Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Ημιυπαίθριοι: Ζητάνε τώρα πάλι λεφτα.

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προκαλεί εντάσεις. Οπως αναφέρεται σε έγγραφο, το οποίο εστάλη σε όλους τους δήμους της χώρας και το οποίο υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός , τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη συνεχίζουν να επιβάλλονται και μετά τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, με συνυπολογισμό μάλιστα της επιφάνειας των χώρων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες. Επιβάλλεται επίσης και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τους ημιυπαίθριους χώρους που έχουν κλειστεί, δεδομένου ότι με τη μετατροπή αυτών σε χώρους κύριας χρήσης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου, η οποία συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της υποκείμενης στον φόρο αξίας. Στην περίπτωση αυτή ΤΑΠ επιβάλλεται από τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 ή από την ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του ημιυπαίθριου στην περίπτωση κατά την οποία αυτή είναι μεταγενέστερη της 28ης Απριλίου 2010. Η εκγύκλιος αυτή έρχεται σε σύγκρουση με το νόμο που υπερισχύει της εγκυκλίου και δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης των δημοτικών τελών. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 6 του Ν. 3843/2010 «για τους χώρους αυτούς δεν οφείλονται αναδρομικά οποιεσδήποτε εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί». Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, οι χώροι που «τακτοποιούνται» δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών. Ωστόσο στην εγκύκλιο αναφέρεται ακόμη ότι για τους χώρους που διατηρούνται κατά τον Ν. 3843/2010 δεν επιβάλλονται αναδρομικά (δηλαδή για χρονική περίοδο προγενέστερη της 28ης Απριλίου 2010), Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και τυχόν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί. Διευκρινίζεται όμως ότι παραμένει η δυνατότητα αναδρομικής επιβολής ανταποδοτικών τελών για τους χώρους που διατηρούνται, στην περίπτωση που ο δήμος δεν συνυπολόγιζε το εμβαδόν αυτών στην επιφάνεια των στεγασμένων χώρων των ακινήτων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν επιβάλλονται αναδρομικά τυχόν διαφορές που προκύπτουν και ως προς το ύψος του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και των δυνητικών, ανταποδοτικών τελών, που προέρχονται όμως από την αλλαγή της χρήσης των χώρων αυτών από βοηθητική σε κύρια. Δεν επιβάλλονται ούτε και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Αντίθετα, επιβάλλονται τυχόν διαφορές του τέλους, καθώς και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που συνεπάγονται από την αλλαγή της κύριας χρήσης των χώρων σε άλλη κύρια χρήση (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο) ή από βοηθητική χρήση σε άλλη βοηθητική χρήση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο Σ την εγκύκλιο, η οποία εξεδόθη ύστερα από σχετικά ερωτήματα τα οποία υπέβαλαν προς την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, υπενθυμίζεται ότι με τον Ν. 3843/2010 επιτράπηκε, σύμφωνα με προϋποθέσεις, «η διατήρηση για σαράντα χρόνια ημιυπαίθριων χώρων και χώρων που βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου». Αντίθετα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και δεν ρυθμίζονται: Πρώτον, συγκεκριμένοι χώροι των κτιρίων που προσδιορίζονται επακριβώς από τον Ν. 3843/2010. Δεύτερον, οι παραβάσεις εκτός του εγκεκριμένου όγκου νομίμως υφιστάμενου κτιρίου (όπως δώματα, κλεισμένα μπαλκόνια, πέργκολες κτλ.). Τρίτον, η μετατροπή των παραπάνω χώρων σε χρήση απαγορευμένη στην περιοχή των ακινήτων. Τέταρτον, οι χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση τους. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά του στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η ΔΟΥ φορολογίας του κυρίου του ακινήτου, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και η χρήση του χώρου και η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο.

Φωτοβολταϊκά: Συγγώμη δεν μπορούμε

Κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Ερευνας, 1.11.2011, έγινε γνωστό ότι η ΔΕΗ έχει αποστείλει έγγραφο στη ΡΑΕ με το οποίο επισημαίνει ότι σε δεκαέξη (16) νομούς της χώρας η συνολική αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπερβαίνει την ταυτοχρονισμένη μέγιστη ζήτηση του νομού και θεωρεί ότι μετά βεβαιότητας θα υπάρξει κορεσμός δικτύων και αδυναμία ικανοποίησης αιτημάτων με εύλογο κόστος. Η επισήμανση αυτή της ΔΕΗ αφορά στους νομούς Βοιωτίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρτας, Πρέβεζας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, και Λακωνίας. Η εξέλιξη αυτή καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την έγκριση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Παράλληλα στην πλειοψηφία των νομών της χώρας η συνολικά αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπερβαίνει και το διπλάσιο της ταυτοχρονισμένης ελάχιστης ζήτησης στις ώρες 11-16, ώρες μέγιστης παραγωγής φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ σε αρκετούς νομούς η συνολική αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πλησιάζει την ταυτοχρονισμένη μέγιστη ζήτηση του νομού. Eπιπροσθέτως η ΔΕΗ αντιμετωπίζει δυσκολίες για την εξέταση των κατατεθεισών αιτήσεων λόγω της έλλειψης του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού για την πραγματοποίηση των αναγκαίων αυτοψιών. Eπισημαίνεται τέλος ότι οι αγρότες έχουν ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα οποία θα χάσουν σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν. Το κόστος της αίτησης ανέρχεται σε 3.000 με 4.000 ευρώ, τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το παράβολο (300 ευρώ + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος μέχρι 20 KW και 500 ευρώ + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος από 20 έως 100 KW) και το κόστος της μελέτης, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τη διαδικασία που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να ακολουθήσει.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Το έγκλημα του Καλαμά

Ο ποταμός Καλαμάς στο Νομό Ιωαννίνων καταστρέφεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα βιομηχανικά απόβλητα, οι παράνοµες απορρίψεις ανεπεξέργαστων λυµάτων από βόθρους, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης των Ιωαννίνων και ο ανεπαρκής βιολογικός καθαρισμός της πόλης είναι οι κύριες πηγές μόλυνσης του ποταμού. Όπως καταγγέλλεται, μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις της Βιοτεχνικής Περιοχής Ιωαννίνων δεν είναι συνδεδεμένες µε το δίκτυο του βιολογικού καθαρισµού, ενώ αρκετοί δήµοι της περιοχής δεν διαθέτουν καν αποχετευτικό δίκτυο. Μετρήσεις έδειξαν ότι στον αγωγό που μεταφέρει τα λύματα από τη ΒΙΠΕ στην τάφρο της Λαψίστας βρέθηκε εξασθενές χρώμιο 1200% πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ μέσα στην τάφρο το μικροβιακό φορτίο θεωρείται "τεράστιο" από τη στιγμή που εντοπίστηκαν 20.000 κολοβακτηρίδια σε ένα κυβικό χιλιοστό, όταν το όριο προβλέπει 2.000. Το αµµώνιο είναι 60 φορές περισσότερο από το επιτρεπόµενο, το µαγγάνιο 180% πάνω από το όριο, ο σίδηρος 350%, ενώ οι δείκτες απαιτούµενου οξυγόνου φτάνουν τις 400 φορές πάνω από το όριο. Ο βιολογικός καθαρισµός των Ιωαννίνων κατασκευάστηκε µε πρόβλεψη να εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους και µόνο οριακά θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Όμως, οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν. Όταν τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται παράνομα στο δίκτυο των ακαθάρτων που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισµό, το σύστηµα καταρρέει. Καταστρέφεται το βιολογικό "φορτίο" που φυσιολογικά επιτρέπει την αποδόµηση των λυµάτων και τη µετατροπή τους σε ακίνδυνα νερά και οι ανεπεξέργαστες ακαθαρσίες ξεχειλίζουν και καταλήγουν στον ποταµό Καλαµά. Σημείωνεται ότι ο Καλαμάς δέχεται τα απόβλητα οκτώ δήμων και 160 βιομηχανιών,

Διόδια μέχρι τη Λυκόβρυση!

Στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων δρομολογείται η εγκατάσταση νέων σταθμών διοδίων, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους πολλών δήμων του λεκανοπεδίου, οι οποίοι εύλογα ανησυχούν για τη νέα οικονομική και οικολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εν λόγω εξέλιξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η εταιρία που εκμεταλλεύεται τμήμα της Εθνικής Οδού στο ύψους των βορείων προαστίων, ανακοίνωσε στο Υπουργείο Υποδομών τέσσερις νέους σταθμούς διοδίων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στους κόμβους Λυκόβρυσης, Καλυφτάκη, Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου με ταυτόχρονο κλείσιμο της εισόδου και εξόδου της Κηφισιάς στο ύψος του «Λαϊνόπουλου». Σύμφωνα με τον παραχωρησιούχο, οι νέοι σταθμοί θα κοστολογούν τη μετακίνηση με το χιλιόμετρο και, ενδεικτικά, σε Βαρυπόμπη και Άγιο Στέφανο το κόστος θα είναι 0,45 και 0,65 ευρώ αντίστοιχα. Οι κάτοικοι οργανώνουν κινητοποιήσεις κατά των διοδίων, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνο ψήφισμα κατά της επιβολής διοδίων, με το οποίο συμφωνεί και το σύνολο των συνδυασμών που μετείχαν στις δημοτικές εκλογές. Με την εγκατάσταση των νέων διοδίων διαφωνούν και οι Δήμοι που πρόκειται να συνενωθούν με βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (π.χ. Εκάλη, Ν. Ερυθραία κ.ά).

Αυτοκινητόδρομοι :...Μαγείρεμα;

Να πως μαγειρεύονταιοι αριθμοί και βγαίνουν τα ελλείματα. Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΝ σχετικά με το κόστος λειτουργίας της ΕΓΝΑΤΙΑ. Δόθηκαν τρία διαφορετικά νούμερα!Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», ο αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Μαγκριώτης έδωσαν τρεις εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές κόστους, ο πρώτος 40.000.000 ευρώ, ο δεύτερος 70.000.000 ευρώ και ο τρίτος 100.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος απάντησε ότι ο ίδιος δεν συνυπολόγιζε το λειτουργικό κόστος της εταιρείας στο ποσό που ανέφερε και ότι επί της ουσίας το συνολικό κόστος συγκλίνει με αυτό του κ. υφυπουργού, ότι δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα του μηχανισμού υποστήριξης είναι η διαφορά από το δηλωθέν κόστος των 100.000.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 60.000.000 ευρώ . Είναι όμως γνωστό ότι μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία που κράτησε περίπου ένα χρόνο από την ήμερα δημοσιοποίησης του διαγωνισμού 30/03/2010 υπεγράφησαν οι τέσσερις εν σύνολο συμβάσεις πενταετούς διάρκειας για το συνολικό μήκος της Εγνατία Οδού με τον ίδιο επί της ουσίας ανάδοχο με μέση έκπτωση περίπου 51%. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου επισημαίνεται στην ερώτηση " αν λάβουμε υπόψη ότι το αρχικό ποσό διακήρυξης ήταν 220.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και για τις τέσσερις εργολαβίες, το υπογραφέν τελικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου επίσης του αντίστοιχου Φ.Π.Α δεν ξεπέρασε τα 110.000.000 ευρώ. Αν διαιρέσουμε αυτό το ποσό με τον συνολικό συμβατικό χρόνο των πέντε ετών θα διαπιστώσουμε ότι το μέσο ετήσιο συμβατικό κόστος συντήρησης-λειτουργίας που πρέπει να καταβάλλεται στον ανάδοχο δεν ξεπερνά το ποσό των 22.000.000 ευρώ ' και συνεχίζει"επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αναφέρουν πως το εργατικό δυναμικό που απαιτείται για τη συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, υπολείπεται από αυτό που προβλέπεται στις συμβάσεις, ενώ η χρηματοδότηση δίδεται στον ανάδοχο για το συνολικό προσωπικό των συμβάσεων. Η απασχόληση λιγότερου προσωπικού από αυτό που προβλέπουν οι συμβάσεις, είναι αυτονόητο ότι δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα στη συντήρηση-λειτουργία της Εγνατίας Οδού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών αλλά πιθανόν και των ίδιων των εργαζομένων".

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki