Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Ο ΕΝΦΙΑ γονατίζει την μεσαία ιδιοκτησία

Η μείωση 10% μεσοσταθμικά που θα ισχύσει στον φετινό ΕΝΦΙΑ δεν θα αγγίξει καθόλου όσους έχουν στην κατοχή τους μεσαία περιουσία. Ειδικά οι περίπου 450.000 φορολογούμενοι με ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ για άλλη μια χρονιά θα πληρώσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα ακίνητά τους ή το 40% του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώνεται.

 

Όμως, ακόμα και για τους περισσότερους μικροϊδιοκτήτες η έκπτωση θα είναι της τάξης των 20, 30 και 50 ευρώ.

 

Το οικονομικό επιτελείο, , φαίνεται να έχει αποφασίσει ο φόρος ακινήτων να υπολογιστεί φέτος με βάση τις τιμές ζώνης που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

 

Με τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία πολύ πιθανόν να έρθουν στα τέλη Ιουλίου:

 

Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ θα δουν τον φόρο να είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το ποσό του πλήρωσαν το 2018. Το ετήσιο όφελος θα είναι μόλις 55 ευρώ κατά μέσο όρο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται περίπου 3,5 εκατ. άτομα από το σύνολο των 5,88 εκατ. που πληρώνουν όμως το 23,5% του συνολικού φόρου που βεβαιώνεται.

Για περίπου 1 εκατομμύριο φορολογουμένους που κατέχουν ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, από 60.001 έως και 100.000 ευρώ, η μέση ετήσια κατά κεφαλήν ελάφρυνση ανέρχεται σε 80 ευρώ. Δηλαδή, καθένας από τους φορολογουμένους αυτούς θα έχει κατά μέσο όρο ελάφρυνση περίπου 7 ευρώ τον μήνα.

Οι 588.000 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ θα δουν μια μέση φοροελάφρυνση 57 ευρώ τον χρόνο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα.

Για 280.000 φορολογουμένους που διαθέτουν ακίνητα αξίας από 150.000 έως 200.000 ευρώ η μέση φοροελάφρυνση θα ανέλθει μόλις σε 21,40 ευρώ τον χρόνο ή 1,78 ευρώ τον μήνα.

Τον ίδιο λογαριασμό για την ακίνητη περιουσία τους θα λάβουν οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Ειδικά, για τους περίπου 450.000 ιδιοκτήτες που πληρώνουν και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή για αυτούς που κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ, όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία απολύτως ελάφρυνση, αλλά θα συνεχίσουν να πληρώνουν διπλό φόρο για τα ακίνητά τους (ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο) που συνολικά υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

 

Αλλαγές στις μεταβιβάσεις

Το σχέδιο της φορολογικής διοίκησης που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται πριν από το καλοκαίρι προβλέπει ότι οι συμβολαιογράφοι θα αποκτήσουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στη μεταβίβαση των ακινήτων.

Κάθε συμβολαιογραφείο θα μπορεί να διεκπεραιώνει ουσιαστικά (διότι τυπικά μπορεί και σήμερα) μεταβιβάσεις ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

 

Οι διαδικασίες που γίνονται σήμερα χειρόγραφα και θα αντικατασταθούν από αντίστοιχες ηλεκτρονικές είναι οι εξής:

 

- Ο συμβολαιογράφος συντάσσει χειρόγραφα τα αναλυτικά φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Πρόκειται για μακροσκελή έντυπα που περιλαμβάνουν μια σειρά από "κουτάκια" συντελεστών αυξομείωση της αξίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

 

- Η επόμενη κίνηση, εφόσον ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, είναι η χειρόγραφη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης,  γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς.

 

- Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από αγοραστή ή ο ίδιος ο αγοραστής αν πρόκειται για μεταβίβαση ή ο κληρονόμος αν πρόκειται για κληρονομιά ή ο δωρητής αν πρόκειται για γονική παροχή ή δωρεά επισκέπτονται με τα προηγούμενα έγγραφα ανά χείρας το τμήμα Κεφαλαίου της Εφορίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Κεφαλαίου ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα των παραπάνω δηλώσεων και δικαιολογητικών, υπολογίζει τον σχετικό φόρο (π.χ. μεταβίβασης , γονικής παροχής κ.λπ.) και υπογράφει τις δηλώσεις.

 

Ωστόσο, μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ταλαιπωρώντας τους φορολογούμενους. Η επιτάχυνση του φορολογικού σκέλους των μεταβιβάσεων ακινήτων είναι μια κίνηση που έρχεται με καθυστέρηση πολλών ετών καθώς οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα θυμίζουν περισσότερο τρίτο κόσμο παρά ανεπτυγμένη χώρα της Ευρώπης.

 

Αρκεί για να γίνει κατανοητό το παραπάνω η συνοπτική παρουσίαση των βημάτων που περιλαμβάνει η διαδικασία μεταβίβασης σήμερα:

 

- Ο ενδιαφερόμενος πωλητής ή αγοραστής επιλέγει συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος που επιλέγεται συνήθως εδρεύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο προκειμένου να μπορεί να διεκπεραιώσει γρηγορότερα τις διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

- Ο συμβολαιογράφος μελετά τους τίτλους ιδιοκτησίας και στη συνέχεια εκδίδει μέσω taxisnet Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας του πωλητή.

 

- Εφόσον η περιοχή είναι κτηματογραφημένη απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά για τα μεταβιβαζόμενο ακίνητο από το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

- Εκδίδεται μέσω taxisnet πιστοποιητικό καταβολής φόρων ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ κ.λπ.) για την τελευταία 5ετία πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου. Εφόσον υπάρχουν λάθη στη δήλωση του ακινήτου στο Ε9, τότε γίνονται τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων, εκδίδονται νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, πληρώνεται ο φόρος εφόσον τα νέα εκκαθαριστικά είναι χρεωστικά και εκδίδεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Σε ειδικές περιπτώσεις το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται χειρόγραφα από το τμήμα Εισοδήματος της Εφορίας στην οποία υπάγεται ο πωλητής.

 

- Στη συνέχεια γίνονται τα τέσσερα βήματα που περιγράφηκαν αρχικά (σύνταξη δηλώσεων, επίσκεψη σε εφορίες κ.λπ.) και πρόκειται να περάσουν στο διαδίκτυο.

 

- Ο πωλητής θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβεί στο τμήμα Εσόδων του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο προκειμένου να εκδώσει πιστοποιητικό μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Το ΤΑΠ εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αλλά για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα πρέπει να καταβληθεί πριν τη μεταβίβασή τους. Σε πολλούς δήμους το τμήμα Εσόδων επεκτείνει τον έλεγχο και σε τυχόν οφειλές από δημοτικά τέλη τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για την τελευταία 5ετία.

 

- Αφού εκδοθούν και τα πιστοποιητικά από τους δήμους καθώς και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από πιστοποιημένο επιθεωρητή, ο συμβολαιογράφος προχωρά στη σύνταξη του συμβολαίου το οποίο υπογράφεται από αγοραστή και πωλητή.

 

- Το συμβόλαιο στη συνέχεια μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο-κτηματολογικό γραφείο και πλέον η μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί.

 

Η ηλεκτρονικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών μεταβίβασης των ακινήτων προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019.

Στο μικροσκόπιο ακίνητα ελλήνων στο εξωτερικό

Στοιχεία Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, μερίσματα, μετοχές και ακίνητη περιουσία των τελευταίων δύο ετών έχει στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα του ελέγχου προβλέπει την ταυτοποίηση των φορολογουμένων καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η ΑΑΔΕ λαμβάνει μόνο όνομα, επίθετο και πατρώνυμο από τις ξένες αρχές.

 

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο εξωτερικό, οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος και με μεγάλα πρόστιμα. Ειδικότερα:

 

1. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές και τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα με προορισμό κάποια χώρα του εξωτερικού, ο έλεγχος θα φθάσει στα τελευταία πέντε έτη, καθώς το Δημόσιο δεν έχει δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πέραν των πέντε ετών.

 

2. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και εμφανίζονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό χωρίς μάλιστα να έχουν περάσει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο στα πέντε χρόνια αλλά στα δέκα. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος επεκτείνεται μέχρι και το 2007, περίοδο που παρά πολλοί διέθεταν και έβγαζαν στο εξωτερικό με διάφορους τρόπους μεγάλα χρηματικά ποσά.

 

Επί της ουσίας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα στοιχεία του 2017 που ελήφθησαν από τις φορολογικές αρχές να οδηγήσουν σε έλεγχο δεκαετίας, στην περίπτωση βέβαια που κάποιοι δεν δήλωσαν τα ποσά που διαθέτουν στο εξωτερικό στη φορολογική τους δήλωση. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν φορολογηθεί, δεν έχουν να ανησυχούν για το παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά σχεδόν με αφανισμό.

 

 

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΝΦΙΑ

Το αργότερο τον Ιούλιο θα αρχίσει από την ΑΑΔΕ η αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ σε 5,87 εκ.ιδιοκτήτες ακινήτων, εκ των οποίων τα 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ θα είναι και οι μεγάλοι τυχεροί καθώς θα τύχουν μείωσης φόρου, σε σχέση με πέρυσι, που θα κυμαίνεται από 2,7%-30%.

Η εξόφληση του φόρου ακινήτων θα γίνει σε 5 δόσεις μέχρι στα τέλη του χρόνου με αρχή τον Αύγουστο.

 

Οι κατ’ εξοχήν κερδισμένοι, μιας και θα λάβουν τον ΕΝΦΙΑ με την υψηλότερη έκπτωση φόρου του 30% σε σχέση με πέρυσι (με «ταβάνι» μείωσης όμως τα 100 ευρώ ) θα είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων με περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ.Οι υπόλοιποι 1,9 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν χαμηλότερη έκπτωση φόρου στον ΕΝΦΙΑ καθώς αυτή θα περιορίζεται,για πάνω από 60.000 ευρώ αντικειμενική αξία, κατά 0,7 ευρώ ανά 1.000 ευρώ αντικειμενική αξία ακινήτου. Αποτέλεσμα ιδιοκτήτης με ακίνητη περιουσία 200.000 ευρώ να έχει έκπτωση μόλις 2,7%.

 

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά της διάρθρωσης της έκπτωσης του φόρου για τα 5,4 εκ.δικαιούχους ιδιοκτήτες ακινήτων επί συνόλου υπόχρεων για την καταβολή ΕΝΦΙΑ 5,87 εκατομμυρίων.

 

*Ιδιοκτήτης με ακίνητο αντικειμενικής αξίας 60.000 ευρώ που πλήρωσε πέρυσι ΕΝΦΙΑ 200 ευρώ φέτος θα κληθεί να πληρώσει 140 ευρώ(μείον 30%).

 

*Ετερος ιδιοκτήτης με ακίνητη περιουσία 200.000 ευρώ ενώ πέρυσι πλήρωσε 500 ευρώ φέτος θα πληρώσει 456 ευρώ,μιας και θα απομειώνεται η περιουσία του από τα 60.000 ευρώ αντικειμενική αξία και πάνω δηλαδή θα υπολογιστούν τα 140.000 ευρώ με έκπτωση φόρου. Το συνολικό όφελος από την έκπτωση φόρου για 5,4 εκ.ιδιοκτήτες ακινήτων υπολογίζεται στα 260 εκ.ευρώ.

Αντιθέτως οι έχοντες ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ δηλαδή περίπου 470.000 ιδιοκτήτες αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν το » μάρμαρο» χωρίς καμιά έκπτωση φόρου.

 

Ο προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνει φέτος με τις νέες αντικειμενικές τιμές που θεσπίστηκαν πέρυσι το καλοκαίρι και στόχος του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης,όπως κάθε χρόνο,είναι να βεβαιωθούν τουλάχιστον 3,4 δισ. ευρώ ώστε να εισπραχτούν εν τέλει 2,7 δισ. ευρώ. Τέλος και φέτος θα εξαιρεθούν από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων.

Ο μεγάλος αδελφός

Η κυβέρνηση στήνει τον Μεγάλο Αδελφό για να σκιαγραφήσει το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων και να χαρτογραφήσει τον πλούτο των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στα σχέδιά της είναι να προωθήσει την εφαρμογή ενός νέου φόρου που σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, και θα επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας των φορολογουμένων, κινητής και ακίνητης.

 

Δέκα χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του, το περίφημο περιουσιολόγιο έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εντός του 2019 θα έχει δημιουργηθεί η βασική υποδομή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ενώ θα έχουν περάσει από τη Βουλή διατάξεις, που θα ανοίγουν το δρόμο στη φορολογική διοίκηση να τροφοδοτεί με περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες τον ηλεκτρονικό φάκελο που δημιουργείται για κάθε φορολογούμενο.

 

Ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος που θα αποκτήσει κάθε φορολογούμενος θα περιλαμβάνει:

1. Τα εισοδήματα από όλες τις πηγές (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα)

 

2. Τα ακίνητα. Με την εξίσωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες το 2020 η Εφορία θα γνωρίζει για κάθε ακίνητο που κατέχει ο φορολογούμενος την εμπορική του αξία.

 

3. Τα αυτοκίνητα. Ήδη η ΑΑΔΕ διαθέτει αρχείο οχημάτων.

 

4. Τα σκάφη αναψυχής. Τα στοιχεία αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των φορολογούμενων.

 

5. Τα αεροσκάφη που έχουν δηλωθεί.

 

6. Οι τραπεζικές καταθέσεις

 

7. Τα ομόλογα, οι μετοχές οι προθεσμιακές καταθέσεις

 

8. Τα τραπεζικά δάνεια

 

9. Οι τραπεζικές θυρίδες

 

10. Μετρητά από ένα ύψος και πάνω

 

11. Πολύτιμα έργα τέχνης και κοσμήματα

 

Πώς λειτουργεί το περιουσιολόγιο - Τα βασικά χαρακτηριστικά του

1. Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι

 

2. Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων

 

3. Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογουμένου από τον ίδιο ή τους χρήστες της Φορολογικής Διοίκησης.

 

4. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από τον φορολογούμενο

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki