Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Φορολογική τρομοκρατία με επίκεντρο τα ακίνητα.

Οικονομία - Φόροι

fabrikaΤα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για πακέτο φορολογικών μέτρων που θα στοχεύουν στην αγορά ακίνητης περιουσίας έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στην αγορά η οποία είναι πλέον στην "κατάψυξη". Στη σειρά των δημοσιεύματων ήλθε να προστεθεί και ένα ακόμα την Κυριακή . Πρόκειται για την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" , σύμφωνα με την οποία το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται :

-Να προχωρήσει σε αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Στη Βουλή η έκτακτη εισφορά

Οικονομία - Φόροι

keyΠροωθείται στη Βουλή  το νομοσχέδιο για την καταβολή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης και την έκτακτη εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και μεγάλη ακίνητη περιουσία Στο κείμενο έγινε η προσθήκη της παροχής έκπτωσης 3% για τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν το σύνολο του ποσού  σε μια δόση με την προϋπόθεση ότι  είναι μεγαλύτερη από 20.000 ευρώ.
Στη  έκτακτη εισφρορά στη ακίνητη περιουσία  με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη από 600.000 ευρώ υπάγονται 60.285 ιδιοκτήτες οι οποίοι θα καταβάλουν συνολικά  180 εκατ. ευρώ .

Φακέλλωμα περιουσίας.

Οικονομία - ΦόροιΣενάρια για την καταγραφή της περιουσίας των ελλήνων -ακίνητης και κινητής- επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών σε μία προσπάθεια να θέσει υπο φορολογικό έλγχο τη δραστηριότητα τους. Με το τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα εξιοποιηθεί η δυνατότητα ηλετρονικών διασταυρώσεων ώστε να αυξήσει τα έσοδα απο άμεση και έμμεση φορολογία. Στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία όλες οι προτάσεις βρίσκονται σε επίπεδο μελέτης και δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν προεκλογικά υπάρξε σαφής δέσμευση προς την κατέυθυνση της επιτάχυνσης της ανάπτυξης . Άξιο απορίας είναι ότι απο τις 4 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα οι διαροές αφορούν μόνο στην κατεύθυνση των φορολογικών εσόδων ενώ δεν έχει γίνει καμμία νύξη ούτε για μέτρα περιορισμο  των δαπανών  ούτε για ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Η στάση αυτή προκαλεί αρκετά ερωτηματικά για τις διαροές την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές και την πρώτη επόμενη οι οποίες  όχι μόνο δημιούργησαν μία εικόνα ανάλογη εκείνης της απογραφής του 2004 όταν η σημερινή Κυβέρνηση και τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι με την στρατηγική αυτή διαμορφώνεται ένα περιβάλλον για να μη εφαρμοστούν οι προεκλογικές εξαγγελίες.

Φόροι με τις ευλογίες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της για υπαγωγή της Ελλάδας  στο καθεστώς για τις χώρες με υπερβολικά ελλείμματα .Αυτό σημαίνει ότι αν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε αποτελεσματική δράση για την εφαρμογή των συστάσεων μείωσης του ελλείμματος, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε μπορεί να τις ανακοινώσει δημοσίως. Μετά  το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει ένα κράτος-μέλος να λάβει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για τη μείωση του ελλείμματος, τα οποία ουσιαστικά θα τα καθορίζει η Κομισιόν. Δηλαδή ,θα ελέγχει ανά τρίμηνο την πορεία της οικονομίας και ειδικότερα την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε , τις παρεμβάσεις που έκαναν πέντε χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Βρετανία), οι οποίες είχαν υπαχθεί στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον περασμένο Απρίλιο.
Για την Ελλάδα, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση, Συνεπώς, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 8 της Συνθήκης.
Για την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία, η Κομισιόν επισημαίνει   ότι «είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ανέλαβαν δράση, αλλά η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συγκρινόμενη με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Ιανουαρίου δικαιολογεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων συστάσεων». Έτσι,, έδωσε παράταση των προθεσμιών μείωσης του ελλείμματος κατά ένα επιπλέον έτος ( 2013 για τη Γαλλία και την Ισπανία, το 2014 για την Ιρλανδία και το οικονομικό έτος 2014/15 για τη Βρετανία).Επίσης,  πρότεινε στο Συμβούλιο το 2013 ως προθεσμία για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Σλοβακία, την Σλοβενία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία.
Για το Βέλγιο και την Ιταλία, που θα έχουν επίσης έλλειμμα άνω του 3% αποφασίστηκε  να καθοριστεί πλησιέστερη προθεσμία, το 2012.

Δεν αυξάνονται οι αντικειμενικές

Δεν εξετάζεται προς το παρόν η αύξηση των αντικειμενικών αξιών από το υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις θα προωθηθούν μέσα στο α΄τρίμηνο του νέου χρόνου με την κατάθεση στη Βουλή του νέου φορολογικού  νομοσχεδίου. Τα βασικά του σημεία θα είναι:
* Η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φυσικών προσώπων.

* Η φορολόγηση των μερισμάτων με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερίσματος καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

* Η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων για προώθηση των επενδύσεων

* Η φορολόγηση των συναλλαγών με υπεράκτιες εταιρίες

* Η κατάργηση  φοροαπαλλαγών.

* Η αλλαγή  της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

* Η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ΕΤΑΚ για το έτος 2009 ως κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

* Η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ  με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις.
* Η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φυσικών προσώπων.

* Η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερίσματος καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

* Η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων για προώθηση των επενδύσεων

* Η φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (οφ σορ) εταιρίες φορολογικών παραδείσων.

* Η κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών.

* Η αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

* Η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ΕΤΑΚ για το  έτος 2009 ως κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

* Η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το 2010 με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις.

* Η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία για τη χρήση του 2008.

* Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στους αγρότες για πωλήσεις προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής από 7% σε 11%

* Η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης των φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το δημόσιο.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki