Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Οι πεντε κατηγορίες ακινήτων που "γονάτισε" η κρίση

investment1Η κρίση έχει κτυπήσει κυρίως τα προβληματικά ακίνητα, απαξιώνοντας κατά κύριο λόγο δικαιώματα σε ιδιοκτησίες  τα οποία μέχρι και πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο με κάποια αξία. Παράλληλα  έχει επηρεάσει κατηγορίες ακινήτων λόγω κυρίως  τις θέσεις τους αλλά και της αδυναμίας των ιδιοκτητών τους να αλλάξουν την ήδη υφιστάμενη χρήση τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που αφορούσε την καταγραφή της «ψαλίδας» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών  το μεγαλύτερο πλήγμα από την κρίση έχουν υποστεί:

-Τα δικαιώματα που έχουν ιδιοκτήτες σε ακίνητα. Συγκεκριμένα , εάν ένας ιδιοκτήτης κατέχει εξ αδιαιρέτου ένα ακίνητο και θελήσει να πουλήσει το δικαίωμα αυτό τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ψάχνει ακόμα και για χρόνια αγοραστή. Ανάλογη είναι και η εικόνα για εκείνους που κατέχουν ποσοστά της ψιλής  κυριότητας ενός ακινήτου ή και της επικαρπίας. Τα ακίνητα που έχουν περάσει στα χέρια νέων ιδιοκτητών από κληρονομιές και υπάρχουν πολλά κληρονομικά μερίδια.

-Ημιτελείς οικοδομές οι οποίες βρίσκονται σε σημεία που δεν χαρακτηρίζονται ως εμπορικά . Στις περιπτώσεις αυτές , οι εμπορικές αξίες έχουν καταβαραθρωθεί αφού υπολείπονται σημαντικά από τις εμπορικές. Δεν ισχύει το ίδιο για ημιτελείς οικοδομές που βρίσκονται σε «καλά» σημεία  αλλά και για τις περιπτώσεις οικοπέδων που διατίθενται με άδειες οικοδομής. Σε ορισμένες μάλιστα εκτός σχεδίου περιοχές η ύπαρξη οικοδομικής άδειας είναι ένα στοιχείο που μπορεί να κάνει το ακίνητο πιο εμπορεύσιμο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Στις περιπτώσεις όμως αυτές ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από το υποψήφιο αγοραστή στο χρόνο λήξης της άδειας.

-Υπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα. Η εμπορική αξία των συγκεκριμένων ακινήτων έχει υποστεί καθίζηση καθώς η αλλαγή του αγοραστικού μοντέλου έχει απομακρύνει τη ζήτηση από τις συγκεκριμένες κατοικίες. Από την άλλη πλευρά τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται κυρίως σε πολυκατοικίες μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Δηλαδή στα ακίνητα αυτά συγκεντρώνονται δύο χαρακτηριστικά: προβληματικό ακίνητο σε προβληματική περιοχή.

-Καταστήματα που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές (εγκληματικότητα , περιορισμένη αγοραστική ζήτηση κα.) στα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων δεν είναι  εφικτή η αλλαγή χρήσης. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων οι τιμές έχουν καταγράψει σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα σε περιοχές που αλλάζουν χρήση , τα συγκεκριμένα ακίνητα μπορεί να αποδειχθούν «χρυσοφόρα». Παράδειγμα είναι το κέντρο της Αθήνας όπου πολλοί εμπορικοί χώροι που βρίσκονται σε παράπλευρους δρόμους σημείων υψηλής προβολής μετατράπηκαν σε χώρους εστίασης  και ψυχαγωγίας αποφέροντας στους ιδιοκτήτες  τους υψηλότερα μισθώματα και υψηλές υπεραξίες.

-Γραφεία τα οποία δεν έχουν στοιχειώδεις υποδομές υγιεινής , είναι μεγάλης ηλικίας και βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με  μεσίτες το πρότυπο των γραφειακών χώρων των 30 τετραγωνικών μέτρων με κοινόχρηστους χώρους  υγιεινής έχει εκλείψει από την αγορά πολλά χρόνια και αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση είναι από υποτονική έως ανύπαρκτη. Αν εξαιρέσει κανείς τις περιπτώσεις αγορών με στόχο τη συνένωση σε ένα ενιαίο χώρο μεγαλύτερων τετραγωνικών μέτρων τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται στην κυριολεξία στα αζήτητα. Αυτή είναι και η αιτία της μεγάλης προσφοράς χώρων με αυτά τα χαρακτηριστικά στην αγορά.

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:Οι χαμένοι απο τη κρίση

investment2Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά εξοχικής κατοικίας η οποία , σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν σε μεταβιβάσεις που έγιναν στην διάρκεια του προηγούμενου χρόνου πλήττεται περισσότερο απο τη  κρίση σε σύγκριση με την αγορά κύρια κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι αγορές εξοχικών κατοικιών έχουν  σημειώσει το 2009 μεγάλη κάμψη, με τον αριθμό των συναλλαγών να καταγράφει μείωση κατά περίπου 50% έναντι του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή είναι σε άμεση συνάρτηση με την μείωση των χοργήσεων σταγαστικών δανείων καθώς ο αριθμός των δανείων και εκταμιεύτηκαν σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση η οποία εκτιμάται -με βάση στοιχεία που καλύπτουν το 60% περίπου της αγοράς στεγαστικής πίστης-ότι κινήθεικε στα επίπεδα του 65% περίπου.
Σημαντική πτώση είχαν και οι συναλλαγές για αγορές αγροτεμαχίων επιφάνειας μικρότερης των 20 στρεμμάτων. Η κάμψη αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες:
-στις εξαγγελίες για αλλάγές προς το αυστηρότερο των όρων δόμησης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα
-στην απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τέτοιες αγορές.
Εκτιμάται μάλιστα ότι η υποχώρηση σε αυτή την κατηγορία των ακινήτων κινήθεικε στα επίπεδα του 60% περίπου. Αντίθετα μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στις  αγοραπωλησίες εκτάσεων άνω των 20 στρεμμάτων  στη νησιωτική χώρα και στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Φοβούνται και στη Ελλάδα την "φούσκα" των επαγγελματικών

investment3Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη της κατοικίας και αυτό έίναι η αιτία που ορισμένοι φοβούνται ότι θα είναι η επόμενη φούσκα. Καταρχήν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον . Αυτό σημαίνει ότι η πτώση της εμπορικής δραστηριότητας αντανακλάται αμέσως μέσω της αύξηση των δεικτών διαθεσιμότητας και του απαιτούμενου χρόνου μίσθωσης του ακινήτου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους γραφειακούς χώρους. Παράλληλα , ο συντριπτικός όγκος των επενδύσεων σε νέα ακίνητα γίνεται μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης είτε με μεσοπρόθεσμο δανεισμό είτε με συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σε συνθήκες πιστωτικής στενότητας οι περισσότεροι επενδυτές αναστέλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Υπάρχει και μία κατηγορία επενδυτών , αυτών που είτε διαθέτουν δική τους ρευστότητα είτε πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό που συναρτά την επένδυση, με την δυνατότητα άμεσης μίσθωσης με ελκυστική απόδοση   ώστε να προσφέρει προς πώληση το ακίνητο σε επενδυτές. Όταν διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές   έχουν εξαφανιστεί και οι αγοραστες απαιτούν ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις πιέζοντας με την μείωση της τιμής τότε προτιμούν να διατηρήσουν την ρευστότητα τους και να την διοχετεύσουν σε λιγότερο βραχυπρόθεσμα επισφαλείς επενδύσεις.

Συμπιέζονται τα εισοδήματα απο ενοίκια

investment-grafima-anodosΕκτιμήσεις ότι θα σημειωθεί μείωση στο εισόδημα απο νοίκια σε πραγματικές τιμές διατυπώνουν οικονομικοί αναλυτές. Σύφωνα με τις απόψεις τους η αύξηση των κενών ακινήτων, η διεύρυνση του απαιτούμενου χρόνου για την μίσθωση ενός ακινήτου και η μείωση των μισθωμάτων θα επηρεάσουν την συνολική δαπάνη για ενοίκια.Σύμφωνα με στοιχεία το 30% των φορολογούμενων εισπράτουν ενοίκια από διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα ή αγροτεμάχιο ή κάποιο άλλο ακίνητο που είναι στην ιδιοκτησία τους ή απο δικαιώματα (επικαρπία κ.α) που έχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι φορογούμενοι που δηλώνουν εισόδημα απο ακίνητη περιουσία ξεπερνούν το 1.600.000 σε σύνολο 5.600.000 που υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Το συνολικό εισόδημα απο ενοίκια , σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανέρχονται σε  8,2 δισ. ευρώ δηλαδή 5.125 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο.
Οι φορολογούμενοι αυτοί , τα δύο επόμενα χρόνια θα δούν το εισόδημα τους απο την συγκεκριμένη πηγή να συρρικνώνεται τουλάχιστον 10% σε πραγματικές τιμές καθώς η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης , οι επαναδιαπραγματεύσεις των μισθωμάτων σε ήδη υφιστάμενα μισθωτικά συμβόλαια αλλά και το εκτιμωμενο "παγωμα" των αυξήσεων των ενοικίων -τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων- θα περιορίσουν τις καθαρές πραγματικές αποδόσεις που έχουν.

Η κρίση των ενοικίων πλήτει 1.600.000 ιδιοκτήτες

kleidi-sto-xeriΤα νοίκια "σωζουν" τον οικογενειακό προϋπολογισμό καθώς αποτελούν συμπλήρωμα στους μισθούς και στις συντάξεις που εισπράττουν οι έλληνες. Αναλυτικά το 30% των φορολογούμενων εισπράτουν ενοίκια από διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα ή αγροτεμάχιο ή κάποιο άλλο ακίνητο που είναι στην ιδιοκτησία τους ή απο δικαιώματα (επικαρπία κ.α) που έχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι φορογούμενοι που δηλώνουν εισόδημα απο ακίνητη περιουσία ξεπερνούν το 1.600.000 σε σύνολο 5.600.000 που υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Το συνολικό εισόδημα απο ενοίκια , σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανέρχονται σε  8,2 δισ. ευρώ δηλαδή 5.125 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο.
Οι φορολογούμενοι αυτοί , τα δύο επόμενα χρόνια θα δούν το εισόδημα τους απο την συγκεκριμένη πηγή να συρρικνώνεται τουλάχιστον 10% σε πραγματικές τιμές καθώς η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης , οι επαναδιαπραγματεύσεις των μισθωμάτων σε ήδη υφιστάμενα μισθωτικά συμβόλαια αλλά και το εκτιμωμενο "παγωμα" των αυξήσεων των ενοικίων -τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων- θα περιορίσουν τις καθαρές πραγματικές αποδόσεις που έχουν.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki