Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χρήμα

Η ιστορία στο σφυρί

Από τη μύγα ξύγκι προσπαθεί να βγάλει η κυβέρνηση, φτάνοντας στο σημείο να ξεπουλήσει ακόμα και ιστορικά μνημεία. Το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπος εκτέλεσης εκταντοντάδων αγωνιστών από Γερμανούς από το '42 μέχρι και το '44, έκταση, 99 στρεμμάτων, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα "Ακίνητα προς εκποίηση" του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 20 κτήρια του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Την "κάθετη" αντίθεσή του με την εκποίηση του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, καθώς και το "ξεπούλημα της δημοσίας περιουσίας" εν γένει δήλωσε με ψήφισμα που ενέκρινε ς το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής. Το ψήφισμα υιοθέτησε και ενέκρινε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Μάλιστα, αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε "κλιμακούμενες δράσεις", που περιλαμβάνουν την κατάληψη του χώρου, "ώστε να αποδοθεί ολόκληρη η έκταση στο λαό και την ιστορική μνήμη", εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και διαβήματα στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ψήφισμα υπενθυμίζεται ότι "με το Π.Δ. της 31.8.1978 (ΦΕΚ Δ 544/1978) ολόκληρος ο χώρος του Σκοπευτηρίου περιλαμβάνεται στη ζώνη Β όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο κοινωφελών λειτουργιών". Επίσης, "με την ΔΙΛΑΠ/Γ/2376/1984 (ΦΕΚ Β 193/1984) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, όλος ο χώρος του Σκοπευτηρίου κηρύσσεται ιστορικός μνημειακός και επομένως οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο αυτόν γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού".

Κέρδη για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Αυξημένα καθαρά κέρδη και κύκλο εργασιών εμφάνισε η Alpha Αστικά Ακίνητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων

Στις 26-27 Απριλίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα το Πρόγραμμα Κατάρτισης Μεσιτών Ακινήτων Πραγματογνωμόνων υπό την αιγίδα της CEREAN (Central European Real Estate Associations Network). Το πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για την Πιστοποίηση BPOR (Broker Price Opinion Resource) της NAR (National Association of Realtors). Η σημερινή συγκυρία παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την Αγορά των Ακινήτων. Σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν οι εκτιμήσεις των ακινήτων εξαρτώνται από διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία, επαγγελματική εμπειρία, χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και δέσμευση υπεύθυνης και ολόπλευρης αντιμετώπισης των εκτιμήσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης “ (BPO's) Ο ρόλος του Μεσίτη Ακινήτων στη διαδικασία της Εκτίμησης” είναι εξειδικευμένο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Μεσίτες Ακινήτων να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων που αφορούν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, μειώνοντας τους κινδύνους αστοχιών και παρέχοντας εναλλακτικά εργαλεία εκτίμησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πραγματογνωμοσύνες που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα αυξάνονται ραγδαία. Πολλαπλές Xρήσεις των BPOs (Broker Price Opinion) Οι BPO µ μπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά στις ακόλουθες καταστάσεις:

- Επενδύσεις: Ένας επενδυτής µπορεί να έχει πολλά ακίνητα σε ένα χαρτοφυλάκιο και ίσως χρειαστεί να ενηµερώσει την αξία του χαρτοφυλακίου.

- Ληξιπρόθεσµα δάνεια: Τα ανεξόφλητα δάνεια είναι ο κύριος λόγος για την σύνταξη µιας BPO για έναν δανειστή ή ένα δανειζόμενο. Ένας δανειστής µπορεί να θελήσει να καθορίσει το εάν θα προβεί σε µια τροποποίηση δανείου ή θα προχωρήσει σε µια κατάσχεση.

- Νοµικά ζητήµατα: Νοµικά θέµατα, όπως το διαζύγιο, η πτώχευση, και η διανομή - κληρονομιά περιουσίας συχνά επωφελούνται από µια BPO.

- Αφαίρεση του PMI (Mortgage insurance premium = Ασφάλεια που καλύπτει την αποπληρωµή ενυπόθηκου δανείου).

- Αναθεώρηση του HELOC (Home Equity Line of Credit): Οι BPO µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να καθορίζετε το ύψος της -συνδεόµενης µε την αξία του ακινήτου- πίστωσης.

Οι πραγματογνωμοσύνες είναι απλούστερες και οικονομικότερες από τις εκτιμήσεις, επαρκούν ως στοιχεία για αρκετές περιπτώσεις και για το λόγο αυτό προτιμούνται και θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον δημιουργώντας επαγγελματικές προοπτικές. Μέχρι σήμερα ο επίσημος ρόλος των πραγματογνωμοσυνών στην Ελλάδα αφορούσε ένα περιορισμένο αριθμό δικαστικών υποθέσεων ενώ εκτεταμένη είναι η χρήση άτυπης δωρεάν παροχής συγκριτικών στοιχείων σε Εκτιμητές από τους Μεσίτες. Ωστόσο η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να δημιουργήσει επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης για τους έμπειρους Μεσίτες Ακινήτων. Οι εξειδικευμένοι Μεσίτες Ακινήτων - Πραγματογνώμονες με επαγγελματισμό και συνέπεια θα συνδέσουν τα επίκαιρα στοιχεία της Αγοράς των Ακινήτων με την εξειδικευμένη θεωρητική γνώση των Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Πληροφορίες τηλ. 211 800 4734

Περάστε, εδώ οι καλές τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Société Générale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, «μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.»

Περάσανε τις βέρες

Σύμβαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας - κυριότητος της Crédit Agricole S.A. - υπέγραψε στις 16 Οκτωβρίου 2012 η Alpha Bank με το γαλλικό τραπεζικό όμιλο. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και τελεί υπό την αίρεση λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων. Υπενθυμίζεται ότι επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση της Εμπορικής Τράπεζας είχαν εκδηλώσει με προσφορές τους και οι τράπεζες Εθνική και Eurobank, αλλά στο αποκλειστικό στάδιο των διαπραγματεύσεων προκρίθηκε από τον γαλλικό όμιλο η Alpha Bank.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η Crédit Agricole πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δις. ευρώ τον Ιούλιο του 2012. Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole, σε μετοχές της Alpha Bank. Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισ. ευρώ. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Crédit Agricole εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική. Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισ. ευρώ, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες. Η Crédit Agricole εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki