Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Έργα Υποδομών

Πρόσβαση των ΑΜΕΑ στους αρχαιολογικούς χώρους

«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ» είναι ο τίτλος του νέου ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών και μνημειακών χώρων. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Αριστοτέλη Νανιόπουλο, η προσπελασιμότητα των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τα «Εμποδιζόμενα Άτομα» (Άτομα με Αναπηρίες, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες κλπ) που υπολογίζεται ότι αποτελούν περισσότερο από 50% του πληθυσμού, αποτελεί κοινωνική υποχρέωση, οικονομική και πολιτική ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της προσπελασιμότητας μνημειακών χώρων ήταν μέχρι τώρα καθαρά αποσπασματική, παρότι η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και από οικονομική πλευρά, δεδομένου ότι η αγορά του «προσβάσιμου» τουρισμού είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη.
Το έργο «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ» χρηματοδοτείται κατά 50% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατά 50% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ασχολείται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας «πρότυπης μεθοδολογίας» βελτίωσης της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών και μνημειακών χώρων. Απώτερος στόχος είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, η διατύπωση λύσεων με τη συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού μεγάλων καλλιτεχνών που το έργο τους είναι κατάλληλο για το «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ», η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η προώθηση πιλοτικών παρεμβάσεων σε ένα περιορισμένο αριθμό μνημείων.
Το έργο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες:
-Διατύπωση μοντέλου καθηκόντων των επισκεπτών.
-Διατύπωση μεθοδολογίας για εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης.
-Ανάπτυξη εγχειριδίου με βασικές αρχές για την ολοκλήρωση επεμβάσεων και με διαθέσιμες λύσεις για βελτίωση της πρόσβασης.
-Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης.
-Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής και επεμβάσεων σε 5 τουλάχιστον Μνημεία.
-Αξιολόγηση των επεμβάσεων από ομάδες χρηστών.
-Δράσεις ενημέρωσης κοινού και εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων.
Με το πέρας του έργου, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2011, θα έχει αναπτυχθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης, θα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί επεμβάσεις πιλοτικά σε συγκεκριμένους χώρους και επίσης θα έχουν γίνει δράσεις εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες εμπλεκομένων. Η λειτουργική ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας σε μνημεία της Θεσσαλονίκης αναμένεται να δημιουργήσει μια σημαντική υποδομή για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η οποία θα βοηθήσει στην ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος σ’ ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η μετατροπή αξιόλογων μνημείων της Θεσσαλονίκης σε προσπελάσιμα με πρότυπο τρόπο, πιθανά θα αποτελέσει υπόδειγμα διεθνώς για αντίστοιχες περιπτώσεις.

"Παραθυρο" για απαλλοτριώσεις εξπρες

Με νομοθετικές ρυθμίσεις θα επιλυθούν το πρόβλημα των καθυστερήσεων στα μεγάλα έργα απο απολλοτριώσεις και αρχαιολογικούς χώρους και η λειτουργία υδατοδρομίων στα νησιά. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή Μεγάλων Εργων και Υποδομών, που έγινε υπό την προεδρία του Δημήτρη Ρέππα. Στη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, Περιβάλλοντος Ντίνα Μπιρμπίλη, αλλά και συναρμόδιοι υφυπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, συζητήθηκε και ο συντονισμός των ενεργειών για το στρατηγικό σχέδιο υποδομών-μεταφορών της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα οι υπουργοί αποφάσισαν να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται λόγω των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ανασκαφών και μία ρύθμιση, που συζητήθηκε, είναι να δίνεται η δυνατότητα μιας πρόωρης χρήσης ιδιοκτησίας στην κατασκευάστρια εταιρία, έως ότου τελεσιδικήσουν οι απαλλοτριώσεις. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να υπάρξει "μνημόνιο συναντίληψης" ανάμεσα στα Υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού, το οποίο με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να επιλύει ό,τι προβλήματα παρουσιάζονται στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Το μνημόνιο θα καθιερώνει νέους κανόνες, υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα. Μεταξύ άλλων θα θεσπιστεί μία έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, η οποία θα γίνεται στη φάση των πρόδρομων εργασιών, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κατασκευαστής ενός μεγάλου έργου τα αρχαιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, να γίνονται παρακάμψεις κ.λπ. Σε ό,τι αφορά τα υδατοδρόμια αποφασίστηκε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση - ρυθμιστικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν σε όποια νησιά υπάρξουν σχετικές αιτήσεις απο ιδιώτες και φορείς.

Έργα στην Ανατολική Αττική

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κρωπίας προκειμένου να προωθηθεί μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Κορωπί.
Η μελέτη αυτή για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων κρίνεται αναγκαία γιατί καλύπτει τις ανάγκες του αντιπλημμυρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού περιοχών οι οποίες είτε είναι εντός σχεδίου είτε βρίσκονται σε διαδικασία εντάξεως στο σχέδιο πόλης του Κορωπίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέχεται στο ποσό του 1.023.000 € και θα καλυφθεί κατά τα 2/3 από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κατά το 1/3 από τον Δήμο Κρωπίας.
Εξάλλου, μα απόφαση του Συμβουλίου εγκρίθηκεη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Παλλήνης για την κατασκευή Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης ηλικιωμένων.
Το Κτήριο Φροντίδας και Απασχόλησης ηλικιωμένων πρόκειται να ανεγερθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 202 της Πολεοδομικής Ενότητας 7 (Αγ. Νικόλαος), σε οικόπεδο 652 τετρ. μέτρων επί των οδών Ιππία και Αρμοδίου. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται η ανέγερση: υπογείου εμβαδού 163 τετρ. μέτρων, ισογείου εμβαδού 163 τετρ. μέτρων και Α’ ορόφου εμβαδού 163 μέτρων. Το κτήριο θα διαταχθεί αρμονικά με την υπάρχουσα κλίση του οικοπέδου και θα επιτρέπει την άνετη προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Στο ισόγειο προβλέπεται η λειτουργία γραφείου φυσιοθεραπευτή, νευρολογικού εργαστηρίου και θεραπευτικού γυμναστηρίου με αποδυτήρια ενώ θα υπάρχουν χώροι αναμονής και υγιεινής.
Στον Α’ όροφο προβλέπεται να στεγαστούν οι διοικητικές λειτουργίες (γραφεία Διευθυντή, Γραμματείας, Κοινωνικής Λειτουργού, ψυχολόγου κλπ) και οι εγκαταστάσεις απασχόλησης των ηλικιωμένων (εργαστήρια δραστηριοτήτων, αίθουσα κυλικείου κλπ).
Στο υπόγειο προβλέπεται η εγκατάσταση όλων των βοηθητικών χρήσεων του κτηρίου.
Ο ανάδοχος του έργου θα παραδώσει το κτήριο με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.546.000€ και η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί κατά 75% από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κατά 25% από τον Δήμο Παλλήνης.

Επιτροπή για έργα στη Θεσσαλονίκη

Η Κυβέρνηση έχει έτοιμο ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο υποδομών και αναπτυξιακών και μεταφορικών έργων για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της, διαπιστώθηκε κατά τη σημερινή 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα. Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκαν και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και τη λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρόμια), ενώ έγινε ενημέρωση από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας για την επιτάχυνση των μεγάλων έργων στους τομείς των αρχαιολογικών ερευνών και των απαλλοτριώσεων.
Όπως ανακοινώθηκε, για τη Θεσσαλονίκη προτείνονται:
1.- επέκταση της υπό κατασκευής γραμμής μετρό, στο ανατολικό άκρο της προς Καλαμαριά και κατασκευής αμαξοστασίου στην περιοχή της Μίκρας
2.- μελέτη επεκτάσεων α) ανατολικά μέχρι το αεροδρόμιο σε παραλιακή χάραξη, β) δυτικά κατά μήκος του άξονα της Λαγκαδά προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία μέχρι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γ) προς την περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων/Ευόσμου και δ) δημιουργία δεύτερου κλάδου της βασικής γραμμής προς ανατολικά μέα από την Τούμπα και Χαριλάου προς την Πυλαία
3.- τερματικοί σταθμοί με τη μορφή ολοκληρωμένων πολυτροπικών συγκοινωνιακών κέντρων
4.- σύνδεση της περιοχή της Σίνδου με το κέντρο μέσω της υπάρχουσας χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ
5.- μελέτη των δύο συνδετήριων γραμμών τραμ που πρότεινε η Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης του 2000 και
6.- προαστιακές σιδηροδρομικές συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσον αφορά στις Οδικές υποδομές το στρατηγικό οδικό δίκτυο της περιοχής της Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τον εσωτερικό οδικό δακτύλιο, τον εξωτερικό οδικό δακτύλιο, τμήματα των διερχόμενων κύριων εθνικών οδικών αξόνων, τις ακτινικές συνδέσεις μεταξύ των δύο δακτυλίων, το βασικό οδικό δίκτυο της αστικής περιοχής και το δίκτυο αυτοκινητόδρομων που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις πρωτεύουσες των Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σχετικά με τις μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου έχουν διατυπωθεί οι διατάξεις από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποστέλλονται στο ΥΠΕΚΑ. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό διότι η υπογραφή σύμβασης με υδροφόρα πλοία από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 κοστίζει 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τις μονάδες αφαλάτωσης δεν θα κοστίζει πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Για τα υδατοδρόμια μέχρι τώρα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον επενδυτών. Τώρα διαμορφώνεται το πλαίσιο αυτό και στην Επιτροπή Υδατοδρομίων θα συμμετέχει με εκρόσωπο και το ΥΠΟΙΑΝ και το ΥΠΕΚΑ.
Τέλος, όσον αφορά στην επιτάχυνση των μεγάλων έργων και τα έργα παραχώρησης, οι ομάδες εργασίες των συναρμόδιων Υπουργείων πρότειναν την διευκόλυνση των πρόδρομων εργασιών, όπως είναι οι αρχαιολογικές έρευνες και οι απαλλοτριώσεις, με μνημόνια συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και διαδικασίες προσωρινής χρήσης της προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, οι Υφυπουργοί Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και Ηλίας Πεντάζος, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης και Νίκος Σηφουνάκης, οι Γενικοί Γραμματείς Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δημοσίων Έργων Γιάννης Οικονομίδης, ΥΠΕΚΑ Λίνα Μενδώνη, Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καλτσά, ο Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκος Μαντζούφας, ο Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων Γ. Χριστοδουλάκης και από το Γραφείο του Πρωθυπουργού η Σοφία Πέππα.

Ποιές περιοχές θα μοιραστούν 22,8 εκατ.

Τη διάθεση και κατανομή του ποσού των 22.860.092,97 ευρώ για το έτος 2010 στους ενεργειακούς νομούς της χώρας, αποφάσισε η Επιτροπή με αντικείμενο την απόδοση των κονδυλίων από το "Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς". Το λεγόμενο και "Λιγνιτικό Τέλος" ορίζεται στο 0,4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Η Επιτροπή αποφάσισε την καταβολή του ποσού από την ΔΕΗ, ως ακολούθως :

- Νομός Κοζάνης : 14.787.340 Ευρώ

- Νομός Φλώρινας : 4.740.405 Ευρώ

- Νομός Αρκαδίας : 3.332.347 Ευρώ.

Από τα παραπάνω ποσά, το 50% διατίθεται στις Νομαρχίες, το 35% στους ενεργειακούς Δήμους και το υπόλοιπο 15% στους μη ενεργειακούς Δήμους κάθε Νομού. Αναλυτικά, στον Νομό Κοζάνης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα λάβει 7.393.670 ευρώ, ενώ το ποσόν που κατανέμεται ανά ενεργειακό δήμο είναι : - Πτολεμαΐδας : 1.926.346,80 Ευρώ - Ελληνοσπόντου : 1.440.360,88 Ευρώ - Υψηλάντη : 808.941,45 Ευρώ - Κοζάνης : 507.723,33 Ευρώ - Αγ. Παρασκευής : 492.196,62 Ευρώ. Οι μη ενεργειακοί Δήμοι Κοζάνης θα λάβουν 2.218.101 Ευρώ. Στον Νομό Φλώρινας, η Νομαρχία θα εισπράξει 2.370.202 ευρώ, οι μη ενεργειακοί δήμοι 711.060 Ευρώ, ενώ η κατανομή στους ενεργειακούς δήμους είναι : - Φιλώτα : 560.458,17 Ευρώ - Αμυνταίου: 431.376,92 Ευρώ - Μελίτη : 409.642,16 Ευρώ και - Αετού : 257.664 Ευρώ. Τέλος, στον Νομό Αρκαδίας η Νομαρχία λαμβάνει 1.666.173 ευρώ, οι μη ενεργειακοί δήμοι 499.852 ευρώ και οι ενεργειακοί :

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki