορολογούμενοι. Το συνολικό ύψος της περιουσίας τους φθάνει τα 96,83 δισ. ευρώ ή 71.404,53 ευρώ κατά μέσο όρο.

- Ακίνητη περιουσία από 100.000 έως 200.000 έχουν στην κατοχή τους 881.698 φορολογούμενοι με τη συνολική αξία των ακινήτων τους να φθάνει τα 122,27 δισ. ευρώ ή 138.680,15 ευρώ κατά μέσο όρο.

- Κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου και οικόπεδα εντός σχεδίου αξίας από 100.000 έως 200.000 ευρώ διαθέτουν 447.587 φορολογούμενοι ή το 8% των ιδιοκτητών ακινήτων. Το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας των συγκεκριμένων φορολογούμενων ανέρχεται σε 132,46 δισ. ευρώ ή 125.957,29 ευρώ κατά μέσο όρο.

- 291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός από τον ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο αφού η αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων τους υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

- Αστικά ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ έχουν δηλώσει μόλις 114.793 άτομα που αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% του συνόλου των ιδιοκτητών. Η συνολική αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων που δήλωσαν οι εν λόγω φορολογούμενοι ανέρχεται σε 105,3 δισ. ευρώ και καλύπτει το 20,24% της συνολικής αξίας όλης της αστικής ακίνητης περιουσίας την οποία έχουν δηλώσει συνολικά οι 5,57 εκατ. ιδιοκτήτες. Καθένας από αυτούς τους «μεγαλοϊδιοκτήτες» έχει δηλώσει κατά μέσο όρο αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 917.779,04 ευρώ.

- 27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν αστικά ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

- Μόλις 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους αυτών ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ.

Εκδήλωση για το real estate

Αύριο Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 19.00 στο κτήριο του iCon College (Δημητρακοπούλου 49α, στάση Μετρό Συγγρού-Φιξ) θα πραγματοποηθεί εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν : Οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα εγγραφής στο RICS. Η παρουσίαση θα γίνει από μέλος του RICS Ελλάδος. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσης τα προγράμματα για real estate που προσφέρονται απο το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου και τα οποία είναι:

• MSc in Real Estate Investment & Finance

• MSc in Real Estate Management & Development

• MSc in Construction Project Management

• MSc in Quantity Surveying

• MSc in Facilities Management

Για περισσότερες πληροφορίες:www.icon.gr email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: +30-2109248534

Κουρεμα 50% στο φόρο μεταβίβασης

Σε μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων συμφώνησαν τρόικα και Κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την 1η Ιανουαρίου θα μειωθεί ο φόρος κατά 50% όπως προβλέπει το βασικό σενάριο του υπουργείου Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι η τρόικα επιχειρεί να αλλάξει το μοντέλο φορολόγησης των ακινήτων στην Ελλάδα με μεταφορά του μεγαλύτερου φορολογικού βάρους στην κατοχή και παράλληλη ελάφρυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων. 'Έτσι επέμενε από την έναρξη του τρέχοντος ελέγχου της ελληνικής οικονομίας σε κατάργηση του φόρου στις μεταβιβάσεις. Όμως τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση εκτιμούσαν πως θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει με το σκεπτικό ότι οι ετήσιες εισπράξεις των περίπου 200 εκατ. ευρώ από το φόρο μεταβίβασης θα μπορούσαν να «ελαφρύνουν» τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Πλέον κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μείωση κατά 50%.Σήμερα ο φόρος ανέρχεται στο 8% για αντικειμενική αξία ακινήτου έως 20.000 ευρώ και φθάνει στο 10% για αντικειμενική άνω των 20.000 ευρώ.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki