Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Παράτση για τα μάτια του κόσμου

Διορία έως τις 22 Μαρτίου δόθηκε στους 257 πιστοποιημένους εκτιμητές προκειμένου να παραδώσουν στο υπουργείο Οικονομικών τις εκτιμήσεις τους για τις νέες τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα.

 

Αν και αρχικά τους είχε δοθεί περιθώριο 20 ημερολογιακών ημερών προκειμένου να συντάξουν άρτιες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για 10.200 τιμές εκκίνησης των ακινήτων σε όλη τη χώρα, τελικά μετά από αίτημα τους παρασχέθηκε πρόσθετο διάστημα μιας εβδομάδας.

 

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας οι πιστοποιημένοι εκτιμητές προχωρούν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης, προκειμένου να συμπληρώνουν το ειδικό έγγραφο πρότυπο εκτίμησης που του έχει δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

 

Στους υπολογισμούς τους λαμβάνεται ως μέση επιφάνεια διαμερίσματος Α’ ορόφου τα 75 τ.μ. και μονοκατοικίας τα 100 τ.μ. Ο προσδιορισμός της τιμής προκύπτει σύμφωνα με αποδεδειγμένη εκτενή έρευνα της κτηματαγοράς σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ζώνη. Επίσης παραθέτουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία από αιτούμενες τιμές πώλησης, καθώς και πράξεις αγοραπωλησίας σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία.

 

Μετά τις 22 Μαρτίου, που θα ολοκληρώσουν το έργο τους οι εκτιμητές, θα πιάσει δουλειά η Δευτεροβάθμια Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις των εκτιμητών και θα συγκρίνει τις τιμές με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και το Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Όπου διαπιστώνει μεγάλες αποκλίσεις θα προχωρά σε διορθώσεις και θα δίνει νέες τιμές.

Ακολουθούν τα ραβασάκια

Αμέσως μετά τη θέσπιση των νέων αντικειμενικών αξιών που θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η/1/2018, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αναλάβει την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ στα νέα δεδομένα με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ.

 

Στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι να μην πειράξει τον κύριο φόρο και να μεταφέρει το βάρος στον συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει:

 

1. Τη μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις λαϊκές περιοχές. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη μείωση του ΕΝΦΙΑ τόσο στις φθηνές περιοχές όσο και στις ακριβές. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα κενό της τάξεως των 300-500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλυφθεί.

 

2. Η κάλυψη του ανωτέρω κενού των 300-500 εκατ. ευρώ θα γίνει μέσω του συμπληρωματικού φόρου. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και συγκεκριμένα αποδίδουν στην κυβέρνηση 629 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Περιμένοντας τους ...εκτιμητές

Από τις προτάσεις που θα παραδώσουν οι εκτιμητές θα εξαρτηθεί συνολικά και η επιτυχία του εγχειρήματος ευθυγράμμισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές. Ήδη, πάντως, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις αρμόδια κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ως "πολύ δύσκολο” και δεν αποκλείουν τελικά να καθυστερήσει. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι νέες τιμές ζώνης που θα ευθυγραμμίζουν τις αντικειμενικές αξίες με τις εμπορικές αξίες που επικρατούν στην αγορά θα τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2018. Μάλιστα, η σχετική μνημονιακή υποχρέωση προβλέπει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις νέες αξίες αλλά με τροποποιήσεις σε συντελεστές και κλιμάκια προκειμένου να συνεχίσει να φέρνει το εισπρακτικό αποτέλεσμα των 3,2 δισ ευρώ.

 

Αν οι τιμές που θα προτείνουν οι εκτιμητές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (τρεις εκτιμητές για κάθε ζώνη) ή αν διαφέρει ο μέσος όρος τους σημαντικά σε σχέση με την ισχύουσα τιμή ζώνης τότε θα γίνεται παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή που θα καθορίζει τη νέα τιμή. Από το πόσες θα είναι οι περιοχές που θα παραπεμφθούν στη δευτεροβάθμια επιτροπή θα καθοριστεί και το αν θα καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα για τις νέες αντικειμενικές.

 

Το βασικό σενάριο για τις νέες τιμές ζώνης προβλέπει αλλαγές τριών ταχυτήτων στις αντικειμενικές:

 

- στις περιοχές με τιμή ζώνης κάτω των 850 ευρώ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνουν αυξήσεις καθώς θεωρείται ότι υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια καθώς και στα μεγάλα αστικά μέτρα όπου οι εμπορικές αξίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές (π.χ. δυτικά προάστια Αθήνας, Θεσσαλονίκη).

 

- στις περιοχές με τιμή ζώνης άνω των περίπου 2.500 ευρώ αναμένονται μειώσεις που μπορεί να φθάσουν ακόμη και στο 15%.

- σε περιοχές με τιμή ζώνης από 850 έως 2.500 ευρώ όπου αναμένονται αυξομειώσεις ανάλογα με τις περιοχή.

Κληρώνει στις 15 Μαρτίου

Στις 15 Μαρτίου οι εκτιμητές ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις νέες τιμές σε 10.000 ζώνες σε ολόκληρη την Ελλάδα.Με τις νέες τιμές θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ του 2018 όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πίνακες με τις νέες τιμές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι αντίστοιχες προβολές, ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις στους συντελεστές ΕΝΦΙΑ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές αλλά χωρίς να αλλάξει το ποσό που φέρνει ο φόρος στα κρατικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες μειώσεις στις αντικειμενικές θα αντισταθμιστούν με αυξήσεις σε συντελεστές και αλλαγές σε φορολογικά κλιμάκια. Οι εισηγήσεις Οι νέες τιμές ζώνης θα επηρεάσουν άμεσα το φορολογικό κόστος των κάθε είδους μεταβιβάσεων ακινήτων, όπως είναι οι αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Και αυτό διότι οι αντικειμενικές αποτελούν τη βάση υπολογισμού των αντίστοιχων φόρων καθώς και εξόδων, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά. Σχεδόν για όλες τις λεγόμενες φθηνές περιοχές προτείνουν αυξήσεις από 15% έως 40% με το σκεπτικό ότι οι χαμηλές τιμές ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς αλλά ακόμα και του κατασκευαστικού κόστους. Στις ακριβές περιοχές, εκεί που οι τιμές της εφορίας διαμορφώνονται σήμερα σε πάνω από 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι εισηγήσεις των εκτιμητών είναι να μειωθούν σε ποσοστό 10%-15%. Στις λεγόμενες φθηνές περιοχές οι εκτιμητές προτείνουν αυξήσεις από 15% ως 40%, καθώς οι χαμηλές τιμές ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς αλλά ακόμα και του κατασκευαστικού κόστους. Στις μεσαίες περιοχές οι μεταβολές θα κινηθούν στα επίπεδα του συν-πλην 5%-10%.

Ηλεκτρονικός καταδότης

Σύντομα το Εθνικό Κτηματολόγιο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ τους.

 

Στόχος είναι ο εντοπισμός εντοπισμός φορολογούμενων οι οποίοι έχουν αποκρύψει το πραγματικό μέγεθος της ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, να αποκτήσουν δικαιώματα είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων ή αξιοποίησης φορολοαπαλλαγών, να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη ή και να αποφύγουν την επιβολή σε βάρος τους κατασχέσεων ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο.

 

Όσοι εντοπιστούν να έχουν αποκρύψει ακίνητα ή να τα έχουν δηλώσει λανθασμένα με σκοπό τον περιορισμό της φορολογητέας ύλης θα βρεθούν αντιμέτωποι με:

 

- Την επιβολή επιπλέον κύριου ΕΝΦΙΑ.

 

- Την επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, εφόσον διαπιστωθεί ότι με την αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας περιουσίας τους η συνολική φορολογητέα αξίας της ανεβαίνει πάνω από το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ.

 

- Την επιβολή επιπλέον συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ εφόσον ήδη είναι υπόχρεοι πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου.

 

- Την επιβολή ΦΑΠ για τα έτη 2010-2013, εφόσον με την αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας της ακίνητης περιουσίας τους διαπιστωθεί ότι η συνολική φορολογητέα αξία της περιουσίας αυτής βρισκόταν πάνω από το αφορολόγητο όριο του ΦΑΠ, το οποίο ήταν 300.000 ευρώ το 2010 και 200.000 ευρώ τα έτη 2011-2013.

 

- Τον καταλογισμό τόκων εκπρόθεσμης καταβολής ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ.

 

- Τον καταλογισμό υπέρογκων προστίμων για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων φορολογίας ακινήτων.

 

- Τον κίνδυνο να κριθούν αναδρομικά ως μη δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων και παροχών επειδή θα διαπιστωθεί ότι η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους ήταν τελικά υψηλότερη από τα όρια των περιουσιακών κριτηρίων που είχαν προβλεφθεί για τη χορήγηση των συγκεκριμένων παροχών και να κληθούν να επιστρέψουν εντόκως τα ποσά που έλαβαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

- Τον κίνδυνο να κριθούν αναδρομικά ως μη δικαιούχοι μερικής (κατά 50%) ή ολικής (κατά 100%) απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, επειδή θα διαπιστωθεί ότι η συνολικής φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους ήταν τελικά υψηλότερη από το όριο που προβλεπόταν για τη χορήγηση της απαλλαγής και να κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά και εντόκως τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που γλίτωσαν.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki