Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Έργα Υποδομών

Ανάκαμψη: Πράσινη Οικονομία ή Πράσινα Ονειρα

Μύθος ή πραγματικότητα είναι η πράσινη ενέργεια , οι μεγάλες επενδύσεις και οι θέσεις απασχόλησης που θα φέρει; Φαίνεται ότι την στιγμή που οι πολιτικοί στην Ελλάδα την έχουν κάνει σημαία και πανάκεια σε άλλες αναπτυγμένες χώρες διατυπώνεται έντονος προβληματισμός ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα που μπορεί να παραχθεί. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα όπου δαπανωνται σημαντικά ποσά για επενδύσεις στην έρευνα της "πράσινης" ενέργειας μόνο το 7% της καταναλισκόμενης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το σίγουρο είναι ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορεί να προσφέρουν μία λύση αλλά όλα δείχνουν ότι είναι πολύ ακριβή αφού το συνολικό κόστος για την έρευνα, την κατασκευή και την λειτουργία νέων πράσινων ενεργειακών πηγών σε συνδυασμό με την αποθήκευση και τα έξοδα μεταφοράς είναι σημαντικά υψηλότερα από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν άνθρακα . Το μέσο κόστος της ηλιακής ενέργειας είναι τέσσερις φορές σχεδόν μεγαλύτερο απο το αντίστοιχο της χρήσης άνθρακα .

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να ξεκινήσει την προώθηση πράσινων ενεργειακών έργων διαθέτοντας 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια δολάρια για την τη έρευνα και ανάπτυξη της εξοικονόμησησης ενέργειας . Τα περισσότερα έργα όμως έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα , οπότε τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα . Απο την άλλη πλευρά έχουν αναπτυχθεί επενδυτικοί φορείς που είναι διατεθειμενοι να χρηματοδοτήσουν τόσο την έρευνα όσο και την παραγωγή πρασινης ενέργειας. Όμως όλα αυτά είναι ακόμα ...μακρυνά.

Το τοπικό περιβάλλον καθορίζει αν προσφέρεται για την παραγωγή αιολικής , υδροηλεκτρικής ή ηλιακής ενέργειας . Τα Ηλιακά φωτοβολταϊκά κύτταρα , τα οποία χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες για την άμεση παραγωγή ενέργειας είναι δημοφιλή για μεμονωμένα κτίρια ή μικρές γεωγραφικές περιοχές , αλλά η μεγάλης κλίμακας χρήση είναι ακριβή . Το ηλιακό φως δεν μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή ροή και , έτσι χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και πολύ καιρό και είναι η λιγότερο δαπανηρή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η αιολική ενέργεια απαιτεί συνεχή ταχύτητα του ανέμου και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται οικονομικά αποτελεσματική . Τεράστια πεδία ανεμογεννητριών σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ παρήγαν το 2008 μόλις το 1,3% της ηλεκτρικής ενέργειας. Νέες τεχνολογίες για την αποθήκευση και την μεταφορά κάνει την αιολική ενέργεια φθηνότερη από ότι η ηλιακή , αλλά εξακολουθεί να είναι κατά 50% ακριβότερη από τον άνθρακα . Υδροηλεκτρική ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια έχουν περίπου το ίδιο κόστος αλλά τα προκαλούν περιβαντολογικά προβλήματα που αποτρέπουν την χρήση τους. Και οι δύο τρόποι παραγωγής αποτελούν απειλή για το περιβάλλον .

Έργα ΔΕΗ στην Αχαία

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, με τη συμμετοχή του Νομάρχη Αχαΐας, Δ. Κατσικόπουλου, καθώς και εκπροσώπων της ΔΕΗ και της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, αφού παρουσιάστηκαν από τον Νομάρχη οι αιτιάσεις πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους, αποφασίστηκε η συνέχιση των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στην περιοχή της Πάτρας, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει κατατεθεί για αξιολόγηση.
Η πλήρης ανάπτυξη του βρόγχου 400 KV στην Πελοπόννησο, είναι ένα έργο εθνικής σημασίας. Σημειώνεται ότι, η υλοποίησή του θα έχει θετικές επιδράσεις στην επαρκή και αδιάλειπτη τροφοδότηση της Πάτρας και της Πελοποννήσου, καθώς και στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Νότιου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας γενικότερα.
Το έργο αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας και την επίτευξη των στόχων 20-20-20 μέχρι το 2020.

Το σχέδιο για την Θεσσαλονίκη

Οι μεγάλες παρεμβάσεις που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα ενταχθούν στο νέο ρυθμιστικό της πόλης θα έχουν θεσμοθετηθεί μεχρι το Ιούνιο 2011 ανακοίνωσε η υπουργός Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις προωθείται:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Οι 5 μεγάλες πολεοδομικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις είναι:

• Ο ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου της πόλης,

• Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου πολιτισμού και πρασίνου στο χώρο της Δ.Ε.Θ.,

• Ο σχεδιασμός της νέας περιοχής υποδοχής της Δ.Ε.Θ. και της ευρύτερης περιοχής,

• Η απόδοση στην πόλη ζωτικών χώρων των στρατοπέδων, και • Η χωροθέτηση και σχεδιασμός της Ζώνης Καινοτομίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το δυτικό τμήμα του, χαρακτηρίζεται από ποικίλες δραστηριότητες και αποτελεί το πιο επιβαρυμένο περιβαλλοντικά και αναξιοποίητο τμήμα. Παράνομες εναποθέσεις απορριμμάτων, αμμοληψίες, αποχετεύσεις παραγωγικών μονάδων, φυτοφάρμακα, έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον που γειτονεύει με τις εκβολές 3 μεγάλων ποταμών και υγροτόπους μεγάλης βιολογικής και οικολογικής αξίας.

Το κεντρικό τμήμα του αποτελεί το «ζωντανότερο» και δημοφιλέστερο υπαίθριο χώρο της πόλης. Εδώ, υπήρξαν αξιόλογες προτάσεις, που δεν υλοποιήθηκαν. Πέρα από τις πρόσφατες δράσεις του Δήμου, αξίζει να εξετασθεί η θαλάσσια σχέση αυτού του γραμμικού κυρίως μετώπου. Το ανατολικό τμήμα του θαλάσσιου μετώπου, χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες αντιθέσεις. Περιλαμβάνει από διαμορφωμένους χώρους, μέχρι αδιαμόρφωτο επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον και καταπάτηση του δημόσιου χώρου της ακτής.

Οι προτάσεις χρήζουν προσοχής, διότι η περιοχή αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, έχει υψηλές αξίες γης και φαίνονται καθαρά οι τάσεις υπερεκμετάλλευσης της, διότι δεν έχει θεσμοθετηθεί το σύνολο των Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ

Ο χώρος της ΔΕΘ, πέρα από τις μνήμες της πολύχρονης λειτουργίας της Έκθεσης, έχει στρατηγική θέση και φιλοξενεί κτήρια με αξιόλογη αρχιτεκτονική. Η ανάπλασή του -λόγω της μετεγκατάστασης της Έκθεσης- θα είναι επιτυχής, αν λειτουργήσει ως συνδετικός χώρος για τις εκατέρωθεν περιοχές της πόλης. Υπάρχει ανάγκη ευρύτερης θεώρησης αυτής της ανάπλασης. Θα εντάσσεται σε συνολικό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει χωροταξική, πολεοδομική, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή προσέγγιση και θα συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις στον αστικό ιστό. Πρέπει να υλοποιηθεί το προγραμματισμένο «Πολιτιστικό Κέντρο Μητροπολιτικού Επιπέδου», που περιλαμβάνει επίσης τις περιοχές Λευκού Πύργου, πάρκου Χ.Α.Ν.Θ., πανεπιστήμια, Γ’ Σώμα Στρατού, Πεδίο του Άρεως, Μουσεία, Δημαρχείο με εκτόνωση στην περιοχή της Ευαγγελίστριας και τους Κήπους του Πασά.

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.

Το ζήτημα της μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. απασχόλησε όλους για χρόνια. Η σύγκλιση κυβέρνησης, τοπικών φορέων και πολιτών στην απόφαση μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. στο Δήμο Εχεδώρου και η υπογραφή μνημονίου μεταξύ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. και του Δήμου Εχεδώρου, σήμαναν την έναρξη των διαδικασιών για το σχεδιασμό του νέου χώρου που θα υποδεχθεί την Έκθεση.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

Για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στο Β.Δ. τμήμα της πόλης, θα γίνει μελετητική προσέγγιση των δυνατοτήτων, των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων ανατροπών για τη δημιουργία «τόξου ελεύθερων χώρων». Για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στο Κέντρο, προβλέπεται η ένταξή τους στο Μητροπολιτικό πάρκο πολιτισμού και πρασίνου της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε.Θ. Τα στρατόπεδα που βρίσκονται Ν.Α. της πόλης θα αντιμετωπισθούν ανά περίπτωση:

• Στρατόπεδο Φαρμάκη: θα επιδιωχθεί η μετατροπή του αποκλειστικά σε χώρο πρασίνου.

• Στρατόπεδο Νταλίπη: θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για το σύνολο του πυρήνα και τα παρακείμενα νεκροταφεία και στη συνέχεια πολεοδομική μελέτη.

• Στρατόπεδο Κόδρα: θα συνταχθεί μελέτη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και τη μοναδική θαλάσσια σχέση που απολαμβάνει.

ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κεντρικός στόχος, είναι η καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως βασικού κέντρου παραγωγής και διάχυσης της καινοτομίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Το 2006, η ίδρυση του φορέα της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης», αποσκοπούσε στην κεφαλαιοποίηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε και στην ισχυροποίησή της. Η μελέτη του φορέα, για τον εντοπισμό δημόσιας γης, κατάλληλης για την υποδοχή Ζώνης Καινοτομίας, προσδιόρισε χώρους που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Για το χωρικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των χώρων υποδοχής, ο ΟΡ.ΘΕ. θα προσεγγίσει το θέμα με βάση τη διεθνή εμπειρία.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο ΟΡ.ΘΕ., θα υλοποιήσει τα αποτελέσματα προηγούμενων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και θα προκηρύξει επιπλέον μελέτες και διαγωνισμούς.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ Η περιοχή του Αγίου Μηνά, αποτέλεσε αντικείμενο πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του ΟΡΘΕ το 1995. Η ανάπλασή της, είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης του παραδοσιακού ιστορικού κέντρου. Η περιοχή της πλατείας Χρηματιστηρίου αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του ΟΡΘΕ το 1995. Η αλλαγή των χρήσεων από βιοτεχνικές και εμπορίου σε αναψυχής, με αντίστοιχη συγκέντρωση κοινού, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες, καθιστά επείγουσα την ανάγκη υλοποίησης των προτάσεων του διαγωνισμού που είναι:

- Η ανάπλαση της περιοχής με έμφαση στον ιδιαίτερο εμπορικό χαρακτήρα της,

- Η διαχείρισή της ενότητας με ποικιλία τύπων και αρχιτεκτονικών μορφών,

- Η αποκατάσταση και αναβάθμιση χαρακτηριστικών τμημάτων του ιστορικού ιστού και

- Η διαμόρφωση πλέγματος πλατειών με πεζόδρομους και αδόμητους χώρους.

Πρόθεση του ΟΡΘΕ είναι η προκήρυξη νέων μελετών και διαγωνισμών για την αποτροπή της τμηματικής ερήμωσης και την εξασφάλιση της χρήσης της περιοχής από μόνιμους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΑΝΩ ΠΟΛΗ

Θα βελτιωθούν:

• Η προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα της περιοχής,

• Τα κυκλοφοριακά προβλήματα και η έλλειψη χώρων στάθμευσης,

• Η έλλειψη χώρων στάσης και θέασης επισκεπτών, • Θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση αξιόλογων κτηρίων και

• Θα ελεγχθεί η συγκέντρωση καταστημάτων ψυχαγωγίας όπου είναι ασύμβατη με τη λειτουργία της κατοικίας. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Στρατηγική επιδίωξη, θα είναι η συγκρότηση προγράμματος δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση της περιοχής του λιμανιού, με ανάδειξη του δημόσιου και αστικού χαρακτήρα της και αξιοποίηση προτάσεων που έχουν εκπονηθεί. Η σημερινή ανάπλαση, περιορίζεται στην κεντρική προβλήτα, αλλά η ανεπάρκεια του χώρου της για φιλοξενία των δημοφιλών συνοδών χρήσεων γης, οδηγεί στη διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης και της 2ης προβλήτας του λιμένα.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑ-ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ο ΟΡ.ΘΕ., έχει διερευνήσει τα προβλήματα και τις δυνατότητες μετασχηματισμού της περιοχής, μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Μενεμένης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους με χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος, το οποίο κατέληξε σε πρόταση συγκεκριμένων σεναρίων για την ανάπτυξή της. Πρέπει να συγκροτηθεί πρόγραμμα δράσης για την ανάπλαση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Λαχανόκηπων και των παλαιών Βυρσοδεψείων, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Δήμους και φορείς της πόλης.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ:

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι περιοχές εισόδου στην πόλη, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, διότι χαρακτηρίζονται από ελλείψεις, αναρχία, αμορφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η προβολή των εισόδων στην Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε στόχο που παραμένει και σήμερα σημαντικός και θα προωθηθεί με πνεύμα φιλο- περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Στον προγραμματισμό , περιλαμβάνεται η προώθηση παρεμβάσεων σε 4 οδικούς άξονες-πύλες εισόδου στην πόλη:

 Στις οδούς Λαγκαδά και 26ης Οκτωβρίου,

 Στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και

 Στην οδό Μοναστηρίου.

Οδός 26ης Οκτωβρίου Παρουσιάζει δυναμική με μικτές και ελεγχόμενες χρήσεις γης, εξαιτίας του χαρακτήρα που διαμορφώθηκε μετά την απόδοση στην κυκλοφορία της νέας δυτικής εισόδου της πόλης. Σημαντικά χαρακτηριστικά της αποτελούν τα βιομηχανικά κελύφη και η γειτνίαση με το λιμάνι και την περιοχή των Λαχανόκηπων. Για το εντός σχεδίου τμήμα της θα γίνει ανασχεδιασμός, με στόχο την αναβάθμισή της με πρότυπο τρόπο από λειτουργική, αισθητική και πολεοδομική άποψη. Θα απαιτηθεί μελέτη και συνδυασμός της με μελέτη της περιοχής Λαχανόκηπων από κοινού με τους δήμους Θεσσαλονίκης και Μενεμένης, με επανένταξη των διατηρητέων συγκροτημάτων στον αστικό ιστό, επανασχεδιασμό των δημόσιων χώρων και μικρές παρεμβάσεις κατά μήκος της οδού.

Οδός Λαγκαδά Αποτελεί την κύρια βόρεια είσοδο της πόλης. Οι μετακινούμενοι με κατεύθυνση το Δήμο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική φόρτιση, προβλήματα οδικής ασφάλειας, ελλιπή παρουσία πρασίνου. Η οδός χαρακτηρίζεται από τμήματα με διαφορετικά θέματα προς επίλυση και οι παρεμβάσεις θα αποσκοπούν στην ολοκλήρωση των έργων, με ενίσχυση του πρασίνου, βελτίωση του φωτισμού με κατά το δυνατόν μη ενεργοβόρο τρόπο και συνδέσεις με τον εκατέρωθεν παρακείμενο αστικό ιστό.

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Πρόκειται για το τμήμα της ανατολικής εισόδου της πόλης, από την οδό Μαρίνου Αντύπα, μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα περιλαμβάνουν βελτίωση του φωτισμού, καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων, ρύθμιση των πινακίδων των όψεων των κτηρίων, φύτευση, αναβάθμιση του εξοπλισμού και βελτίωση της πληροφοριακής σήμανσης.

Οδός Μοναστηρίου (εντός των ορίων του Δήμου Μενεμένης) Αποτελεί συνέχεια της Εγνατίας οδού. Το έργο ανάπλασης της οδού Μοναστηρίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μενεμένης, στοχεύει στην οργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της οδού και των πεζοδρομίων, με έμφαση στην αισθητική και τη λειτουργικότητα για τους πεζούς. Θα υποστηριχθεί η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου του άξονα συνολικά, διότι αποτελεί πύλη εισόδου στην πόλη, διατρέχει 3 Δήμους (Κορδελιού, Μενεμένης, Θεσσαλονίκης) και η μελέτη της περιοχής του Δήμου Κορδελιού θα λειτουργήσει πιλοτικά για την αναβάθμιση των τμημάτων του άξονα στους άλλους 2 Δήμους.

ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θα επιδιωχθεί η χάραξη νέων διαδρομών στα ίχνη των παραδοσιακών και ιστορικών. Σε κάθε σχεδιασμό και με συντονισμένες συνεργασίες, θα αναδεικνύεται το ιστορικό πλέγμα και τα χαρακτηριστικά των τόπων και θα εντάσσονται στη διαχρονικά βιωμένη πόλη. Προβλέπεται να εκπονηθούν επιμέρους μελέτες στα πρότυπα των αντίστοιχων της Αθήνας και με τη συνδρομή της Ε.Α.Χ.Α., για έργα ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξης θέσεων και τοπόσημων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ Το ιστορικό και επιχειρηματικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που περικλείεται από την Εγνατία, τη λεωφόρο Νίκης και τις οδούς Δωδεκανήσου και Αγγελάκη. Πρόθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΟΡ.ΘΕ., είναι να αποδοθεί μεγάλο τμήμα του ιστορικού και επιχειρηματικού κέντρου στους πεζούς, με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα, τη δημιουργία διαδρομών για τον πεζό και τον ποδηλάτη, ένταξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών συνόλων και μνημείων και αναζήτηση οικονομικών και άλλων μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

ΟΔΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ Η ανάπλαση της Τσιμισκή μεταξύ της Διαγωνίου και της Βενιζέλου, θα στοχεύει στο μετασχηματισμό της σε κύριο εμπορικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με 2 λωρίδες οχημάτων για λεωφορεία και ταξί, χωρίς παρόδια στάθμευση, μεγάλα πεζοδρόμια, μικρά υπαίθρια καθιστικά και ποδηλατόδρομο δύο κατευθύνσεων. Λεωφόρος Νίκης: όταν είναι χρονικά εφικτή, η ανάπλαση θα πρέπει να στοχεύει στο μετασχηματισμό του γραμμικού άξονα μεταξύ Λευκού Πύργου και Βενιζέλου, σε κύριο πεζόδρομο αναψυχής στο όριο της πόλης με τη θάλασσα, με αύξηση του πρασίνου, των υπαίθριων δημόσιων καθιστικών και με πολύ περιορισμένη κίνηση αυτοκινήτων για άμεση βοήθεια και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων, κινούμενα από και προς χώρους στάθμευσης, καθώς και για τα φορτηγά, για την ανανέωση των εμπορευμάτων των τοπικών καταστημάτων με προγραμματισμό.

ΑΞΟΝΑΣ Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας και Διαδρομή της οδού Γούναρη Η ανάπλαση θα πρέπει να στοχεύει στο μετασχηματισμό του άξονα σε αρχαιολογικό περίπατο, που θα συνδέει τους ναούς της Αχειροποιήτου και της Αγίας Σοφίας, τα διατηρητέα κτήρια της πλατείας Αγίας Σοφίας με τον εμπορικό πεζόδρομο της Τσιμισκή και τον πεζόδρομο της λεωφόρου Νίκης στην παραλία. Θα επιτρέπεται πολύ περιορισμένη κίνηση αυτοκινήτων άμεσης βοήθειας, αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων κινούμενα από και προς χώρους στάθμευσης και φορτηγά, για την ανανέωση των εμπορευμάτων των τοπικών καταστημάτων. Διαδρομή της οδού Γούναρη: οΜε την πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, θα ολοκληρωθεί η διευκόλυνση της κίνησης των πεζών μέχρι τη θάλασσα, μέσω της οδού Στρατηγού Καλλάρη.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Πλατεία και άξονας Αγ. Σοφίας Ο ναός της Αγίας Σοφίας και σε μικρή απόσταση ο παλαιοχριστιανικός ναός της Αχειροποιήτου, είναι μνημεία που συνδέονται αξονικά μέσω της οδού και της πλατείας Αγίας Σοφίας και συντάσσουν ένα μικρό αρχαιολογικό Βυζαντινό άξονα-περιπάτου, με κατάληξη προς τη θάλασσα. Σήμερα, πάνω στην πλατεία και τον άξονα, εκτελούνται έργα του σταθμού του μετρό και μεγάλο τμήμα του δημόσιου χώρου έχει αλλοιωθεί και μετατραπεί σε εργοτάξιο. Η μνημειακή αξία των δύο βυζαντινών ναών, της πλατείας και του άξονα, κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανάπλασης του δημόσιου υπαίθριου χώρου, μετά την ολοκλήρωση των έργων του μετρό. Προβλέπονται η ανάδειξη των μνημείων, η αναδιαμόρφωση της πλατείας και η διευκόλυνση της κίνησης των πεζών μέσω της μετατροπής του άξονα της Αγίας Σοφίας από την Αχειροποίητο μέχρι τη θάλασσα, σε πεζόδρομο ή δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν συμπεράσματα και προτάσεις υφισταμένων μελετών, που αφορούν την περιοχή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ Η πρόταση στοχεύει πέρα από την ανάδειξη του μνημείου, ώστε η ευρύτερη έκτασή του να αποτελέσει πόλο κατάληξης ή αφετηρίας των αρχαιολογικών περιπάτων της Άνω Πόλης και των όμορων δήμων. Στη διαμόρφωση θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν συμπεράσματα και προτάσεις υφισταμένων μελετών.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Η περιοχή χαρακτηρίζεται από παρουσία σημαντικών μνημείων αλλά και συσσώρευση προβλημάτων και αντιθέσεων με έντονη υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Ο ΟΡΘΕ, θα αξιοποιήσει υφιστάμενες μελέτες, ερευνητικά προγράμματα και διαγωνισμούς, που αφορούν στην αναβάθμιση της περιοχής. Σκοπός της επέμβασης, είναι μια ανάπλαση που θα διασφαλίζει το χαρακτήρα της και το μνημειακό της πλούτο, αλλά και την κατοικία με απαιτήσεις λειτουργικότητας.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Η περιοχή είναι πυκνοδομημένη με σοβαρές ελλείψεις σε ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου. Η αναβάθμιση της Βαλκανικής Πλατείας, αποτελεί πρόκληση για την περιοχή και θα συνοδεύεται από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Νεάπολης με τους γειτονικούς δήμους και το δίκτυο εθνικών δρόμων.

Επίσης ανακοινώθηκε :

- Η μελέτη αναδιάρθρωσης του Ο.Α.Σ.Θ., ενόψει της λειτουργίας της γραμμής του μετρό, των μελλοντικών του επεκτάσεων και των λοιπών μέσων που υφίστανται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, όπως οι δημοτικές συγκοινωνίες, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, η θαλάσσια συγκοινωνία.

- Η ολοκλήρωση του δικτύου λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, σε συνεργασία με το Δήμο, το Σ.Α.Σ.Θ. και τον Ο.Α.Σ.Θ. - Η προώθηση της υλοποίησης θαλάσσιας συγκοινωνιακής σύνδεσης της ανατολικής ακτής Θερμαϊκού, με το σταθμό του μετρό στην Καλαμαριά και το κέντρο της πόλης, που έχει εξεταστεί επανειλημμένα τα τελευταία 20 χρόνια. Οι προσπάθειες εγκαταλείφθηκαν, αλλά θα επανεξετάσουμε με σημερινούς όρους τη δυνατότητα εφαρμογής της ελκυστικής αυτής πρότασης. Το έργο πρέπει να συνδυαστεί με χώρους στάθμευσης κοντά στις στάσεις, η δε μείωση του χρόνου μετακίνησης μέσω της θάλασσας και του μετρό, θα κάνει το έργο ελκυστικό και βιώσιμο, επειδή θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των εργαζόμενων.

- Πρόγραμμα για δρομολόγηση λεωφορείων με εναλλακτική ενέργεια σε περιφερειακούς δήμους. Θα εξεταστεί η επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Καλαμαριάς και η δημιουργία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στο νεοσύστατο Δήμο Θέρμης.

- Αναβίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Καλαμαριάς μετά από μελέτη επανασχεδιασμού, ώστε με νέας τεχνολογίας «καθαρά οχήματα», να επιτευχθεί ο στόχος της τόνωσης των μετακινήσεων με ΜΜΜ.

Αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία εντός 15 ημερών θα καταρτίσει τους άξονες των παραμέτρων για το στρατηγικό σχέδιο μετατροπής του υπό εξάντληση κοιτάσματος Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας σε αποθηκευτικό χώρο Φυσικού Αερίου, συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.
Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των υφιστάμενων φυσικών και τεχνικών υποδομών της περιοχής και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας για αποθήκευση εισαγόμενου φυσικού αερίου, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
Το επενδυτικό πρόγραμμα, εκτιμώμενου ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ, διασφαλίζει άμεσα 300 θέσεις εργασίας, ενώ τονώνει συνολικά την τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα.
Η τεχνικά και επιστημονικά ορθή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσικής υποδομής, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις που υπάρχουν, διασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης 1 δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων αερίου, με ημερήσια παροχή τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για 90 ημέρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όμορων διασυνδεδεμένων χωρών.
Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή των επικεφαλής της ΡΑΕ, του ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΠΑ, της «Ενεργειακής Αιγαίου», καθώς και υπηρεσιακών και νομικών παραγόντων του Υπουργείου, εξετάστηκαν όλες οι πτυχές -και ιδιαίτερα οι Νομικές- του θέματος και συζητήθηκαν όλα τα εναλλακτικά σενάρια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξέφρασε την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού επενδυτικού σχεδίου, με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια, σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και σε πλήρη εναρμόνιση με το Γ’ Ενεργειακό Πακέτο της Ε.Ε.
Με δεδομένο ότι βασικές παράμετροι της επένδυσης έχουν ήδη παρουσιαστεί, κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε πολιτικούς παράγοντες του Νομού Καβάλας αλλά και της υπόλοιπης χώρας, ο κος Μανιάτης ανακοίνωσε ότι το πόρισμα που θα συντάξει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα παρουσιαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συγκροτούν οι :
-Σταματάκη Σοφία, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π, τέως Πρόεδρος Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών,
-Γιαννακόπουλος Αλέξης, Δ/ντης Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης ΔΕΣΦΑ,
-Πολυχρονίου Γεώργιος, Δ/ντης Δραστηριότητας Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης ΔΕΠΑ και
-Νικολάου Κων/νος, Τεχνικός σύμβουλος Ενεργειακής Αιγαίου.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010 στις 10:26 π.μ. πραγματοποιήθηκε η σύνδεση και θέση σε δοκιμαστική παράλληλη λειτουργία του Τουρκικού Ηλεκτρικού Συστήματος με το Ευρωπαϊκό, μέσω γραμμών υπέρ -υψηλής τάσεως από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει 12 μήνες και περιλαμβάνει αρχική φάση ενός μήνα χωρίς εμπορικές ανταλλαγές και δεύτερη φάση, εφόσον αξιολογηθούν θετικά τα πρώτα λειτουργικά αποτελέσματα, με εμπορικές ανταλλαγές.
Η σύνδεση αποτελεί σημαντική επέκταση του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος προς τα ανατολικά, μέσω της χώρας μας και οδηγεί σε ένα ενιαίο ηλεκτρικό δίκτυο που εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τη Μέση Ανατολή. Η επιτυχής πραγματοποίηση της σύνδεσης απαίτησε την εκπόνηση σημαντικών και εξαιρετικά σύνθετων μελετών δυναμικής και στατικής ευστάθειας καθώς και την εφαρμογή εκτεταμένων βελτιώσεων στο Τουρκικό Σύστημα. Η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators – Electricity) και της πρώην UCTE (Union for the Coordination of Transmission Electricity).
Η Ελληνική πλευρά έπαιξε ιδιαιτέρα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της σύνδεσης με την κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την ΔΕΗ Α.Ε. γραμμών υπέρ – υψηλής τάσεως μήκους 200 χλμ και με τη συμμετοχή του ΔΕΣΜΗΕ σε consortium Ευρωπαίων Διαχειριστών και σε επιτροπές της UCTE και του ENTSO-E για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών συστήματος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Τουρκική πλευρά.
Η διασύνδεση καθιστά τη χώρα μας σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki