Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Οι μισθώσεις στο στόχαστρο

Οι ιδιοκτήτες που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση κατοικιών µέσω διαδικτυακών πλατφορµών διαµοιρασµού (π.χ. Airbnb, Booking, HomeAway) υπολογίζονται σε περίπου 90.000. Από αυτούς έχουν ήδη εγγραφεί στο σχετικό ηλεκτρονικό µητρώο της ΑΑ∆Ε περίπου 55.000. Η µη εγγραφή στο µητρώο συνεπάγεται πρόστιµο ύψους 5.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να δηλώνονται στο Taxisnet και τα στοιχεία κάθε µίσθωσης. Σε όσους εντοπισθούν να µη δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα πρόκειται να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις.

 

Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριο μέσο εντοπισμού της φοροδιαφυγής αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο των ελέγχων.

 

Δηλαδή, οι ελεγκτές θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του μητρώου ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις καθώς και τα στοιχεία των μεταβιβάσεων για να εντοπίσουν τα εξής:

 

Εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα στα έντυπα Ε1 και Ε2 από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων ταυτίζονται με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών. Στην περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις, θα σχηματίζεται έκθεση ελέγχου και θα καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν τα σχετικά πρόστιμα που προκύπτουν. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν έχουν δηλώσει τη μίσθωση των ακινήτων στο μητρώο, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Θα αναζητηθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων που έχουν γίνει με μετρητά προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων αλλά και αν έχει καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί. Σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος καταβάλλεται κανονικά επί της αντικειμενικής αξίας, αλλά η συναλλαγή γίνεται στο σύνολό της με μετρητά. Στις περιπτώσεις αυτές θα ελέγχονται τόσο ο πωλητής όσο και αγοραστής για τυχόν φοροδιαφυγή ή ακόμα και ξέπλυμα χρήματος.

Πως θα δηλώσετε τα εισοδήματα από ακίνητα

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν εντός του 2018 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη ή όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2, ώστε το εισόδημα που θα δηλωθεί στο έντυπο Ε2 στη συνέχεια να μεταφερθεί στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Στο έντυπο Ε2 οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να δηλώσουν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό τους, τα ενοίκια που εισέπραξαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων τους σε τρίτους.

 

Φορολογούμενοι που έχουν προχωρήσει σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά τους ή προς τους γονείς τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, διότι το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία.

 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσουν στο Ε2 μόνο τα στοιχεία της κατοικίας, τη διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης μέσα στο 2017, το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ ή μόνο τον ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο.

 

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν μέχρι 45% με βάση της εξής κλίμακα:

 

-15% για ποσά έως 12.000 ευρώ.

 

-35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως

 

και 35.000 ευρώ.

 

-45% για το κλιμάκιο εισοδήματος από τα 35.001

 

ευρώ και πάνω.

 

Όσοι εισπράττουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβαρύνονται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν έως 10%.

Ακίνητα στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ , από τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν εντός του 2019, το 70% θα αφορά υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας. Ειδικά για αυτές τις υποθέσεις στο 25% η πρώτη ελεγκτική επαλήθευση θα αφορά το αν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, ως όφειλαν, την τελευταία 5ετία.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ θα προβλέπεται συνολικά η διενέργεια τουλάχιστον 200.000 φορολογικά και τελωνειακών ελέγχων  από τους οποίους ξεχωρίζουν:

 

-τουλάχιστον 1.000 έλεγχοι σε υποθέσεις κατοικιών που εκμισθώνονται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιου διαμοιρασμού. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά κύριο λόγο με τη μέθοδο της "προσποίησης του πελάτη" προκειμένου να εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του εκμισθούμενου ακινήτου. Στη συνέχεια θα διαπιστωθεί αν ο φορολογούμενος έχει τηρήσει τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία, όπως είναι η εγγραφή στο σχετικό μητρώο και η υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης

 

-τουλάχιστον 3.000 ελέγχων σε κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων. Οι ελεγκτές θα ανοίξουν φακέλους (κυριολεκτικά διότι ακόμη οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται χειρόγραφα) μεταβίβασης ακινήτων προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επαλήθευσης της αντικειμενικής αξίας στην οποία μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα, η καταβολή του προβλεπόμενου φόρου, η τήρηση της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για την μεταβίβαση κα.

Συντομότερα ο λογαριασμός

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα ανοίξει εφέτος – εκτός απροόπτου – η ηλεκτρονική πύλη στο taxis για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Σύμφωνα με πηγές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή στις 30 Ιουνίου και έτσι να βρεθεί πάλι η Πολιτεία στην ανάγκη να δίνει απανωτές παρατάσεις.

 

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή του φόρου θα γίνει κανονικά σε τρεις 2μηναίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου. Εφέτος υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως δέλεαρ για κάποιους να κάνουν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά την φορολογική τους δήλωση.Η εκκαθάριση των δηλώσεων για όλα τα ζευγάρια, ανεξάρτητα αν ζήτησαν να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση, θα γίνεται ατομικά για τον καθένα. Έτσι αν κάποιος από τους δύο συζύγους έχει λαμβάνειν επιστροφή φόρου, θα μπορεί – θεωρητικά πάντα – να την λάβει άμεσα, ενώ αυτός που είναι να πληρώσει θα καταβάλει την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου.

 

Επίσης εφόσον ο στόχος επιτευχθεί θα είναι δυνατό να ξεκινήσει άμεσα και η εκκαθάριση – μέσα στον Ιούλιο – με τον ΕΝΦΙΑ, με την πρώτη δόση να είναι για την 31η Αυγούστου.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες ώστε η μοναδική αλλαγή που θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά να είναι η μείωση έως και κατά 60-100 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.

 

Όπως ανακοίνωσε από το Forum των Δελφών ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, αλλάζει η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Πρακτικά, η πληροφορία για το ύψος των μισθών και συνολικότερα των αποδοχών, θα πρέπει να φτάνει στην ΑΑΔΕ ανά μήνα. Αυτό θα επιτρέψει στις αρχές να καταργήσουν την ετήσια δήλωση αποδοχών κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για να μάθουν πόσα εισέπραξε ο κάθε εργαζόμενος.

 

Από τους Δελφούς, ο Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στην προώθηση των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 

Εφαρμογή για τη δήλωση του λογαριασμού IBAN από όλους τους φορολογούμενους

Εφαρμογή που θα επιτρέπει στον φορολογούμενο να έχει on line ενημέρωση για τις επιστροφές φόρου που μπορεί να εκκρεμούν υπέρ του.

Προωθείται η ηλεκτρονική τιμολόγηση. «Πέρυσι, παρουσιάσαμε το θέμα στους Δελφούς ως ιδέα αλλά σήμερα είμαστε κοντά στην υλοποίηση μέσα στο έτος» τόνισε ο Γ. Πιτσιλής.

Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνεται η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων.

Εκσυγχρονίζεται η πύλη της ΑΑΔΕ η οποία θα αποστέλλει ηλεκτρονική πληροφόρηση για την έκδοση νέων εγκυκλίων σε όσους θελήσουν να εγγραφούν στην σχετική υπηρεσία.

Κτυπούν παντού την μεσαία τάξη

Με την υποχρέωση της δήλωσης, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, από όλους τους Ελληνες πολίτες όλης της κινητής, ακίνητης και άυλης περιουσίας τους μπαίνει σε εφαρμογή, μετά από καθυστέρηση ετών, από τον ερχόμενο Μάιο, το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο σύνολό του το αργότερο στα τέλη του 2018.

 

Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, ετοιμάζει την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω του taxis έτσι ώστε όλοι οι Ελληνες φορολογούμενοι να κληθούν να δηλώσουν ότι έχουν και κατέχουν. Στον κατάλογο των κινητών, ακίνητων και άυλων περιουσιακών στοιχείων που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν θα είναι οι τραπεζικές καταθέσεις που διατηρούν σε Ελλάδα και εξωτερικό και τα ομόλογα παρότι τα παραπάνω είχαν αρχικά εξαιρεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Επιπλέον όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά και υπό τη μορφή του «πόθεν έσχες» ακίνητα, σκάφη, Ι.Χ, μετοχές, έντοκα γραμμάτια, εταιρικά μερίδια, συμμετοχές σε επιχειρήσεις, αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί με τις διατάσεις του ν.δ 2687/1953(Α 317) και του Ν.27/1975 κλπ.Επισης, φορολογούμενοι που διατηρούν ρευστό σε θυρίδες η σε κρυψώνες μάλλον θα αναμένουν πλήγμα καθώς, εκτός απροόπτου, θα κληθούν να το δηλώσουν εφόσον αυτό ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, ενώ σε δύσκολη θέση θα βρεθούν και όσοι κατέχουν κοσμήματα, τιμαλφή και έργα τέχνης που αποτιμώνται σε αξία άνω των 15.000 ευρώ.

 

Οσοι αποφύγουν να δηλώσουν το ύψος των μετρητών τους (άνω των 30.000 ευρώ) θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία εάν επιχειρήσουν να κάνουν αγορές μεγάλης αξίας καθώς θα πρέπει να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων τους.Από την άλλη,εάν αποφασίσουν να είναι νομοταγείς φορολογούμενοι δηλώντας τις χιλιάδες των μετρητών τα οποία είχαν κρυμμένα, ενδέχεται, μετά από διασταυρώσεις,να τους ζητηθεί να δώσουν εξηγήσεις εάν διαπιστωθεί ότι δεν είχαν φορολογηθεί στο παρελθόν. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για «μαύρο» χρήμα θα τους καταλογιστούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις.

Με το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο η φορολογική διοίκηση επιδιώκει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την περιουσιακή κατάσταση του κάθε Ελληνα πολίτη ώστε να γνωρίζει το ελληνικό κράτος το οικονομικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου και τις μεταβολές που τυχόν θα επέρχονται ανά έτος στα περιουσιακά του στοιχεία.

Μάλιστα, όπως έχει ειπωθεί στο παρελθόν, όσοι αποκρύψουν τα πραγματικά περιουσιακά τους στοιχεία η δηλώσουν ανακριβή όσα από αυτά εντοπιστούν θα κατάσχονται υπέρ του δημοσίου. Οσον αφορά την ουσιαστική χρήση του περιουσιολογίου σε τωρινό η μελλοντικό χρόνο τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Πολύ πιθανόν, όπως λέγεται, να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή φόρου επί του πλούτου του κάθε φορολογουμένου αντικαθιστώντας τον φόρο επί των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki