Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Κατασκευές

Πως θα γίνετε ενεργειακοί επιθεωτητές

Την εγκύκλιο για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου είναι:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούμε όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού και της παραγράφου 23α του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄) και επιθυμούν να τους χορηγηθούν Προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2012, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οι παραπάνω υποψήφιοι, προκειμένου να τους χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία (άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 100/2010).

Σχετικά με την εμπειρία επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Η πενταετής εμπειρία δεν τεκμηριώνεται από το χρόνο κτήσης του διπλώματος ή πτυχίου ή την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς εμπειρία που αφορά αποκλειστικά σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Εμπειρία επί άλλων αντικειμένων δεν προσμετρείται.

2. Η εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης.

3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ολόκληρης της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου, αλλά αντιπροσωπευτικού δείγματος (ένα αποδεικτικό για τουλάχιστον πέντε διαφορετικά έτη). Σε περιπτώσεις μεγάλων έργων ένα πιστοποιητικό δύναται να αφορά σε δύο ή και περισσότερα έτη.

4. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, καθώς με τη συγκεκριμένη βεβαίωση δε διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων για τουλάχιστον πέντε διαφορετικά έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2010 υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες Αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή και ειδικότερα: (α) Κτιρίου, (β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων κλιματισμού. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει και τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, με την επιλογή του αυτή δηλώνει ότι είναι ικανός να διενεργήσει τις αντίστοιχες ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης του καθήκοντός του επιβάλλονται διοικητικές και λοιπές κυρώσεις ή/και χρηματικά πρόστιμα (άρθρο 8 του Π.Δ. 100/2010). Η προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (και για τις τρεις περιπτώσεις) έχει ισχύ έως τις 6.10.2012.

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αδειών διακρίνονται δύο τάξεις:

1. Άδεια Β΄ τάξης: χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου από το Σ.Α.Ε.Π. και δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

2. Άδεια Α΄ τάξης: χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου από το Σ.Α.Ε.Π. και δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ.

Διαδικασία – υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται:

1. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/) και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η συμπλήρωση των στοιχείων των υποψηφίων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα, είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει υποβάλλει στο παρελθόν αίτηση, που έχει απορριφθεί ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr προβλέπεται σχετική επιλογή

2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και απόκτηση σχετικών κωδικών και αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/).

3. Ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών (άρθρο 6 του Π.Δ. 100/2010), τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/) σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα:

(α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: - δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, - δεν τυγχάνει μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ), - δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), - δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, - αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, - όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του είναι αληθή.

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

(δ) Επικυρωμένο(-α) αντίγραφο(-α) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν, από ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους μεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισμένους από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, με αντικείμενο συναφές με θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Μεταπτυχιακά επί άλλων αντικειμένων δεν προσμετρούνται.

(ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται κατάλογος των έργων που αποδεικνύουν την απασχόληση του υποψήφιου με αντικείμενο συναφές με θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων για τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά έτη.

(στ) Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως: Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης. Τα αποδεικτικά εμπειρίας πρέπει να συσχετίζονται με τα στοιχεία του υποβαλλόμενου βιογραφικού σημειώματος. Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».

Εξέταση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) και εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά προκειμένου να προσκομίσει στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, που εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. υπέρ του ΚΑΕ εσόδων 3745 «παράβολα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στα οικεία μητρώα (άρθρο 10, παράγραφος 8, ν.3851/2010)», προκειμένου να του χορηγηθεί η Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο. Επικοινωνία – Διευκρινίσεις Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Προβλέψεις για την αγορά ακινήτων

Όλο και περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η ύφεση να είναι ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας από ότι προβλέπει ο προϋπολογισμός. Κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να κάνουν λόγο για διψήφιο αρνητικό ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ για φέτος και υποχώρηση 2% για το 2012. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την αγορά ακινήτων; Σύμφωνα με τις απόψεις κορυφαίων οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το realestatenews.gr , μία τέτοια εξέλιξη καταρχήν σημαίνει περαιτέρω πτώση της οικοδομής. Διατύπωναν μάλιστα την εκτίμηση ότι φέτος οι επενδύσεις σε κατοικίες θα κινηθούν-στη καλύτερη περίπτωση –στα 6 δις. ευρώ ενώ για το 2012 θα υποχωρήσουν κάτω από τα 5 δις. ευρώ και αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ θα χάσει περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται ότι αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά το 2012 , οι επενδύσεις σε κατοικία θα είναι το 35% περίπου εκείνων που υλοποιήθηκαν το 2009 , που ως γνωστό ήταν ο πρώτος χρόνος που ξεκίνησε η ύφεση. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει και μία σειρά άλλων κλάδων στη βιομηχανία και το εμπόριο. Πρόκειται για τους κλάδους της τσιμεντοβιομηχανίας-η παραγωγή της οποίας σήμερα βρίσκεται στα επίπεδα της δεκαετίας του ’60-, των οικοδομικών υλικών αλλά και των επίπλων , των ηλεκτρικών συσκευών κ.α . Η προοπτική αυτή πρακτικά οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας είτε στο κλάδο των κατασκευών είτε σε εξαρτώμενους από την οικοδομή κλάδους,

Απο  επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι σήμερα ο αριθμός των ανέργων στον κλάδο των κατασκευών ξεπερνά τις 70.000 εργαζόμενους , ενώ αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τότε ο αριθμός των ανέργων θα ξεπεράσει τις 100.000 . Σε αυτούς , θα πρέπει να προστεθούν και οι νέοι άνεργοι που θα προέλθουν από την συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων εκείνων που η επιβίωση τους συνδέεται με την οικοδομή. Όλα αυτά , τα δεδομένα θα επηρεάσουν την ζήτηση για αγορά είτε σπιτιών είτε επαγγελματικών ακινήτων, η οποία βρίσκεται στο ναδίρ. Οι ίδιοι οικονομολόγοι , προέβλεπαν ότι θα συνεχιστεί η πτώση των πωλήσεων κατοικίας και δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο ο όγκος των συνολικών πωλήσεων να είναι περί το 60% χαμηλότερος σε σύγκριση με το 2009. Σε αυτό θα συμβάλλει και η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζας , η οποία δεν προβλέπεται να ανατραπεί με δεδομένα τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν.

Όσον αφορά την αγορά ενοικίων διατυπώθηκε η εκτίμηση , ότι στην αγορά κατοικίας θα υπάρξει οριακή αύξηση της ζήτησης , που θα επηρεάσει και το επίπεδο των ενοικίων ενώ αντίθετα στην αγορά επαγγελματικών χώρων εκτιμάται ότι η ζήτηση θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο με ανάλογες επιπτώσεις στο επίπεδο των ενοικίων.

Μεγάλα έργα στο μικροσκόπιο

Από το μικροσκόπιο των κλιμακίων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελεγχου (ΕΔΕΛ) περνούν μεγάλα έργα, όπως τμήματα αυτοκινητοδρόμων και επεκτάσεις του μετρό ή έργα του ΗΣΑΠ . Στην παρούσα φάση λοιπόν έχουν γίνει οι επιτόπιοι έλεγχοι και συνεχίζεται η δημοσιονομική επεξεργασία για έργα όπως, ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα που θα παραχωρηθεί με σύμβαση παραχώρησης στο τμήμα από το Λεύκτρο μέχρι και τη Σπάρτη. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον έλεγχο της ΕΔΕΛ θα περιλάβει όχι μόνο το υποέργο που θα αφορά την κατασκευή, αλλά και το κομμάτι που αφορά τις απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή του. Ένα δεύτερο μεγάλο έργο στο οποίο θα γίνει έλεγχος είναι οι σταθμοί και οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας το οποίο αφορά τους σταθμούς Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη/ΤΣ, του ΕΣΠΑ. Τρίτο μεγάλο έργο στο οποίο θα κάνει έλεγχο η ΕΔΕΛ είναι αυτό που αφορά την ανακαίνιση υποδομής και επιδομής των γραμμών του ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από την Ομόνοια ως το Μοναστηράκι το οποίο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Προσπελασιμότητα» του ΕΣΠΑ. Στη δεύτερη μερίδα έργων που θα υποστούν του ελέγχους της ΕΔΕΛ είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Δηλαδή οι επιδοτήσεις έργων μέσω αναπτυξιακών νόμων οι οποίες μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ για λόγους αύξησης της απορρόφησης κοινοτικών πόρων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται οι έλεγχοι της ΕΔΕΛ να συνεχιστούν και σε άλλα έργα υποδομών και κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 2011 εμπόδια

Για την αγορά ακινήτων και το 2011 θα είναι μία δύσκολη χρονιά. Η υποχώρηση των τιμών, η κάμψη των επενδύσεων σε κατοικίες και η συρρίκνωση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου εκτιμάται ότι θα είναι τα στοιχεία εκείνα που θα χαρακτηρίσουν και την επόμενη χρονιά. Πολλοί αναρωτιούνται αν τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια σε σύγκριση με αυτή την χρονιά. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι με τα σημερινά δεδομένα μάλλον θα είναι πιο έντονα αλλά προβλέπουν ότι είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένες οι προβλέψεις που κάνουν λόγο για κατάρρευση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PROPERTY LTD η αγορά κατοικίας το 2011 θα επηρεαστεί από

-την αύξηση της ανεργίας . Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ΕΕ στο επόμενο δωδεκάμηνο ο αριθμός των ανέργων θα προσεγγίσει τις 750.000 εργαζόμενους δηλαδή θα χαθούν περί της 100.000 θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2010.

-την περαιτέρω συρρίκνωση του διαθεσίμου εισοδήματος .

-την πιστωτική ρευστότητα καθώς οι τράπεζες δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να επιταχύνουν την χρηματοδότηση της κατοικίας.

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης θα είναι αρνητικός δηλαδή θα δοθούν λιγότερα στεγαστικά δάνεια σε σύγκριση με το 2010. Οι τρείς αυτοί παράγοντες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση τη ζήτηση και αυτό με την σειρά του θα έχει επίπτωση :

-στο επίπεδο των τιμών. Αν και δεν προβλέπεται κατάρρευση των τιμών εντούτοις όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ετήσιος ρυθμός των απωλειών θα ξεπεράσει το 10% . Αυτό σημαίνει ότι σωρευτικά οι απώλειες κατά την διάρκεια της κρίσης θα προσεγγίσουν το 20%, -επιμήκυνση του απαιτούμενου χρόνου πώλησης μίας κατοικίας .

-στροφή της ζήτησης σε μικρότερα διαμερίσματα σε περιοχές που η μέση τιμή χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.

Ένα ακόμα στοιχείο που επισημαίνει η μελέτη είναι ότι η κρίση θα πλήξει και τις τουριστικές περιοχές . Καταλύτης των εξελίξεων , θα είναι εκεί και οι πιθανολογούμενες αλλαγές στα αγροτεμάχια (στα 6 ή 8 στρέμματα από 4 στρέμματα που είναι σήμερα).

Τι θα γίνει με την δημόσια περιουσία

Μετά την Βουλιαγμένη και την Σκοτίνα έρχεται η σειρά του Ελληνικού. Σύμφωνα με πληροφορίες το ήδη το σχέδιο της κυβέρνησης είναι έτοιμο και θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία fast track . Έως τον Φεβρουάριο εκτιμάται ότι θα έχουν οριστεί οι σύμβουλοι οι οποίοι θα υποβάλλουν προτάσεις για τον τρόπο ανάπτυξης της έκτασης του Ελληνικού. Παράλληλα εξετάζεται η επέκταση της έκτασης που θα παραχωρηθεί. Συγκεκριμένα, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων είχε αποφασίσει την αξιοποίηση 5.500 στρεμμάτων στο Ελληνικό. Σε αυτά είναι πιθανόν να προστεθεί η έκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά και η μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Επιπρόσθετα μελετάται και η συνεργασία με τον Δήμο Γλυφάδας για τη βελτίωση του γκολφ που συνορεύει με την περιοχή του Ελληνικού και ανήκει στον δήμο. Εφόσον συμφωνηθούν οι συγκεκριμένες προσθήκες, η συνολική έκταση που θα είναι προς αξιοποίηση θα φτάσει στα 6.500 στρέμματα. Ειδικότερα στο σχέδιο της κυβέρνησης για το Ελληνικό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Ανέγερση ξενοδοχείων 5 αστέρων.

• Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής.

• Κατασκευή νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων.

• Επέκταση και βελτίωση του γκολφ, προκειμένου να γίνει διεθνών προδιαγραφών.

• Κατασκευή εμπορικών κέντρων και γραφείων.

• Αναβάθμιση της μαρίνας Αγίου Κοσμά.

• Μετεγκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, έτσι ώστε η συγκεκριμένη περιοχή να ενσωματωθεί σε εκείνη του Ελληνικού.

Με τις διαδικασίες fast track θα γίνει η αξιοποίηση εκτάσεων στις περιοχές: Αφάντου και Πρασονησίου στη Ρόδο, Βεγορίτιδας στην Πέλλα, Αντιρρίου, Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης, Τοπείρου Ξάνθης, Ερμιόνης Αργολίδος, Σιθωνίας και Τορώνης Χαλκιδικής, Κτήματος Καλών Νερών Μαγνησίας, καθώς και στις Αλυκές Αναβύσσου.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η ΕΤΑ έχει δρομολογήσει σειρά διαγωνισμών για την αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας που η αξία της υπερβαίνει τα 30 δισ. ευρώ. Ήδη έχουν προκηρυχτεί οι διαγωνισμοί για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της μαρίνας Βουλιαγμένης (40 χρόνια), του Κτήματος Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας (εκμίσθωση για 60 χρόνια), όπου θα δημιουργηθούν πολυτελή ξενοδοχεία, κέντρα spa, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο κ.λπ. Επίσης, η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα «τρέχει» τον διαγωνισμό για τη Ζώνη Ανάπλασης Φαλήρου (ζώνη Τae Kwon Do), με στόχο να κατασκευαστεί ένα μεγάλο και σύγχρονο συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 5.000 θέσεων. Θα ακολουθήσει η αξιοποίηση των εκτάσεων σε Ανάβυσσο και Αφάντου Ρόδου καθώς και οι διαγωνισμοί για την ανάπτυξη των υπόλοιπων μαρίνων και των Ξενία.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki