Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Προστασία Περιβάλλοντος

ΣΥΡΙΖΑ: κίνδυνοι από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

Κινδύνους από τον υδράργυρο και την ακτινοβολία των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας επισημαίνουν σε ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν να ενημερωθούν σχετικά οι καταναλωτές. Όπως αναφέρουν:
Παρότι κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο πιθανόν να υπερβάλλουν, εν τούτοις είναι ακριβές ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, αν και πολυδιαφημίζονται ως «πράσινοι» και «οικολογικοί», είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι περιέχουν υδράργυρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση θραύσης τους.
Σημειωτέον ότι από τον Απρίλιο τού 2009 αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά όλα τα θερμόμετρα και τα μανόμετρα υδραργύρου. Επιπλέον από το 2020 θα αποσυρθεί κάθε είδος συσκευής που περιέχει υδράργυρο, ακόμα και αν χρησιμοποιείται στη βιομηχανία.
Συγχρόνως η Ε.Ε. απαγορεύει την εξαγωγή υδραργύρου σε τρίτες χώρες.
Όλα αυτά τα εξαιρετικά αυστηρά περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται λόγω της επικινδυνότητας τού υδραργύρου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Επίσης, στις 8 Οκτωβρίου του 2008 η βρετανική υπηρεσία Προστασίας της Υγείας έκανε αναφορά με ανακοίνωσή της στη δυνητική επιβάρυνση της υγείας από τη ακτινοβολία που εκπέμπουν και οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (κυρίως ακτίνες UV). Άλλωστε ειδικοί επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μακροχρόνια έκθεση σε ακτινοβολία UV και σε αποστάσεις μικρότερες των 20-30εκ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των καταναλωτών, και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, άτομα με ειδικές παθήσεις, όπως π.χ. Λύκος κλπ)
Το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως όχι στο κατά πόσο οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες είναι περισσότερο «οικολογικοί» από τους συμβατικούς, αλλά στο κατά πόσο λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι καταναλωτές να είναι πλήρως ενήμεροι για τους κινδύνους που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση τους και για τον τρόπο προστασίας τους σε περίπτωση θραύσης τους. Στις συσκευασίες δεν αναγράφονται οι κίνδυνοι αυτοί, ούτε δίδονται οδηγίες για τον τρόπο καθαρισμού του χώρου σε περίπτωση που σπάσουν, ούτε αναγράφεται ως υποχρεωτική η ανακύκλωσή τους.

"Πράσινο" Αγκίστρι

Προωθείται το σχέδιο για τη μετατροπή του Αγκιστρίου σε πράσινο νησί, δηλαδή τη δημιουργία ενός νησιού προτύπου ολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (ενέργεια, αστικά απορρίμματα, βιολογικές καλλιέργειες κ.ά), αλλά και ταυτόχρονα χώρου εφαρμοσμένης έρευνας ερευνητικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πράσινης ανάπτυξης .Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).

Αλλαγές στην οικοδήμηση αμφισβητούμενων δασικών εκτάσεων

Σε πολλούς οικισμούς προ-υφιστάμενους του 1923 -αλλά και μεταγενέστεροι- που στερούνται οριοθέτησης ως προς τον δασικό τους χαρακτήρα ή έχουν οριοθετηθεί με αποφάσεις οι οποίες έχουν κριθεί ανίσχυρες έχει καταγραφεί η μεταβολή της δασικής τους χρήσης . Επειδή τμήματα εντός των φερομένων ορίων των οικισμών αυτών συμπίπτουν με εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες, το νομοσχέδιο προβλέπει μια ειδική διαδικασία ελέγχου της επελθούσας αλλαγής χρήσης. Συγκεκριμένα , με νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλοντος για τους δασικούς χάρτες παρέχεται η δυνατότητα πολεοδόμησης για τα τμήματα των οικισμών που δημιουργήθηκαν με πράξεις της διοίκησης που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Εξαιρούνται όμως οι εκτάσεις που διατηρούν σήμερα το δασικό τους χαρακτήρα, ακόμη και αν πρόκειται για μικρούς θύλακες εντός των οικισμών. Επίσης θεσπίζεται η αναστολή των οικοδομικών εργασιών για όσα τμήματα εμφανίζονται σε προσωρινό δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Από την ψήφιση του νόμου και μέχρι την ανάρτηση του προσωρινού δασικού χάρτη, η έκδοση οικοδομικών αδειών θα επιτρέπεται, αφού προηγουμένως χορηγείται βεβαίωση του οικείου δασαρχείου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης.Επίσης στο ίδιο νομσοχέδιο : -Προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής ανάρτησης και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων ηλεκτρονικά για το χαρακτήρα μιας έκτασης, αντικαθιστώντας την ισχύουσα διαδικασία που προέβλεπε τη χορήγηση αντιγράφου, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να υποβάλλει αντιρρήσεις μόνο ενώπιον της Αρχής. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να μεταβεί στις υπηρεσίες και εξοικονομείται χρόνος στο προσωπικό των δασαρχείων να προχωρήσουν το έργο του ελέγχου των δασικών χαρτών. -προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής διάθεσης δημοσίων υπαλλήλων από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο από υπηρεσίες της Περιφέρειας. -Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων πλέον θα αποτελούνται από έναν δασολόγο, έναν τοπογράφο μηχανικό και έναν δικηγόρο. -Για όσες εκτάσεις δεν υποβληθούν αντιρρήσεις και εμφανίζονται ως δασικές στους χάρτες προχωρά άμεσα η διαδικασία κύρωσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων συμπληρώνονται οι δασικοί χάρτες που έχουν αρχικά κυρωθεί με τις περιοχές των οποίων επιβεβαιώθηκε ο δασικός χαρακτήρας με την ενδικοφανή διαδικασία. -Προβλέπεται η θέσπιση διαδικασιών για την ψηφιοποίηση των σχεδίων και χαρτών. Η ψηφιοποίηση καθίσταται απαραίτητη όχι μόνο για την επίσπευση και την καλύτερη διεκπεραίωση της ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών, αλλά επειδή θα είναι επιβοηθητική στο έργο άλλων υπηρεσιών (πολεοδομίες, ΔΟΥ, υπηρεσίες κτηματογράφησης κ.λπ.). Αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία δεδομένων απαραίτητων για την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.

Προγραμματική Σύμβαση για παρεμβάσεις στο κτήμα Τατοϊου

Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για την μελέτη και τοποθέτηση σήμανσης σε επιλεγμένες διαδρομές-μονοπάτια στο κτήμα Τατοϊου.
Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής επεσήμανε ότι με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση των πολιτών σε ένα τόπο με μοναδικό ιστορικό, αρχιτεκτονικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον.
Με βάση τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του εγχειρήματος με το ποσό των 40.000 € και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, την συντήρησή τους καθώς και όλες τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγκριτικών αποφάσεων.

Υπέρβαση στις τιμές του όζοντος

Σύμφωνα με μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας παρατηρήθηκαν σήμερα υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος.
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν υπερβάσεις στο σταθμό Νέα Σμύρνη, στις 15:00, με τιμή 203 μg/m³
Για το λόγο αυτό από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού: "Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνίσταται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα".
Το όριο ενημέρωσης κοινού είναι το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού πληθυσμού το 240 μg/m³.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki