Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Οι έντεκα αλλαγές στη φορολογία

grafima4Γενίκευση του "πόθεν έσχες" στις φορολογικές δηλώσεις, επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο από εκείνο που ίσχυε και εφαρμογή  από το 2010 της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, είναι το βασικό πλαίσιο των φορολογικών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν απο τον επόμενο χρόνο.
Παράλληλα θα εφαρμοστεί:
-ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα
-κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης και χαριστικών φοροαπαλλαγών
-φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων
-λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων
-σύστημα έκπτωσης φόρου μέσω αποδείξεων και
-φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.
- Διαχωρισμός διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών
- Υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα και δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς των φορολογικών υπηρεσιών, κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και φορολόγηση των συναλλαγών με off-shore.

Λιγότερα πιστοποιητικά θα ζητά η εφορία

vouli1Την κατάργηση πιστοποιητικών στις συναλλαγές των φορλογούμενων με τις εφορίες εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.Στόχος είναι η καθιέρωση της Δήλωσης και του Εκκαθαριστικού ως μόνα πιστοποιητικά.Η εφαρρμογή του μέτρου θα καταστήσει πιό απλές και τις συναλλαγές που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.Πάντως δεν έχει ξεκαθαριστεί ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου αλλά και το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη υλοποίηση του. Επίσης το υπουργείο προτίθεται , στα πλαίσια του φορολογικού νομοσχεδίου να προχωρήσει σε :
-Εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα.
- Φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων
- Αύξηση συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, για τις πωλήσεις προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής από 7% σε 11%.
-Κατάργηση υφιστάμενου ΚΒΣ. Κωδικοποίηση και απλούστευση φορολογικής νομοθεσίας
-Εκσυγχρονισμός του μοντέλου οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης.

Οι προθεσμίες που λήγουν στις 31/12

leftaΣτις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για μία σειρά φορολογικών υποχρώσεων των ιδιοκτητών.Η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει για τη λήξη των εξής προθεσμιών που ενδιαφέρουν τους
ιδιοκτήτες ακινήτων:
* Στις 31.12.2009 λήγει η προθεσμία εκχώρησης στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, των ανείσπρακτων μισθωμάτων του ημερολογιακού έτους 2008, εκ μέρους των εκμισθωτών. Σε περίπτωση που δεν τα εκχωρήσουν, θα υποχρεωθούν να δηλώσουν τα μισθώματα ως εισπραχθέντα και να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, παρότι δεν τα εισέπραξαν.
* Στις 31.12.2009 λήγει η προθεσμία που έχουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών για τη δήλωση μισθωμάτων κοινόχρηστων χώρων (κυρίως διαμερίσματος θυρωρών) και πληρωμή του ετήσιου φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20%.
* Στις 31.1.2010 λήγει η προθεσμία δήλωσης στους Δήμους και Κοινότητες της χώρας αδήλωτων μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων (π.χ. οικοπέδων) για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χωρίς πρόστιμο για το 2010. Συγκεκριμμένα αν η δήλωση γίνει μέχρι 31.1.2010 ο οικείος Ο.Τ.Α. θα επιβάλλει το τρέχον τέλος χωρίς προσαύξηση, αλλά θα χρεώσει τον ιδιοκτήτη αναδρομικά με το τέλος της προηγούμενης πενταετίας και τη νόμιμη προσαύξηση για αδήλωτα ακίνητα (200%), η οποία μπορεί να μειωθεί με σχετικό αίτημα προς τον οικείο Δήμο.
* Κρίνεται  σκόπιμο μέσα στην προθεσμία αυτή (31.1.2010) να δηλωθούν στους οικείους δήμους και τα «|κλειστά και μη ρευματοδοτούμενα» ακίνητα. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι σύμφωνα με το νόμο  3345/2005, άρθρο 5 παρ. 1, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται, εφόσον καταθέσουν στον οικείο Ο.Τ.Α. υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτουμένου ακινήτου  στην οποία να επισυνάπτουν:
Α. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής του ρεύματος του ακινήτου, και
Β. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται καθόλου.
Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, έστω και μερικά, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο
το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής του.

Αντιδρά η αγορά στις εξαγγελίες για φόρους

vouli1Με ιδιαίτερο προβληματισμό υποδέχθησαν τα μέτρα για την οικονομία που αφορούν την αγορά ακινήτων όλοι οι φορείς της αγοράς.Το σημείο στο οποίο το σύνολο των στελεχών επιχειρήσεων συμφωνού είναι ότι οι εξαγγελίες απο τη μία πλευρά αυξάνουν την φορολογική επιβάρυνση τόσο για την απόκτηση όσο και για την χρήση των ακινήτων ενώ απο την άλλη δεν προβλέπουν μέτρα για την στήριξη της οικοδομής που χειμάζεται τους τελευταίους 15 μήνες και για την ανάκαμψη της ζήτησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρατήρηση έμπειρου συνδικαλιστή σύμφωνα με την οποία "το πλαίσιο των εξαγγελιών όσο αφορά στα ακίνητα στην πραγματικότητα απομακρύνει το χρήμα της παραοικονομίας απο την συγκεκριμένη αγορά χωρίς να ξέρει κανείς που θα το αντικαταστήσει". Πάντως προς το παρόν  τηρείται στάση αναμονής καθώς περιμένουν όλοι την εξειδίκευση των εξαγγελιών τόσο για το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας όσο και για τις γονικές παροχές.
Αντίθετα , συντονισμένη αντίδραση ιδιοκτητών,βιοτεχνών και εμπόρων φαίνεται ότι προκαλεί η φημολογούμενη αύξηση των ντικειμενικών αξιών. Ήδη έχει προγραμματιστεί εκδήλωση για την επόμενη Δευτέρα.

Τα μέτρα για τα ελλείμματα

Μέτρα για να μειωθεί το έλλειμμα προανηγγγειλε ο πρωθυπουργός.Συγκεκριμένα ανέφερε: -μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου κατά 10%, τ
- αναστολή προσλήψεων το 2010, με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια,
- τον περιορισμό κατά 1/3 των συμβάσεων εργασίας,
-το κλείσιμο όλων των γραφείων Τύπου στο εξωτερικό με ενσωμάτωσή τους στις πρεσβείες,
- το κλείσιμο του 1/3 των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό,
-μείωση των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων,
-μισθολογικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού.
- περικοπή της δαπάνης για επιδόματα στο Δημόσιο κατά 10%,
- μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων το 2011 και το 2012.
- μείωση στις αμοιβές διευθυντικών στελεχών σε ΔΕΚΟ,
-τη μη καταβολή μπόνους σε υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών που ελέγχονται από το κράτος,  -φορολόγηση των μπόνους των στελεχών ιδιωτικών τραπεζών με συντελεστή 90%.
-αλλαγές στο τρόπος προμήθειας φαρμάκων με επαναφορά της λίστας.
-ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.
-προοδευτική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας,
- επαναφέρονται οι φόροι κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερα όμως αφορολόγητα όρια.
-κατάργηση  φοροαπαλλαγών,
-φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη από τις επιχειρήσεις
-θεσπίζεται ο λογιστικός προσδιορισμός όλων των εισοδημάτων.

- εφαρμογή φόρου υπεραξίας στις βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά στον υπολογισμό του φόρου θα συμψηφίζονται οι ζημιές από τις πωλήσεις των μετοχών.
- μέτρα και για το πόθεν έσχες και την έκπτωση των δαπανών από τους φορολογούμενους με αποδείξεις.
- νέος γύρος μετοχοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων για εταιρείες του δημοσίου που δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα,
-αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου
-τιτλοποίηση εσόδων από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki