Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Στεγαστικά Δάνεια

Στον αέρα 106.000 δανειολήπτες

Περισσότεροι από 60.000 δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) οι οποίοι έλαβαν δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στις τράπεζες, αφού ... όχι μόνο έμειναν ακάλυπτοι από την επιδότηση επιτοκίου, αλλά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις προωθούμενες ρυθμίσεις των «κόκκινων δανείων». Μάλιστα η ευθύνη για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι δανειολήπτες, βαραίνει τον ΟΑΕΔ -στον οποίο έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες του ΟΕΚ - καθώς αρνείται να καταβάλλει το ποσό, που ορίζεται στις συμβάσεις των δανειοληπτών ως επιδότηση επιτοκίου. Οι δανειολήπτες από την πλευρά τους δεν γνωρίζουν εάν θα επιβαρυνθούν με αυξημένο επιτόκιο, ούτε εάν δικαιούνται να προβούν σε κάποια ρύθμιση και κυρίως ούτε το τι μπορεί να συμβεί με το δάνειό τους εξαιτίας της μη απόδοσης της επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ προς τις τράπεζες. Σε ανάλογη θέση βρίσκονται άλλοι 46.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν άτοκο μεν δάνειο από τον ΟΕΚ, αλλά εξαιτίας της κρίσης αδυνατούν να καταβάλουν τις προβλεπόμενες δόσεις, για χρονικό διάστημα από 3 μήνες έως 2 χρόνια και ελπίζουν σε νομοθετική ρύθμιση του προβλήματός τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δανειολήπτες του ΟΕΚ, εκτός από τη δεινή οικονομική τους κατάσταση, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδιαφορία του ΟΑΕΔ, ο οποίος ανέστειλε την αποστολή ειδοποιητηρίων και κατήργησε την υπηρεσία παροχής βεβαιώσεων για τις καταβληθείσες δόσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν ούτε την πορεία των δανείων τους.

Ενιαία αγορά στεγαστικών δανείων

Στην τελική φάση υιοθέτησης βρίσκεται η κοινοτική νομοθεσία για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς στεγαστικών δανείων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή στο μέλλον της αλόγιστης χορήγησης δανείων, με τα γνωστά αποτελέσματα σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία («φούσκα» ακινήτων). Μόλις λάβει την τελική έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συγκεκριμένη νομοθεσία θα επιβάλλει στις τράπεζες -που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά στεγαστικών δανείων μεγέθους 6,5 τρισ. ευρώ- να ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των δυνητικών πελατών και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνεια. Ουσιαστικά θα απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές που με βάση τα εισοδήματά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει στην τράπεζα τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά του. Η Κομισιόν εκτιμά ότι με τα προτεινόμενα μέτρα τα «κόκκινα» δάνεια θα μειωθούν κατά 1,2 - 1,9 δισ. ευρώ πανευρωπαϊκά.

Στεγαστικα : Ρύθμιση "για τα λόγια"

Ρύθμιση δανείων τεσσάρων ταχυτήτων περιλαμβάνει το πρόγραμμα διευκόλυνσης που ανακοίνωσε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δίνοντας στη δημοσιότητα τις τελικές λεπτομέρειες . H ρύθμιση αφορά τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από τράπεζες, για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, με αντικειμενική αξία που δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. Επιπλέον, ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού να μην είναι πάνω από 150.000 ευρώ.

Επίσης το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η οικογένεια θα πρέπει να έχει αντικειμενική αξία μέχρι 250.000 ευρώ (μαζί με την πρώτη κατοικία) και οι καταθέσεις να μην είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Κοινό σημείο είναι η χορήγηση 48μηνης περιόδου χάριτος με πληρωμή δόσης ίσης με το 30% του καθαρού εισοδήματός τους αλλά και η μείωση του εισοδήματος κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο της 1ης Ιανουαρίου του 2010. Πιο αναλυτικά, μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους:

1 Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο και άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.) έως 25.000 ευρώ.

2 Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα (και σε αυτή την κατηγορία από οποιαδήποτε πηγή) μέχρι 30.000 ευρώ. Για αυτές τις δύο κατηγορίες δίνεται περίοδος χάριτος 48 μηνών, με άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού. Η δόση σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών θα προσαρμόζεται (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) με την πιθανή μεταβολή του εισοδήματος. Σε αυτούς τους μήνες οι δανειολήπτες θα πληρώνουν δόση που περιλαμβάνει και τόκους και κεφάλαιο με το επιτόκιο που έχει κανονικά το δάνειο. Ουσιαστικά ο χρόνος αποπληρωμής παρατείνεται για τέσσερα χρόνια.

3 Οσοι έχουν καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία δίνεται πάλι περίοδος χάριτος 48 μηνών και με μηνιαία δόση στο 30% του καθαρού εισοδήματος. Το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την τετραετή περίοδο. 4 Ανεργοι με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας. Ισχύει περίοδος χάριτος 48 μηνών και παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός των τεσσάρων ετών.

Επιχειρηματίες και επαγγελματίες Δεν θα μπαίνουν για ασήμαντους λόγους στη λίστα του «Τειρεσία» Με τα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης θα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις των επιχειρηματιών στους οποίους «σκάει» στα χέρια τους επιταγή, χωρίς να είναι υπαίτιοι. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανακοίνωσαν οι κ. Χατζηδάκης, Σκορδάς και Στεργίου, δεν θα μπαίνουν για ασήμαντους λόγους στη λίστα του «Τειρεσία» οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, είπαν ότι το πλαίσιο του «Τειρεσία» θα βελτιωθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τις τράπεζες ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

Η τρόικα «παγώνει» τα «κόκκινα» δάνεια

Σκληρά παζαρεύει  η τρόικα τις ρυθμίσεις που ζητά η κυβέρνηση για τα στεγαστικά δάνεια. Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα και η ανακεφαλαιοποίηση που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των δανειστών γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς είναι οι λόγοι που δεν μπορεί αυτή την στιγμή να δεχτούν τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια.

Αγκάθι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τις ρυθμίσεις των ενυπόθηκων δανείων των νοικοκυριών ειναι  ο προσδιορισμός του επιτοκίου της περιόδου χάριτος.Η τρόικα ζητά, , το επιτόκιο να μην είναι σταθερό αλλά να ακολουθεί το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις φαίνεται να συμφωνούν στη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος για τους δανειολήπτες που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στα 4 χρόνια (48 δόσεις), στα κριτήρια για την ένταξη στις ρυθμίσεις με εκτίμηση της συνολικής περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη (κινητής και ακίνητης περιουσίας) καθώς και στο ύψος του ανεξόφλητου δανείου το οποίο θα αφορά η ρύθμιση.

Μάλιστα, τρόικα και κυβέρνηση καταλήγουν το ύψος του ποσού ακίνητης και κινητής περιουσίας που θα μπορούν να έχουν όσοι εντάσσονται στις ρυθμίσεις να είναι μικρότερο των 300.000 ευρώ, ενώ για το ύψος του ανεξόφλητου δανείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 125.000 ευρώ, δηλαδή 5 φορές περισσότερο από το εισόδημα του δανειολήπτη, που αρχικά έχει προσδιοριστεί στα 25.000 ευρώ.

 

Στεγαστικα: Το σχέδιο ρυθμίσεων

Σειρά ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, προωθεί η κυβέρνηση, ενώ σχεδιάζει την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νόμου (3869/2010). Όπως προκύπτει από απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ιορδάνη Τζαμτζή και ακόμη 11 βουλευτών, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012) προβλέπεται η παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, ενώ η πλήρης νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Στο έγγραφο, αναφέρεται ακόμη ότι ο νόμος 3869/2010 κρίνεται απαραίτητο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός, καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα οδηγεί σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου και με τον τρόπο αυτόν καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητά η κυβέρνηση, θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% +1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι η πλήρης ομοφωνία (100%) που απαιτείτο μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, θα προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις, εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο, αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Επισημαίνεται ταυτοχρόνως ότι στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010 υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. «Το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, εστιάζει στην προστασία όλων εκείνων οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εισοδημάτων, αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με μεγάλη δυσκολία και θέλουν να παραμείνουν συνεπείς» τονίζεται στο έγγραφο. Σύμφωνα με το έγγραφο, το πρόγραμμα διευκόλυνσης αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ προερχόμενο από μείωση του εισοδήματός τους κατά 35% από 01/01/2010.

Επιπλέον, αφορά άνεργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή /και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους. Βάσει του σχεδίου της κυβέρνησης η μηνιαία καταβολή δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων προβλέπεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Παράλληλα, προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε, κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος «Τειρεσίας», να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki