Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χρήμα

Παζάρια για την κατρακύλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου θεωρεί πως δεν είναι ρεαλιστική η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου η οποία συμπεριλήφθηκε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για ύφεση 3,8% το 2013. Εκτιμά δε ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 5%. Η απόκλιση αυτή στις εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου για το ύψος της ύφεσης το επόμενο έτος είναι καίριας σημασίας, διότι στις προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ θα βασιστεί και το σενάριο για τη βιωσιμότητα ή μη του δημόσιου χρέους. Σε έκθεσή του το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -6,1%. Ευνοϊκότερη εκτιμάται η πορεία του ΑΕΠ για το 2013 με τον αντίστοιχο εκτιμώμενο ρυθμό μεταβολής να ανέρχεται στο -3,5%, προβλέπει το ΚΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις δεν ενσωματώνουν τις επιπτώσεις των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.Θα πρέπει βεβαίως να επισημανθεί η απουσία αντίστοιχων θετικών ενδείξεων από την πλευρά της κατανάλωσης, λόγω κυρίως των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθώς και του συνόλου των αρνητικών εξελίξεων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών» επισημαίνει ακόμη το ΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Citi Bank έκανε λόγο για ύφεση της τάξης του 10% .

Προβάδισμα της Alpha για Εμπορική

Η Alpha Bank ανακοίνωσε , πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A. Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά Ευρώ 2,85 δισ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους Ευρώ 0,5 δισ. Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά Ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης. Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A. μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε Ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε Ευρώ 78 δισ., με

Ψάχνουν διαμάντια στις στάκτες

Tην αξιοποίηση αδρανών καταθέσεων, εθνικών κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία των «ξεχασμένων θησαυρών» ανέρχεται στα 15 δισ. ευρώ. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ς ανέθεσε με απόφασή του σε τρείς καθηγητές την αναζήτηση αδρανών πόρων για λογαριασμό του δημοσίου. Αυτοί θα αναζητήσουν ακίνητα που «ρημάζουν», χρήματα ή χρεόγραφα που παραμένουν σε «σεντούκια» ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είτε έχουν περιέλθει είτε θα μπορούσαν να περιέλθουν στο Δημόσιο. Ειδικότερα, έχουν γινει 11.000 δωρεές ύψους 8-10 δισ. ευρώ στο Δημόσιο. Τα περισσότερα βρίσκονται υπό διαχείριση ιδρυμάτων, ωστόσο πολλά εξ αυτών έχουν εγκαταλειφθεί. Το επόμενο διάστημα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία , θα προχωρήσει στην καταγραφή των κληροδοτημάτων και στην λεπτομερή αποτύπωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Σε δεύτερη φάση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα γίνει αλλαγή του πλαισίου περί διαχείρισης και εποπτείας των εθνικών κληροδοτημάτων, κάτι που σημαίνει ότι θα αλλάξει ένα πλαίσιο 74 ετών. Επίσης, η Γενική Γραμματεία δημόσιας Περιουσίας, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις δικαστικές αρχές, θα κληθεί να εντοπίσει ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και ομολογίες, που είτε μένουν ανεκμετάλλευτες σε λογαριασμούς, είτε έχουν περιέλθει στην κυριότητα επιτηδείων. Παράλληλα, αναζητηθούν αδρανείς καταθέσεις, που βάσει νόμου του 1942, περιέρχονται στο Δημόσιο αν δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους για μια 20ετία.

Που κατοικούν οι πλούσιοι

Η Ασία διαθέτει πλέον τον μεγαλύτερο αριθμό εκατομμυριούχων - ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαθέσιμα για επενδύσεις ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατ. δολ., χωρίς να συνυπολογίζεται η ακίνητη περιουσία ή είδη πολυτελείας- στον πλανήτη. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Royal Bank of Canada και της εταιρείας συμβούλων Capge-mini, α αριθμός τους σημείωσε πέρυσι αύξηση κατά 1,6% και, έτσι, η Ασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τη βόρειο Αμερική - ενώ ήδη από το 2010 βρίσκεται μπροστά από την Ευρώπη. Ο μεγαλύτερος αριθμός Ασιατών εκατομμυριούχων βρίσκεται στην Ιαπωνία, στην οποία αντιστοιχεί το 54% του συνόλου έναντι 52,5% το 2010. Η ενίσχυση της θέσης των Ιαπώνων «πιστώνεται» κυρίως στις σχετικά συντηρητικές συνήθειές τους, καθώς προτιμούν να τοποθετούν τα χρήματά τους σε αποταμιεύσεις και ακίνητη περιουσία, αντί για μετοχές. Αντίθετη είναι η κυρίαρχη τάση στις περισσότερες άλλες ασιατικές χώρες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η υποχώρηση των χρηματιστηριακών δεικτών πέρυσι να πλήξει τους μεγιστάνες του πλούτου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μια απόδειξη για τη σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομίας -και του πλούτου, φυσικά- προς Ανατολάς. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία επιφέρει αλλαγές σε πολλά επίπεδα - ένα από αυτά είναι και η ραγδαία αναβάθμιση της θέσης των ασιατικών φορολογικών παραδείσων. Σύμφωνα με την έκθεση και το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα των Financial Times, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ φέρονται πλέον να διεκδικούν τα σκήπτρα από την Ελβετία και το Λουξεμβούργο -πολύ περισσότερο καθώς οι δύο αυτές χώρες της Ευρώ πης δέχονται έντονες πιέσεις, προκειμένου να σταματήσουν να αποτελούν άσυλο των πλούσιων φοροφυγάδων. Καταγράφεται ήδη έντονος ανταγωνισμός και ανάμεσα στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων -κυρίως από την υπόλοιπη Ασία αλλά όχι μόνο- με την πρώτη να διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά το δεύτερο να λαμβάνει μέτρα για να καλύψει την απόσταση.

Σε πτωτική πορεία τα επιτόκια

Πτώση παρουσίασαν το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Αναλυτικότερα, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,47% παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 0,40%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,82%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,86%. Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση τον Ιούλιο του 2012 κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,91%. Σημαντική πτώση κατά 28 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε στο 7,88%, τον Ιούλιο του 2012, έναντι 8,16% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε και αυτό πτώση κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,61%. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, το οποίο παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,21%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 7,67% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 6,42% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 84 μονάδες βάσης στο 5,71% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε σημαντικά κατά 29 μονάδες βάσης στο 3,13%. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παρουσιάσει σημαντική πτώση κατά 39 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί, τον Ιούλιο του 2012, στο 5,89%.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΤτΕ, άνοδο παρουσίασε τον Ιούλιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε πτώση. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε οριακά κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,73% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,64%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 3,34% για τα στεγαστικά δάνεια, κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,90% για τα επιχειρηματικά δάνεια και κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,21% για τα επαγγελματικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,86% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,01%.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki